Home Bez kategorii RYNEK BUDOWLANY W REGIONACH
RYNEK BUDOWLANY W REGIONACH
0

RYNEK BUDOWLANY W REGIONACH

0
0

Po niespełna 6% wzroście odnotowanym w 2019 r. w 2020 r. rynek budowlany utrzyma dotychczasowy kierunek, chociaż dynamika ulegnie dalszemu osłabieniu. Z prognoz zawartych w najnowszym raporcie PMR Sektor budowlany w Polsce 2020 – analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020–2025 wynika jednak, że w poszczególnych województwach sytuacja będzie mocno zróżnicowana.

Główną przyczyną wolniejszego tempa wzrostu rynku budowlanego w 2020 r. będzie wysoka baza odniesienia będąca efektem silnych wzrostów notowanych w poprzednich latach. W ujęciu rodzajowym każdy z trzech segmentów budownictwa będzie mógł jeszcze wykazać się poprawą w relacji do 2019 r. Relatywnie najmniejszego progresu spodziewamy się w przypadku najważniejszego ze względu na swoją wagę (ponad 41% całego rynku budowlanego) segmentu budownictwa niemieszkaniowego. Dużo lepiej wyglądają za to perspektywy wzrostu produkcji budowlano-montażowej w wypadku budownictwa inżynieryjnego, które również nie dotarło jeszcze do szczytu swoich możliwości. Rozpędzone inwestycje infrastrukturalne będą kontynuowane i dodatkowo zasilane kolejnymi nowymi projektami wchodzącymi w fazę rzeczowej realizacji. Budownictwo mieszkaniowe w dalszym ciągu ma szansę wykazywać się bardzo dobrymi statystykami, co w połączeniu z obecnie trwającymi budowami przełoży się na umiarkowany wzrost zrealizowanej produkcji budowlano- -montażowej w tym segmencie rynku budowlanego.


Cały artykuł do znalezienia za darmo w wersji cyfrowej. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Builder Polska z App Store i Google Play lub wejść na naszą stronę e.buildercorp.pl i zarejestrować się.

open