Home News BEZPRZEWODOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5 AIR
BEZPRZEWODOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5 AIR
0

BEZPRZEWODOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5 AIR

0
0

System RACS 5 AIR jest bezprzewodowym rozszerzeniem systemu RACS 5 w skład, którego wchodzą zamki bezprzewodowe serii RWL oraz interfejsy komunikacyjne serii RWH. W ramach serii RWL oferowane są dwa zamki drzwiowe RWL-1 i RWL-2 oraz zamek szafkowy RWL-3. Zamki drzwiowe montowane są na skrzydle drzwi i dostarczane w komplecie z szyldami wyposażonymi w klamki. Zamek szafkowy przeznaczony jest do montażu na drzwiach szafek i różnych rodzajach schowków.

W zamku drzwiowym RWL-1 element blokujący (serwomechanizm) jest umieszczony w dostarczanym komplecie tzw. zamku wewnętrznym wpuszczanym w skrzydło drzwi. Rygiel zamka wewnętrznego jest automatycznie zwalniany w momencie zamknięcia skrzydła gwarantując w ten sposób wysoki stopień ochrony mechanicznej przejścia przed próbami siłowego otwarcia drzwi.

W zamku RWL-2 element blokujący jest zabudowany w szyldzie zewnętrznym, co powoduje, że zamek ten może być zamontowany na oryginalnym zamku wewnętrznym znajdującym się już w skrzydle drzwi. W obydwu przypadkach montaż wymaga zdemontowania oryginalnych szyldów i klamek (o ile były). Zamki bezprzewodowe są zasilane bateryjnie i komunikują się z kontrolerem dostępu drogą radiową.

Do obsługi zamków bezprzewodowych kontroler stosuje tą samą logikę kontroli dostępu, co do obsługi zamków przewodowych zawierającą m.in. uprawnienia użytkowników, grupy dostępu, tygodniowe harmonogramy czasowe, kalendarze, tryby drzwi, funkcję anti-passback. Zdarzenia, które wystąpiły na zamkach są na bieżąco przesyłane do kontrolera dostępu i dalej, do oprogramowania obsługującego system. W przypadku awarii połączenia radiowego z kontrolerem zamek automatycznie przechodzi z trybu sieciowego do trybu autonomicznego i kontynuuje kontrolę dostępu w oparciu o dane przechowywane w swojej pamięci wewnętrznej. Po powrocie komunikacji radiowej zamek automatycznie powraca do trybu sieciowego. W trybie sieciowym decyzje o przyznaniu dostępu są podejmowane w kontrolerze, z którym zamek jest połączony bezprzewodowo, natomiast w trybie autonomicznym dostęp przyznawany jest w oparciu o listę kart zbliżeniowych przechowywanych w wewnętrznej pamięci zamka. Opcjonalnie, zamki mogą być na stałe skonfigurowane do trybu autonomicznego i pracować samodzielnie bez obecności kontrolera.

W zamkach RWL identyfikacja użytkowników jest realizowana za pośrednictwem kart zbliżeniowych MIFARE®. Zamki mogą być skonfigurowane do odczytu numeru seryjnego kart (tzw. CSN) lub odczytywać kod karty z sektorów szyfrowanych (tzw. SSN). Niski stan baterii jest raportowany do systemu kontroli dostępu oraz sygnalizowany lokalnie na zamku. Interfejsy RWH podłączane są do magistrali komunikacyjnej RS485 kontrolera dostępu. Każdy interfejs podłączony do magistrali kontrolera zajmuje jeden adres. Do magistrali komunikacyjnej kontrolera mogą być jednocześnie podłączone urządzenia przewodowe i bezprzewodowe, w tym jeden lub więcej interfejsów. Dzięki zastosowaniu połączenia radiowego możliwy jest montaż systemu kontroli dostępu RACS 5 AIR w istniejących lokalizacjach, bez ingerencji w konstrukcję ościeżnic i przy minimalnym okablowaniu potrzebnym wyłącznie do podłączenia interfejsów systemu.

open