Home Aktualności BIM NA BUDOWIE
BIM NA BUDOWIE
0

BIM NA BUDOWIE

0
0

BIM jest już faktem w polskim budownictwie. W wielu polskich firmach nie tylko projektowych i wykonawczych ale także wśród inwestorów rośnie zainteresowanie technologią BIM. W Polsce oddolnie powstaje szereg inicjatyw mających na celu propagowanie i wdrożenie BIM w polskich firmach. Przejawem takiej inicjatywy jest konferencja która jest organizowana przez Mazowiecką Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Izbę Projektowania Budowlanego i jest ona dedykowana głownie inwestorom i wykonawcom. Dlaczego?

Tematyka projektowania w BIM jest głównym przedmiotem większości konferencji BIM i wręcz jest kojarzona z projektowaniem; jednym z celów konferencji „BIM na budowie” jest zmiana tej optyki. Ponadto utrwaliło się przekonanie, że „BIM jest drogi” co w przypadku inwestorów i wykonawców nie jest prawdą. Celem konferencji jest przedstawienie problematyki BIM w sposób prosty, zwracając uwagę na sprawy istotne z punktu widzenia inwestorów i wykonawców, ale z uwzględnieniem wiadomości istotnych z perspektywy BIM. W szczególności przedstawione będą podstawowe informacje dotyczące standardów i dokumentów istotnych w procesie zamówień publicznych, a także narzędzi informatycznych, które mogą być wykorzystane przez inwestorów i wykonawców. Ciekawym elementem konferencji  będzie prezentacja doświadczeń uwzględniających polskie doświadczenia z realizacji inwestycji budowlanych zarówno publicznych jak i prywatnych zrealizowanych przez reprezentatywne polskie firmy wykonawcze.

Na koniec Organizatorzy zaprezentują ofertę szkoleniową dla inwestorów i wykonawców w zakresie BIM.

Już dzisiaj zarezerwuj sobie czas 6 czerwca na konferencję BIM na budowie.

Termin – 6 VI

Miejsce Sound Garden Hotel, Warszawa ul Żwirki i Wigury

Organizatorzy  – Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Projektowania Budowlanego

www.bimnabudowie.com

 

open