Home Biznes i Ludzie BAROMETR RYNKU WYNIKI I PÓŁROCZA 2019 ROKU
BAROMETR RYNKU WYNIKI I PÓŁROCZA 2019 ROKU
0

BAROMETR RYNKU WYNIKI I PÓŁROCZA 2019 ROKU

0
0

666 placówek handlowych Grupy PSB z materiałami budowlanymi do domu i ogrodu oferuje klientom 400 tys. pozycji asortymentowych pochodzących od ponad 700 dostawców będących kluczowymi graczami na swoich rynkach. Skala działania i osiągane przez Grupę PSB wyniki stanowią swoisty barometr dystrybucji budowlanej. Prezentujemy dane za I półrocze bieżącego roku.

Przychody Grupy PSB

Łączne przychody partnerów PSB ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w I półroczu 2019 wyniosły 3,4 mld zł i były o ponad 10% wyższe niż przed rokiem. Z kolei przychody Grupy PSB Handel SA (centrali) w omawianym okresie wyniosły 1,5 mln zł i były wyższe o 13%. Pierwszy kwartał zaskoczył dodatnią dynamiką sprzedaży. Duży wpływ na to miały wzrosty cen materiałów oraz sprzyjająca w tym roku aura. Zaś szczyt marcowy jest efektem targów sieci PSB, które odbywają się w tym czasie. Natomiast w maju, a zwłaszcza w czerwcu nastąpiło wyraźne pogorszenie koniunktury w sektorze hurtowym.

 

Dynamika sprzedaży oraz zmiany cen w grupach asortymentowych

Łączna sprzedaż Grupy PSB za 6 miesięcy 2019 r., w stosunku do analogicznego okresu 2018 r., była wyższa w 19 grupach towarowych: otoczenie domu (+30%), ściany, kominy (+27%), ogród, hobby (+26%), motoryzacja (+19%), narzędzia (+16%), sucha zabudowa (+16%), farby, lakiery (+14%), cement, wapno (+14%), chemia budowlana (+13%), stolarka (+12%), wyposażenie, AGD (+11%), oświetlenie, elektryka (+11%), instalacje, ogrzewanie (+11%), płytki, łazienki, kuchnie (+9%), dekoracje (+7%), wykończenia (+6%), płyty OSB (+5%), izolacje wodochronne (+4%) oraz dachy, rynny (+1%). Spadek sprzedaży nastąpił tylko w grupie izolacje termiczne (-0,2%). W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. ceny wzrosły we wszystkich grupach towarowych: ściany, kominy (+18,4%), cement, wapno (+9,4%), otoczenie domu (+6,5%), izolacje wodochronne (+4,9%), chemia budowlana (+4,3%), farby, lakiery (+4,3%), sucha zabudowa (+4,2%), dachy, rynny (+3,8%),
wykończenia (+3,7%), stolarka (+3,5%), płyty OSB (+3,1%), instalacje, ogrzewanie (+3,1%), ogród, hobby (+2,6%), płytki, łazienki, kuchnie (+2,1%), motoryzacja (+2,0%), narzędzia (+1,7%), izolacje termiczne (+1,6%), wyposażenie, AGD (+1,6%), dekoracje (+1,3%) oraz oświetlenie, elektryka (+0,6%).

 

Podsumowanie

1.W I półroczu 2019 r. przeciętna firma partnera Grupy PSB zwiększy
ła swoje przychody ze sprzedaży na potrzeby budownictwa o ponad 10%.

2. Nastąpił wzrost sprzedaży w 19 z 20 grup asortymentowych.

3. W dalszym ciągu odnotowujemy wzrosty ceny produktów – średnio
o ok. 4%.

4. W maju, a zwłaszcza w czerwcu nastąpiło wyraźne spowolnienie popytu, szczególnie w sektorze hurtowym.

 

open