Home LATO JAKOŚCI LATO JAKOŚCI 2019 – FORUM JAKOŚCI – CFE
LATO JAKOŚCI 2019 – FORUM JAKOŚCI – CFE
0

LATO JAKOŚCI 2019 – FORUM JAKOŚCI – CFE

0
0

Bardzo istotny wpływ na jakość naszych usług ma wprowadzanie w CFE na wielu płaszczyznach podejścia Lean Management.

Wysoka jakość w CFE osiągana jest m.in. dzięki stałemu wprowadzaniu udoskonaleń i innowacyjnych rozwiązań na różnych etapach procesu budowlanego. Bardzo istotny wpływ na jakość zarówno naszych usług, jak i realizowanych obiektów budowlanych, ma wprowadzanie w naszej organizacji na wielu płaszczyznach podejścia Lean Management. Wymiernymi efektami praktyk opartych na filozofii Lean Construction w naszej firmie są m.in. skrócenie czasu realizacji konstrukcji na obiekcie magazynowym o około 15% przy jednoczesnym zminimalizowaniu błędów projektowych, na co wpływ miało zastosowanie BIM oraz Lean Planning; zmniejszenie średniej ilości zgłoszonych usterek lokatorskich na jednej z warszawskich inwestycji podczas odbiorów w lokalach mieszkalnych o ok. 50–60% czy też zwiększenie ilości składanych ofert w dziale przetargowym o około 10% dzięki skutecznemu wykorzystaniu zasobów ludzkich i sprzętowych. Dodatkowo od kilku lat wprowadzamy aplikacje wspierające zarządzanie niezgodnościami zarówno związanymi z jakością, jak i z bezpieczeństwem pracy na budowie. Testowane aplikacje Karolina Safety System i Aproplan znacząco skracają czas potrzebny do wykrycia, zarejestrowania oraz podjęcia działań korygujących. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii (smartfon, tablet,  wspólna baza danych, praca w chmurze) i wykorzystaniu wspomnianych aplikacji o 30% skrócił się czas potrzebny na obsługę niezgodności.

open