Home Aktualności KLIENCI ZAWSZE W CENTRUM NASZYCH DZIAŁAŃ
KLIENCI ZAWSZE W CENTRUM NASZYCH DZIAŁAŃ
0

KLIENCI ZAWSZE W CENTRUM NASZYCH DZIAŁAŃ

0
0

Builder: Pierwsza połowa 2019 roku za nami. Jak Pan ocenia trendy na rynku? Jakie są perspektywy na kolejne miesiące?

Rafał Gajewski: Produkcja cementu znajduje się na jednym z najwyższych poziomów od wielu lat. W 2018 roku sprzedaż cementu w kraju osiągnęła poziom 18,65 miliona ton, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2017 o 10%, a w stosunku do roku 2016 aż o 20%. Zapotrzebowanie na nasze produkty systematycznie rośnie, głównie dzięki dobrym trendom w sektorach budownictwa mieszkaniowego i infrastrukturalnego. W pierwszym kwartale 2019 roku, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, produkcja cementu była zdecydowanie wyższa niż w roku poprzednim. Czuć było optymizm na rynku, a nasze oczekiwania co do 2019 roku były wysokie. Liczyliśmy na kolejny rok solidnych wzrostów. Drugi kwartał znacznie ostudził nasze oczekiwania. Produkcja cementu w maju br., według danych GUS, była o około 11% niższa niż w 2018 roku, a w czerwcu o około 9% niższa. Efektem tego był skromny wzrost w pierwszym półroczu 2019 roku – o około 2%. Na bieżącą sytuację ma wpływ kilka czynników. Obserwujemy mniejszą chęć deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Dzięki bardzo dużym wzrostom w latach poprzednich posiadają oni całkiem solidny portfel mieszkań do sprzedania, zarówno na końcowym etapie budowy, jak i już gotowych. Natomiast w sektorze infrastrukturalnym GDDKiA zerwała kontrakty z wykonawcami na drogi o łącznej długości około 150 km. Tym samym długość tras szybkiego ruchu w budowie zmalała o około 15%.
Mimo wszystko ze spokojem podchodzi my do spowolnienia w drugim kwartale, które jest naturalnym następstwem szybkiego wzrostu sprzedaży w ostatnich latach. Rynek pomimo wielu wyzwań jest dla nas źródłem szans stanowiących motor naszych dalszych
działań. Nawet jeżeli krajowa produkcja cementu w bieżącym roku utrzyma się na poziomie roku 2018, czyli będzie to około 18,6 miliona ton, to należy pamiętać, że to dalej jeden z najwyższych wyników w historii i jednocześnie trzeci rynek w Unii Europejskiej.

W jakich inwestycjach mają odzwierciedlenie dobre wyniki? Co z perspektywy CEMEX jest powodem do największej dumy?
Nasza firma dostarcza materiały budowlane na wiele kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Do portfolio realizacji, w których wykorzystywany jest nasz cement, należą między innymi budowa drogi ekspresowej S17 w technologii betonowej czy chociażby budowa tunelu pod Zakopianką będącego częścią drogi ekspresowej S7. Poza dużymi projektami infrastrukturalnymi CEMEX dostarcza produkty także na rynek deweloperski, kubaturowy i mieszkaniowy. Realizujemy w Polsce liczne inwestycje, a w ich
BUILDER I WRZESIEŃ 2019 33 BIZNES I CEMEX POLSKA centrum niezmiennie pozostają nasi klienci, dla których na bieżąco ulepszamy naszą ofertę.

Jakie projekty wdraża firma, by zwiększać zadowolenie swoich klientów?
CEMEX jest autorem kompleksowej platformy CEMEX Go, która umożliwia klientom zarządzanie relacjami handlowymi z CEMEX przy użyciu urządzeń mobilnych. W Polsce już ponad 60% wszystkich zamówień składanych jest przez klientów za pomocą platformy, a w Pionie cementu poziom ten sięgnął 80%. Liczba ta rośnie każdego miesiąca.
W CEMEX stale rozwijamy strategię „Koncentracji na kliencie”, która jest priorytetem naszych działań. W tym obszarze prowadzimy szereg projektów związanych z doskonaleniem naszej obsługi klienta i zwiększaniem satysfakcji partnerów handlowych.

CEMEX POLSKA STARA SIĘ BYĆ ZAWSZE BLISKO KLIENTA, BY WSPÓLNIE WYKORZYSTAĆ POJAWIAJĄCE SIĘ SZANSE, SPROSTAĆ OCZEKIWANIOM RYNKU I ODPOWIEDNIO WCZEŚNIE REAGOWAĆ NA UWIDACZNIAJĄCE SIĘ WYZWANIA.

