Home Topbuilder ADVANCE DESIGN
ADVANCE DESIGN
0

ADVANCE DESIGN

0
0

Innowacyjny program do analizy i projektowania konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem MES. Rozwiązanie zgodne z technologią BIM i oparte o aktualne Eurokody. Advance Design autorstwa firmy Graitec jest rozwiniętym i intuicyjnym programem dla projektantów konstrukcji budowlanych pracujących w środowisku BIM.

Pozwala na przeprowadzenie wielu złożonych analiz z wykorzystaniem metody elementów skończonych, takich jak statyka liniowa, nieliniowa, analiza modalna czy wyboczeniowa. Daje możliwość wymiarowania elementów konstrukcji stalowych, żelbetowych oraz drewnianych w oparciu o obowiązujące standardy Eurokodu z dowolnymi załącznikami krajowymi. Jest nieustannie rozwijany zgodnie z oczekiwaniami polskich użytkowników. Co niezwykle istotne, możliwie najszerzej wpisuje się w ideę technologii BIM, pozwalając na dwukierunkową wymianę informacji zarówno o geometrii, jak i o wynikach uzyskanych w trakcie obliczeń z różnorodnymi środowiskami. Jako główne atuty programu można wymienić najlepszy na rynku generator obciążeń klimatycznych, wymiarowanie elementów stalowych z uwzględnieniem 7 stopni swobody czy obliczenia elementów żelbetowych z uwzględnieniem rzeczywistego zbrojenia i zarysowania. Całość zszyta jest przyjaznym i prostym w obsłudze interfejsem. Oprogramowanie jest oparte o wieczyste lub czasowe licencjonowanie z możliwością zwalniania licencji. Moduły wymiarujące mogą pracować niezależnie od modelu głównego, dając użytkownikowi rozmaite scenariusze pracy.

W najbliższych dniach premierę będzie miała kolejna wersja, która wprowadza szereg usprawnień dla istniejących funkcjonalności oraz zupełnie nowe moduły. Zmianie ulega między innymi architektura modułów wymiarujących, co pozwoli znacząco skrócić czas poświęcany przez projektantów temu aspektowi. Największymi z nowych możliwości będą m.in.: kompletna nieliniowa analiza Pushover, szczegółowe obliczanie zbrojenia na przebicie płyt żelbetowych czy koncept „superelementu” na potrzeby wymiarowania elementów liniowych.

POBIERZ PREZENTACJĘ

open