Home Builder Science CZAS NA INTERDYSCYPLINARNĄ WSPÓŁPRACĘ
CZAS NA INTERDYSCYPLINARNĄ WSPÓŁPRACĘ
0

CZAS NA INTERDYSCYPLINARNĄ WSPÓŁPRACĘ

0
0

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzanych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest nowa klasyfikacja dziedzin oraz dyscyplin naukowych.

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzanych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest nowa klasyfikacja dziedzin oraz dyscyplin naukowych. W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych wyodrębniono dyscyplinę „inżynieria i transport”. Powstała ona z połączenia trzech dotychczas samodzielnych dyscyplin naukowych: inżynierii lądowej, transportu oraz geodezji i kartografii. Połączenie to jest wyzwaniem przed czekającą nas ewaluacją, o czym już wspomniano w poprzednich numerach „Buildera”. Z drugiej strony wykorzystanie osiągnięć tych dyscyplin stwarza szansę na lepsze spełnienie oczekiwań wynikających z dynamicznego rozwoju inżynierii lądowej i transportu, w których widać potrzebę oraz chęć wdrażania innowacji. Do niedawna innowacyjność postrzegano przede wszystkim w obszarze nowych materiałów czy konstrukcji. Obecnie zachodzące zmiany, na które wpływ ma także postępująca digitalizacja świata, generują zupełnie nowe wyzwania. Poszukiwane są innowacyjne rozwiązania nie tylko w obszarze związanym bezpośrednio z z wznoszeniem obiektów budowlanych, ale także w zarządzaniu infrastrukturą, budynkami czy w logistyce. Są to naturalne obszary do multidyscyplinarnej współpracy z uczelniami.

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz
Politechnika Warszawska
Wiceprzewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Builder”

open