Home News DWUCYFROWY WZROST SPRZEDAŻY POMP CIEPŁA NA RYNKU EUROPEJSKIM!
DWUCYFROWY WZROST SPRZEDAŻY POMP CIEPŁA NA RYNKU EUROPEJSKIM!
0

DWUCYFROWY WZROST SPRZEDAŻY POMP CIEPŁA NA RYNKU EUROPEJSKIM!

0
0

Dwucyfrowy wzrost sprzedaży pomp ciepła na Rynku Europejskim na przestrzeni ostatnich czterech lat. Branża gotowa na osiągnięcie wyższych wyników dla przyszłości Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA – European Heat Pump Association) zgromadziło podczas Heat Pump Forum 2019 ponad 200 ekspertów z branży z całej Europy, aby omówić najnowsze osiągnięcia na rynku i ocenić, w jaki sposób pompy ciepła mogą przyczynić się do przyszłej i jaśniejszej Europy.

Dzięki zainstalowaniu 11,8 miliona urządzeń w całej Europie, technologia pomp ciepła bardzo szybko przekształciła się w kamień węgielny europejskiej przemiany energetycznej w zakresie ogrzewania. Obecnie ok. 10% wszystkich budynków jest ogrzewanych przez pompy ciepła.

Dzięki potencjałowi elastyczności po stronie poboru ciepła i popytu w nowym systemie energetycznym będą potrzebne pompy ciepła, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. oraz zrealizować entuzjastyczny projekt reindustrializacji Unii Europejskiej. Oznacza to jednak, że „ogrzewanie i chłodzenie” musi najpierw stać się najwyższym priorytetem następnego Parlamentu Europejskiego i Komisji.

„Pompy ciepła zapewniają wiele korzyści zgodnie z celami energetycznymi i klimatycznymi UE”, twierdzi Thomas Nowak, sekretarz generalny EHPA. „Być może największą zaletą jest ich dostępność. Technologia pompy ciepła może być stosowana w budynkach mieszkalnych, komercyjnych oraz w procesach przemysłowych. Najnowsze osiągnięcia technologiczne umożliwiają ich zastosowanie podczas renowacji budynków mieszkalnych i procesów przemysłowych. Te ostatnie jednostki mogą skutecznie dostarczać ciepło do 160°C”.

Rzeczywiście, EHPA zawsze zdecydowanie opowiadała się za ambitnymi i skutecznymi środkami mającymi na celu pełną dekarbonizację europejskich gospodarek do 2050 r. jak również była za promowaniem odnawialnego, efektywnego i inteligentnego europejskiego systemu energetycznego. Branża pomp ciepła nieustannie dokłada starań, aby poprawić jakość i trwałość swoich produktów.

Tegoroczne Forum Pomp Ciepła w Brukseli odzwierciedliło pionierską rolę przemysłu pomp ciepła, dając przestrzeń „niekonwencjonalnym” aspektom debaty energetycznej, takim jak współpraca z młodzieżą i studentami oraz odpowiednia interakcja między dalszą „elektryfikacją” a „gazyfikacją”. Wydarzenie miało również na celu przedstawienie innowacyjnych doświadczeń związanych z pompami ciepła na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz z wartością dodaną dla innych części europejskiego przemysłu i gospodarki cyfrowej.

Thomas Nowak, Sekretarz Generalny EHPA, dodał również: „Współpracujemy z wieloma branżami i sektorami, aby współtworzyć lepszą przyszłość dla Europy. Jesteśmy również gotowi wesprzeć pracę nowych przywódców politycznych wybranych z wyborów europejskich w tym miesiącu. Naszym głównym życzeniem politycznym jest, aby „ogrzewanie i chłodzenie” (stanowiące 50% całkowitego zużycia energii w UE) ostatecznie uznano za najwyższy priorytet UE, nie tylko po to, by osiągnąć neutralność w emisyjną dwutlenku węgla do 2050 r., ale także by pomóc w ponownej industrializacji Europy w najbardziej zrównoważony sposób”.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC jest członkiem Stowarzyszenia EHPA. Na spotkaniu w Brukseli PORT PC reprezentowała Małgorzata Smuczyńska – vice-Prezes Zarządu PORT PC.

open