Home Topbuilder BUDYNEK KOMISJI SEJMOWYCH W WARSZAWIE
BUDYNEK KOMISJI SEJMOWYCH W WARSZAWIE
0

BUDYNEK KOMISJI SEJMOWYCH W WARSZAWIE

0
0

Obiekt o kubaturze 40.000 m3 dla potrzeb komisji sejmowych stanął u zbiegu ul. Pięknej i Wiejskiej w Warszawie, naprzeciw kompleksu parlamentarnego. Jego generalnym wykonawcą była spółka Warbud SA, zaś projektantem – dr inż. arch. Bolesław Stelmach z Biura Architektonicznego Stelmach i Partnerzy Sp. z o.o.

Budowa trwała od stycznia 2016 do października 2018 roku. Wybudowany gmach, wraz z garażem w części podziemnej, łączy się z budynkiem „K”, a poprzez niego – z pozostałymi budynkami sejmowymi. Obiekt, który jest przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ma dziewięć kondygnacji: trzy podziemne i sześć nadziemnych. Jego całkowita powierzchnia wynosi ok. 10 tys. m2, a użytkowa ok. 8 tys. m2. W budynku zastosowano ciekawe rozwiązania projektowe, beton architektoniczny oraz tzw. wiszące schody. Zaproponowano perforowanie wertykalnymi formami okien. Horyzontalne rytmy gzymsów i proporcje nawiązują do monumentalnego budynku starego Domu Poselskiego. Elewacje tworzą horyzontalno-wertykalną kompozycję o klasycznej proweniencji. Zaprojektowany obiekt odzwierciedla współczesne zasady proekologicznej kreatywności. Istotnym założeniem jest podporządkowanie struktury budynku warunkom ochrony krajobrazu kulturowego. Projektowanie zrównoważone uwzględnia tu przede wszystkim kontekst dziedzictwa kulturowego, a następnie dziedzictwa natury i energooszczędności. Zgodnie z warunkami Stołecznego Konserwatora Zabytków budynek został zaprojektowany w sposób umożliwiający ukształtowanie pierzejowej, kwartałowej zabudowy w rejonie ulic: Wiejskiej, Pięknej i Matejki. W gmachu jest m.in. siedem sal komisyjnych oraz pomieszczenia do pracy dla posłów. Poza salami komisyjnymi znajdują się w nim także pomieszczenia biurowe oraz techniczne.

 

POBIERZ PREZENTACJĘ

 

 

 

open