Home Materiały i Technologie INTELIGENTNY ZAKŁAD PRODUKCYJNY
INTELIGENTNY ZAKŁAD PRODUKCYJNY
0

INTELIGENTNY ZAKŁAD PRODUKCYJNY

0
0

Ze względu na coraz większe nasycenie obiektów przemysłowych instalacjami firma JAKON wszystkie zakłady projektuje w środowisku 3D. Taki standard pracy przekłada się na optymalne zaplanowanie przepływu produktu, a w konsekwencji zmniejszenie wymaganej powierzchni, skrócenie ciągów transportowych i komunikacyjnych oraz zredukowanie zużycia mediów.

Jakub Jakubowski
Project Manager
Jakon Sp. z o.o.

Zarządzanie obiektem – BMS System zarządzania budynkiem to instalacja, którą wykorzystujemy do monitorowania i zarządzania instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi oraz elektromechanicznymi w realizowanych przez nas obiektach. Najbardziej powszechnymi elementami sterowanymi przez te systemy są: ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, kontrola dostępu, oświetlenie czy kontrola zużycia mediów. Największą korzyścią wdrażania BMS jest poprawa wydajności, produktywności oraz oszczędności wynikające z mniejszych ogólnych kosztów operacyjnych. W tym roku system BMS został przez nas wdrożony w obiekcie DMG MORI FAMOT XXL Machining, w którym z niewiarygodną precyzją, bo aż do kilku mikrometrów, obrabiane będą stalowe korpusy maszyn o wadze blisko 40 ton. Aby uzyskiwać taką dokładność, obok zaawansowanych technologicznie maszyn wymagane są stabilne warunki pracy. Dlatego konieczne było zastosowanie precyzyjnej klimatyzacji i w pełni programowalnego układu. Użyto zamiennie ogrzania i chłodzenia posadzki, systemu wentylacji wykorzystującego zasady termodynamiki oraz mapowania temperatur online, aby układ samoczynnie się dostrajał i reagował na zmieniające się czynniki pracy. Regulacja układów nie byłaby możliwa bez zastosowania systemu BMS, dzięki któremu możemy sterować zaworami ABQM, przepustnicami VAV, regulować pracę central wentylacyjnych, dostrajać parametry pracy agregatów wody lodowej, sterować pracą klap przewietrzających, kurtyn powietrznych przy śluzach. Sterowanie odbywa się również dzięki sieci czujników: do mapowania temperatury hali na różnych wysokościach, temperatury posadzki, czujnikom ciśnienia, wilgotności i tlenku węgla. Ważny aspekt stanowi również zużycie energii. BMS, dzięki dostępowi do liczników prądu, ciepła i chłodu analizuje oraz archiwizuje w czasie odczyty konsumowanej energii, tak by dostrajać układ do zrównoważonych współczynników zużycia energii. Każde urządzenie jest monitorowane i sterowane za pomocą systemu, dzięki czemu uzyskujemy narzędzie do kontroli pracy w trybie rzeczywistym. System, poprzez integrację z układem DALI, na bieżąco reaguje na zmieniające się warunki oświetlenia otoczenia. Umożliwia stworzenie indywidualnego scenariusza działania, na przykład „tryb konferencja”, w którym sala odpowiednio się ściemnia, włączają się urządzenia multimedialne, zjeżdżają rolety, a temperatura i wentylacja w zależności od liczby osób dostosowuje parametry klimatu w pomieszczeniu. Kluczowym argumentem do wprowadzenia tego typu rozwiązań jest dostęp do systemu z dowolnego miejsca na świecie oraz monitorowanie i sterowanie obiektem przez przeglądarkę internetową.

