Home Inwestycje REWITALIZACJA – MOCZYDŁO W NOWEJ ODSŁONIE
REWITALIZACJA – MOCZYDŁO W NOWEJ ODSŁONIE
0

REWITALIZACJA – MOCZYDŁO W NOWEJ ODSŁONIE

0
0

W 2018 r. Stołeczne Centrum Sportu  AKTYWNA WARSZAWA (SCS AW)  przeprowadziło modernizację  największego i najpopularniejszego  w Warszawie otwartego kompleksu  basenowo-rekreacyjnego Moczydło.  W okresie letnim Moczydło stanowi jedną  z głównych atrakcji wodnych stolicy,  o czym świadczy liczba odwiedzających  sięgająca w najbardziej upalne dni  nawet 6–8 tysięcy osób. 

Należący do m.st. Warszawy i zarządzany przez SCS AW Ośrodek w swojej niemal 50-letniej historii przeszedł kilka niewielkich modernizacji, jednak nigdy w zakresie betonowej i malowanej niecki rekreacyjnej. Za kwotę niemal 26 mln zł brutto wykonawca wyłoniony w przetargu w okresie od stycznia do listopada 2018 r. wykonał roboty budowlane i instalacyjne na znacznej części Ośrodka, którego łączna powierzchnia terenu wynosi blisko 7 hektarów.

 

Obiekt na miarę czasów

Moczydło to jednak nie tylko baseny letnie, ale również boiska sportowe do piłki plażowej, boiska do piłki nożnej, korty tenisowe, całoroczne lodowisko (w okresie letnim wykorzystywane jako skate park lub rolkowisko) oraz liczne alejki z zielenią parkową. Z uwagi na pogarszający się stan techniczny głównej niecki rekreacyjnej miasto zabezpieczyło środki finansowe i podjęło decyzję o przebudowie oraz modernizacji ośrodka, w ramach której powstał nowoczesny obiekt na miarę dzisiejszych potrzeb mieszkańców.

Nowa przestrzeń

Efektem działań Zespołu Projektowego opartego o wytyczne inżynierów SCS AW była dokumentacja projektowa, na podstawie której po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonawca przystąpił do realizacji robót budowlanych. W pierwszej kolejności wykonano prace rozbiórkowe, jakie swoim zakresem objęły m.in. konstrukcję betonowej niecki basenu rekreacyjnego (pow. 2862,62 m2), betonową nieckę brodzika dla dzieci (pow. 262,68 m2), plażę wyłożoną betonową kostką (pow. 479,62 m2), żelbetowe tarasy, betonowe murki terenowe, zjeżdżalnie wodne basenu rekreacyjnego oraz zjeżdżalnię rurową z tworzywa sztucznego, tzw. Gigant. W centralnej części założenia, w miejscu istniejącego basenu rekreacyjnego, wykonano nową wydzieloną przestrzeń plaży o nawierzchni syntetycznej EPDM z nieckami basenowymi, w tym:

• basen rekreacyjny z niecką w technologii stali nierdzewnej spawanej wraz z urządzeniami rekreacji i atrakcji wodnych;
• brodzik z niecką w technologii stali nierdzewnej spawanej wraz z atrakcjami wodnymi;
• wodny plac zabaw wraz z atrakcjami wodnymi;
• zjeżdżalnie rurowe, tj.: anakonda, multislide i kamikadze.

Wodny plac zabaw o eliptycznym kształcie wyposażono w liczne atrakcje, w tym dysze, armatki, wiaderka, tunel z kręgu. Łączna powierzchnia wodnego placu zabaw dla dzieci wyniosła 240 m2. Ponadto dla dzieci wykonano brodzik w technologii stali szlachetnej nierdzewnej zgodnie z normą PN-EN 10088 z przelewami po całym obwodzie niecki. Powierzchnia lustra wody brodzika wyniosła 302,7 m2, a jego głębokość wynosi 0,40 m. Brodzik został wyposażony w atrakcje typu zjeżdżalnia „żółw”, dzwonek wodny i wulkan.

Basen rekreacyjny

Główną i największą atrakcją Moczydła jest basen rekreacyjny o nieregularnym kształcie wykonany w technologii stali szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 o powierzchni lustra wody ok. 2833,8 m2 i głębokości do 1,65 m. W ramach basenu rekreacyjnego zaprojektowano i wykonano zespół zjeżdżalni rurowych oraz wydzielono przestrzeń głównej niecki basenowej na strefę hamowną zjeżdżalni. Zespół ten zlokalizowano w południowej części strefy basenowej. W ramach inwestycji wybudowano zespół
trzech zjeżdżalni:

• Kamikadze o spadku ~ 39%, długości ślizgu 16,5 m i wysokości startu 7,65 m. Jest to zjeżdżalnia jednotorowa w formie rynny otwartej ø1000 mm, oparta na konstrukcji wsporczej w formie ramion z kołyskami. Kończy się wylotem nad lustrem wody basenu rekreacyjnego.
• 3-torowa zjeżdżalnia Multislide o spadku ~ 20%, długości ślizgu 14,5 m i wysokości startu 3,060 m. Zjeżdżalnię wykonano w formie torów otwartych, każdy z podestu startowego przechodzi na podpory stalowe i kończy się poza krawędzią niecki basenowej.
• Anakonda o spadku ~ 10%, długości ślizgu 56,6 m i wysokości startu 5,78 m.Zjeżdżalnię wykonano w formie rynny otwartej ø1000 mm, opartej na konstrukcji wsporczej w formie ramion z kołyskami.

