Home News KONFERENCJA ARCHIBUD 2019
KONFERENCJA ARCHIBUD 2019
0

KONFERENCJA ARCHIBUD 2019

0
0

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY uprzejmie informuje, że w dniach 10 – 13 września 2019r. w Zakopanem odbędzie się IX Międzynarodowa Konferencja  Naukowo -Techniczna ARCHBUD 2019 na temat PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej architektury i budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • pluralizm w architekturze,
 • przyszłość regionalizmu w architekturze doby globalizacji,
 • walory ekonomiczne przestrzeni w projektach architektonicznych,
 • struktura miasta a współczesne potrzeby użytkowników i mieszkańców – problemy przekształceń budynków i zespołów miejskich,
 • przyczyny i skutki wymienności struktury miasta – elementy przekształceń funkcjonalno-przestrzennych „nieużytków miejskich”,
 • budynki inteligentne i energooszczędne,
 • problemy ekologii i energooszczędności w budownictwie, nowoczesne technologie materiałowe,
 • problemy kształtowania i obliczania konstrukcji,
 • problemy kształtowania parametrów środowiska wnętrz mieszkalnych i biurowych, instalacje budowlane,
 • BIM (Building Information Modelling) – cyfryzacja procesów realizowanych w trakcie cyklu życia budynku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu projektowania i budowy.

Cele konferencji:

 • prezentacja twórczego dorobku architektów i pracowników naukowych, dyskusja o współczesnym kształcie architektury i urbanistyki,
 • prezentacja dorobku naukowo-technicznego w zakresie stosowanych oraz nowych technologii w budownictwie.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno specjalistów i ludzi nauki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów, urbanistów, konserwatorów oraz inżynierów budownictwa i konstruktorów.

W ramach konferencji wygłoszone będą referaty problemowe (zamówione przez organizatorów) i szczegółowe. Zgłoszone prace szczegółowe, po ocenie przez recenzentów, zostaną zakwalifikowane do przedstawienia w formie referatu lub na sesji plakatowej.

Streszczenia referatów zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść
o objętości nie przekraczającej jednej strony A4 należy przesłać w terminie do 31.03.2019 r. na adres konferencji lub pocztą elektroniczną na adres: archbud@wseiz.pl

Teksty prac zostaną ogłoszone w materiałach konferencyjnych (w wersji elektronicznej).

Po konferencji wybrane przez Komitet Naukowy referaty spełniające kryteria naukowe zostaną zgłoszone do  recenzowanych, punktowanych wydawnictw, między innymi do: MAZOWSZE Studia Regionalne (wydawnictwo Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie), Materiały Budowlane, Builder oraz Izolacje.

Pełną wersję referatów należy przesłać do 15.06.2019r. na
adres konferencji lub pocztą elektroniczną na adres:
archbud@wseiz.pl

Wymagania dotyczące  formy  referatu  znajdują się na      stronie internetowej WSEiZ www.wseiz.pl w zakładce                       Uczelnia/konferencje.

Całkowity koszt (brutto) uczestnictwa w konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju  dwuosobowym wynosi  1250 zł lub 1450 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym. Uczestnicy mogą dokonywać w/w wpłat w terminie do 25.08.2019 r. na n/w konto ośrodka konferencyjnego lub bezpośrednio w ośrodku.

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy REWITA

Oddział WDW Zakopane ul. Nędzy-Kubińca 101,
34-511 Kościelisko

numer konta: 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741

z dopiskiem „ARCHBUD 2019” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT  ( nazwa i adres instytucji, NIP}.

Wniesienie opłaty za udział w konferencji „ARCHBUD” upoważnia do czynnego udziału w równolegle odbywającej się konferencji ,,KRAJart” nt. Element szczególny w otoczeniu- zmiany i „EKOMILITARIS” nt. :Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

open