Racjonalna gospodarka odpadami
Ograniczenie ilości odpadów powstających w trakcie cyklu produkcyjnego jest realną metodą na optymalizację kosztów produkcji. Szczególnym przypadkiem są odpady powstające jako efekt uboczny produkcji, których przechowywanie i usuwanie jest regulowane przepisami prawa oraz oznacza dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa. Bardzo dobrym przykładem racjonalnej gospodarki odpadami jest zrealizowany zakład konfekcjonowania drobiu. Dzięki dobrze zaplanowanemu cyklowi technologicznemu, wdrożeniu zakładowych procedur oraz automatyzacji procesów produkcyjnych i transportowych udało się nam wspólnie z Inwestorem zredukować ilość powstających odpadów do poziomu 0,01% całej produkcji. W liczbach oznacza to powstawanie zaledwie 100 kg odpadów z produkowanych tygodniowo 1 000 000 kg produktów spożywczych. Takie rozwiązanie nie tylko przynosi oszczędności, ale również jest bardziej przyjazne dla środowiska.

Alternatywne źródła energii
Rosnąca świadomość społeczeństwa w sprawie zrównoważonego rozwoju oraz dostępne dofinansowania przyczyniły się do popularyzacji instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Jako odpowiedzialny projektant i wykonawca inwestycji przemysłowych nie tylko wdrażamy takie rozwiązania dla naszych klientów, ale również sami chcemy być ich beneficjentem. Z tego powodu jesteśmy w fazie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu naszego budynku produkcyjnego. Instalacja będzie składała się ze 160 modułów PV wytwarzających uzysk na poziomie ca. 1 160 kWh/kWp w skali roku. Produkowana energia nie tylko zmniejszy rachunki za prąd, ale również uniknie emisji CO2 w ilości 47 233 kg na rok.

Odzyski ciepła
Maszyny i urządzenia związane z produkcją wyzwalają znaczące ilości ciepła, które można wtórnie wykorzystać. Dla jednej z firm branży chemicznej zastosowaliśmy scalony układ wentylacji oraz instalacji odpylania. System jest kontrolowany przez czujniki temperatury, które sterują położeniem przepustnic w zależności od panujących w zakładzie warunków. Używany wkład filtracyjny gwarantuje oczyszczenie powietrza na poziomie 1 mg/m3, ale z drugiej strony podgrzewa powietrze o ΔT = 4°C. Dzięki połączeniu aspiracji technologicznej z rekuperacją przy każdym stanowisku wzrasta komfort pracy, a jednocześnie maleje zapotrzebowanie na energię dzięki wykorzystaniu odzysków ciepła w centrali nawiewno-wywiewnej.

Układy transportowe
Optymalizacja procesu produkcyjnego może polegać na usprawnieniu wewnątrzzakładowego transportu surowców, półproduktów oraz produktów godowych. Każdy produkt w swoim cyklu przemieszcza się przez różne etapy produkcji, a sam transport odbywa się manualnie dzięki pracy operatora lub bezobsługowo za pomocą inteligentnych rozwiązań. Coraz częściej dla branży farmaceutycznej, spożywczej lub chemicznej wdrażamy systemy usprawniające przepływ produktu przez różne stadia jego wytwarzania. Najczęściej wykorzystujemy instalacje transportu pneumatycznego dla substancji sypkich lub półsypkich. Taki sposób transportu pozwala na automatyczne i szybsze dozowanie półproduktów do suszarek, mieszalników i blenderów, co przekłada się na wyższą wydajność.

Energooszczędne chłodzenie
Free cooling wykorzystuje darmowe pokłady chłodu zawartego w powietrzu zewnętrznym o niskiej temperaturze. Ideę free cooilingu zastosowaliśmy m.in. dla instalacji wody lodowej w obiekcie o charakterze produkcyjnym. Dla celów free coolingu zaprojektowaliśmy agregat typu drycooler zlokalizowany na dachu budynku technicznego. Układ drycoolera jest podłączony do powrotu= agregatów chłodniczych. W tym konkretnym przypadku wytworzona woda lodowa była wykorzystywana do celów chłodniczych maszyn przemysłowych wytwarzających duże ilości ciepła. Zakres temperatury zewnętrznej dla wykorzystania free coolingu był optymalnie wysoki, co przyczyniło się do zmniejszenia poboru energii elektrycznej przez agregat chłodniczy.


Zdjęcia arch. JAKON

open