Home Builder Science BELKI Z OKRĄGŁYMI OTWORAMI CZĘŚĆ 2.
BELKI Z OKRĄGŁYMI OTWORAMI CZĘŚĆ 2.
0

BELKI Z OKRĄGŁYMI OTWORAMI CZĘŚĆ 2.

0
0

Celem artykułu jest porównanie różnych sposobów analizy nośności belki stalowej z otworami okrągłymi w aspekcie projektowania konstrukcji. Zużyty materiał należy do głównych czynników branych pod uwagę przy ekonomicznym projektowaniu. Do sposobów na jego zaoszczędzenie, w przypadku konstrukcji stalowych, zalicza się belki otworowane. Przy odpowiednim doborze geometrii takich belek można zaoszczędzić od 20% do 50% zastosowanej stali w porównaniu do profili pełnościennych. Prócz samego mniejszego zużycia materiału zyskuje się również dodatkową przestrzeń na ciągi instalacyjne, co jednocześnie zwiększa użytkową wysokość kondygnacji. Jednym z problematycznych aspektów podczas projektowania belek ażurowych jest analiza stateczności słupka międzyotworowego. Aktualne normy europejskie nie podają dokładnych zasad co do projektowania belek ażurowych oraz otworowanych. Bardziej powszechne metody obliczeń tego zagadnienia muszą się opierać na uproszczeniach lub współczynnikach empirycznych. Może to prowadzić do rozbieżności z dokładnymi wynikami badań laboratoryjnych lub symulacji komputerowych.

POBIERZ ARTYKUŁ

inż. Kamil Niemirski Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska – 0000-0001-9361-5941
Opiekun naukowy: dr inż. Maciej Cwyl Instytut Inżynierii Budowlanej Politechnika Warszawska

DOI: 10.5604/01.3001.0013.2441

open