Home Aktualności BIM W TEORII I PRAKTYCE
BIM W TEORII I PRAKTYCE
0

BIM W TEORII I PRAKTYCE

0
0

W dniach 11–12 maja br. odbyła się Konferencja Nowych Technologii w Budownictwie BIMaction. Była to pierwsza edycja 2-dniowego cyklu wykładów i warsztatów w całości poświęconych zagadnieniom z technologii BIM z zakresu budownictwa, architektury oraz inżynierii środowiska.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez aktywnych studentów z Koła Naukowego Młodych Menadżerów Budownictwa działającego przy Zakładzie Technologii i Zarządzania w Budownictwie oraz z Samorządu Studenckiego Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Uroczysta inauguracja odbyła się w auli głównej Politechniki Wrocławskiej, gdzie swoje przemówienie wygłosił między innymi Dziekan WBLiW prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba. Główna część imprezy została zorganizowana w nowoczesnym budynku C-13 znajdującym się na terenie Kampusu Politechniki Wrocławskiej.

Tematyka wykładów i warsztatów objęła praktyczny, prawny oraz edukacyjny aspekt BIM. Głos zabrali inżynierowie budowy, konstruktorzy, wykładowcy, studenci i prawnicy. Szczególną uwagę zwrócono na wielobranżowość oraz interdyscyplinarność BIM, a także na skuteczne wdrażanie BIM na krajowym rynku i na polskich uczelniach.

 

GŁOS ORGANIZATORÓW

 

Joanna Bagrowska
Koordynator Główny
Konferencji Nowych Technologii w Budownictwie
BIMaction

 

Koncepcja Konferencji BIMaction powstała wśród studentów Koła Naukowego Młodych Menedżerów Budownictwa oraz Samorządu Studenckiego Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w wyniku ogromnego zainteresowania technologią BIM oraz zapotrzebowania na tego typu wydarzenia. Najtrudniejsze było dotarcie do szerszego grona odbiorców, sprostanie ich oczekiwaniom i zbudowanie wiarygodności marki wydarzenia, które chcielibyśmy cyklicznie powtarzać.

 

GŁOS PRELEGENTÓW

 

Mieczysław (Mitch) Boryslawski
Współzałożyciel firmy EcoDomus,
założyciel spółki View By View

 

 

BIM to nie tylko modelowanie 3D, ale także inteligentna analiza charakterystyki budynku. Obecnie ważne jest, aby łączyć BIM z danymi operacyjnymi, które są wykonywane w obiektach przez mierniki i czujniki (Building Automation Systems – BAS) oraz z oprogramowaniem do zarządzania obiektami (FM). Wydarzenia takie jak Konferencja BIMaction pokazują, że polscy studenci są gotowi na wdrażanie BIM i dążenie do jak najefektywniejszego zarządzania cyklem życia budynku.

 

Mateusz Frydrych
Student budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej PW,
Asystent Inżyniera Kontraktu i Kierownika Budowy

 

 

Każdy projekt to zbiór złożonych procesów, od których koordynacji zależy wynik. Aby wynik tej koordynacji był zoptymalizowany, potrzebne jest interdyscyplinarne podejście każdej z branż do wszelkich problemów projektowych. Kluczowe jest, aby konstruktor w przestrzeni realizowania projektu w oparciu o metodologię BIM możliwie najefektywniej reagował na postępy projektowe architektów i instalatorów już na etapie koncepcyjnym. Dzięki zrozumieniu potrzeb każdej ze stron procesu projektowego przyjmowane rozwiązania konstrukcyjne są najkorzystniejsze, co implikuje lepszej jakości projekt i niższe koszty realizacji inwestycji.

 

Miesięcznik „Builder” objął Konferencję BIMaction patronatem medialnym
Wydarzenie nie odbyłoby się bez wsparcia sponsorów
Sprawny przebieg Konferencji był możliwy dzięki zaangażowaniu Młodych Menedżerów Budownictwa w składzie: Natalia Pikor, Adrian Rymarz, Paweł Bagan, Mateusz Napiórkowski, Jędrzej Pietrzyk, Mateusz Miszko, Mateusz Śmigla, Tomasz Kapuścik, Dominik Salamon, Jacek Kadecki, Joanna Bagrowska
open