Nasze wysiłki znajdują odzwierciedlenie w rosnących wynikach badań Net Promoter Score, wskaźnika będącego uznanym na całym świecie narzędziem oceny lojalności klientów. Wynik osiągnięty w Pionie Cementu za II kwartał to 67%, z czego jesteśmy bardzo dumni. To dla nas również duże zobowiązanie, żeby nie ustawać w wysiłkach i ciągle doskonalić obsługę klienta, serwisy oraz produkty CEMEX.
W 2019 r. klienci docenili CEMEX, przyznając naszym produktom cementowym Złote Godło Konsumenckiego Lidera Jakości. Jest to kolejny dowód na to, że nasi klienci doceniają działalność firmy, ale tak jak powiedziałem, nie spoczywając na laurach, kontynuujemy nasze działania w duchu ciągłego doskonalenia.

Z jakimi głównymi wyzwaniami na rynku mierzy się aktualnie CEMEX?
Niewątpliwie kluczowym wyzwaniem dla producentów cementu jest duża inflacja oraz rosnące koszty działalności. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat mieliśmy do czynienia z około 70­procentowym wzrostem cen energii. Odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost cen węgla energetycznego. Koszty zakupów uprawnień do emisji CO2 z około 8 euro/ tonę jeszcze dwa lata temu osiągają poziom 30 euro/tonę. A trzeba zauważyć, że niektóre przewidywania mówią o 40–50 euro/tonę. Takie obciążenia dla branży cementowej w Unii Europejskiej powodują, że coraz trudniej jest konkurować z producentami spoza Unii. Są oni niejako uprzywilejowani, ponieważ nie są objęci systemem
pozwoleń na emisję CO2 i nie ponoszą w tym zakresie żadnych obciążeń. Efektem tego jest znaczny wzrost importu cementu do Polski z Białorusi i ostatnio z Ukrainy, a nawet Turcji. Uważamy, że konieczna jest ochrona rynku Polski i UE przed niekontrolowanym importem cementu ze Wschodu.
Oprócz wyżej wymienionych elementów kosztowych związanych z procesem produkcji cementu, czyli energią, węglem, kosztami uprawnień do emisji CO2, mamy również do czynienia ze znacznym wzrostem cen surowców (np. żużel, popiół lotny) oraz usług (transport, remonty).
CEMEX stara się sprostać tym wyzwaniom, inwestując w produkty i rozwiązania technologiczne przyjazne dla środowiska. Intensywnie pracujemy nad produktami, które pozwolą nam obniżyć wskaźnik klinkierowy dzięki zastosowaniu dodatków mineralnych. Nasze cementownie wpisują się w model gospodarki obiegu zamkniętego, wykorzystując w procesie produkcji paliwa alternatywne. W naszym zakładzie w Chełmie osiągamy poziom
80–90% substytucji węgla paliwami alternatywnymi. CEMEX zainwestował również w modernizację linii produkcyjnej w cementowni Rudniki, co pozwoli między innymi na zmniejszenie emisji CO2.
Chcąc zachować jakość oferowanych przez nas produktów, usług i serwisów, musimy odzwierciedlić wpływ inflacji kosztowej w cenach naszych produktów. Staramy się informować naszych klientów odpowiednio wcześniej o wszystkich czynnikach kosztotwórczych oraz o naszych przewidywaniach co do cen naszych produktów w kolejnych miesiącach i latach, tak aby klienci mogli się dobrze przygotować do wyzwań i uwzględnić to w swoich planach biznesowych.

Co będzie priorytetem w działaniach CEMEX w kolejnym półroczu?
Naszym celem jest zarówno wsparcie klientów w osiąganiu przez nich sukcesów, jak i przygotowanie ich na pojawiające się wyzwania. W kolejnym półroczu będziemy aktywnie promować zrównoważone rozwiązania budowlane, w tym prefabrykację betonową, z którą wiążemy bardzo duże nadzieje na przyszłość. Nie ustajemy w wysiłkach mających na celu propagowanie rozwiązań betonowych na drogach lokalnych. Wierzymy, że dzięki konkretnym projektom związanym z digitalizacją, koncentracją na kliencie i doskonaleniem naszej produkcji oraz oferty produktowej, będziemy coraz bliżej naszych klientów i utrzymamy wysoki poziom ich satysfakcji ze współpracy z CEMEX.

 

open