Home Builder Science BIM W ARCHITEKTURZE
BIM W ARCHITEKTURZE
0

BIM W ARCHITEKTURZE

0
0

W większości projektów obiektów kubaturowych architekt – oprócz stworzenia interesującej
formy i zaprojektowania właściwego układu funkcjonalnego – ma za zadanie pokierować
procesem projektowym, co wymaga umiejętności pracy w zespole i nawiązywania
relacji interpersonalnych.

Obecna sytuacja, gdy wielobranżowe biura projektów są mniej
liczne niż przed okresem zmian ustrojowych, utrudnia zarówno zdobycie umiejętności w zakresie
organizacji projektowania, jak i nawiązywanie stałych kontaktów między inżynierami różnych
specjalności. Owocna współpraca międzybranżowa nie zawsze jest kontynuowana. Redukcja
kosztów wymuszona w przetargach skutkuje nierzadko rezygnacją ze współdziałania ze sprawdzonymi
projektantami. Współpracownicy dobrani według kryteriów „najniższej ceny” są niekiedy
nieprzygotowani merytorycznie do opracowania dokumentacji, a wobec natłoku zleceń wykonują
pracę pospiesznie. Okazjonalna współpraca nie jest motywująca dla żadnej ze stron. Prowadzi
to do komplikacji na budowie wskutek niedostatecznej koordynacji oraz niedotrzymania
terminów.
Pozytywną zmianą jest integracja projektowania w różnych specjalnościach w systemach BIM.
Tworzenie trójwymiarowego modelu budynku, które kilka lat temu służyło sporządzeniu fotorealistycznych
wizualizacji, staje się kluczowym narzędziem koordynacji. Pytanie – na ile narzędzia te
zastąpią bezpośredni dialog pomiędzy projektantami prowadzony w trakcie narad koordynacyjnych?
Jest zatem istotne, aby na etapie kształcenia akademickiego studenci poznali interdyscyplinarny
charakter projektowania obiektów budowlanych, w formie warsztatów lub zadań, których
przykładem może być opisany w numerze 6/2018 „Buildera” projekt przeprowadzony na Politechnice
Warszawskiej („Wdrażanie BIM w dydaktyce w Polsce” str. 78). Potrzebna jest w tym zakresie
inicjatywa dydaktyków, szczególnie istotna wobec nadchodzących reorganizacji uczelni.

dr inż. arch. Konrad Styka
Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
Wydziału Architektury Wnętrz
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Członek Rady Programowej Miesięcznika „Builder”

open