Całość basenu rekreacyjnego została ponadto wyposażona w atrakcje typu gejzery wodne, hydromasaże, ścieżka pontonowa, siatka wspinaczkowa, Waveball.

Uzdatnianie wody basenowej

Dla potrzeb nowych obiektów wodnych zmodernizowano (zmodyfikowano i rozbudowano) instalację filtracji wody basenowej starego basenu rekreacyjnego. Utworzono dwa niezależne obiegi uzdatniania wody, obsługiwane przez urządzenia umieszczone w podziemnych komorach technicznych (K-1, K-2 i K-3) w pobliżu niecek (pompy obiegowe, pompy i dmuchawy atrakcji basenowych) oraz w budynku technicznym (filtry ciśnieniowe, dozowniki chemikaliów, układy AKPiA). Obieg nr 1 odpowiedzialny jest za filtrację wody basenu rekreacyjnego, natomiast obieg nr 2 oczyszcza wodę brodzika dla dzieci i wodnego placu zabaw. Część urządzeń obiegu nr 1 (dwa filtry, niektóre dozowniki chemikaliów i in.) została zaadaptowana z dotychczasowej instalacji do obecnych potrzeb. Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w ruchu ciągłym. W trybie pracy normalnej przewiduje się zatrzymanie pracy instalacji wyłącznie w czasie płukania filtra. Proces uzdatniania rozpoczyna się od odprowadzenia wody z basenu przy pomocy górnego czynnego przelewu w sposób grawitacyjny z przerwą powietrzną do podziemnych zbiorników przelewowych (ZP-1, ZP-2). Woda ze zbiorników podawana jest na filtry ciśnieniowe (wyposażone w zestaw wewnętrznych elementów filtracyjnych bazujących na ziemi okrzemkowej) za pośrednictwem pracy pomp obiegowych. Następnie podawany jest korektor pH i podchloryn sodu w celu dezynfekcji konserwującej. Woda uzdatniona wprowadzana jest do basenów za pomocą systemu kanałów i dysz dennych. Dozowanie korektora pH i podchlorynu sodu odbywa się automatycznie i jest sterowane przy pomocy sond pH oraz Cl2. Opisany powyżej sposób wprowadzania oraz odbioru wody z basenu zapewnia dobre wymieszanie wody w basenie oraz szybkie ujednorodnienie jej własności fizykochemicznych i bakteriologicznych. Oprócz efektywnego uzdatniania wody oraz prawidłowej hydrauliki basenu czynnikiem decydującym o właściwej jakości wody jest przemyślane wykonanie niecki basenowej tak, aby nie wytwarzały się w niej siedliska bakterii. Przy tym średnice sieci rurociągów dobrano tak, aby szybkość przepływu wody utrzymać w granicach 1–2 m/s. We wszystkich instalacjach uzdatniania zastosowano rurociągi z PE, PVC lub stali kwasoodpornej.

Strefa wypoczynku

Poza plażą basenową o nawierzchni EPDM pozostały teren został obsiany trawą z przeznaczeniem do leżakowania i wypoczynku. W ramach nowej przestrzeni wypoczynkowej powstał również plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej (powierzchni ok. 452,50 m2), boiska treningowe o nawierzchni piaszczystej oraz miejsca małej gastronomii, w ramach których przygotowano trzy stanowiska dla pojazdów typu food truck. Dodatkowo wykonano remont budynków kasowych i ogrodzenia, a w szczególności głównych wejść na teren Ośrodka. W celu usprawnienia wejścia na teren Ośrodka trzy z czterech wejść wyposażono w automaty biletowe umożliwiające zakup biletu poza kasą oraz dwa nowe stanowiska kasowe (łącznie cztery stanowiska – po jednym dla każdego wejścia). W zakresie przestrzeni wypoczynkowej wybudowano układ chodników i ciągów pieszo-jezdnych zapewniających komfortowe połączenie wszystkich elementów zagospodarowania przestrzennego z istniejącym basenem oraz istniejącymi drogami i chodnikami.

Terminy realizacji

Inwestycję w zakresie robót budowlanych zrealizowano w ciągu 11 miesięcy. Odbiory wykonano w grudniu 2018 r., a już w lutym 2019 r. SCS AW uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu. Nowy kształt Moczydła został przygotowany w szczególności z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach. SCS AW zapewnia, że prace projektowe skoncentrowano na stworzeniu przestrzeni rekreacyjnej dla rodzin, które na terenie zmodernizowanego obiektu będą mogły wspólnie oraz aktywnie spędzać czas i które do tej pory najchętniej odwiedzały Ośrodek. Dzięki licznym atrakcjom wodnym czy placom zabaw (wodny i terenowy) Moczydło w nowej odsłonie z pewnością przyciągnie w kolejnych sezonach wielu warszawiaków i nie tylko.

 

Bartosz Żukowski Zastępca Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

open