Home Topbuilder MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PO ŚLADZIE NIECZYNNEJ LINII KOLEJOWEJ
MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PO ŚLADZIE NIECZYNNEJ LINII KOLEJOWEJ
0

MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PO ŚLADZIE NIECZYNNEJ LINII KOLEJOWEJ

0
0

Inwestycja w Obornikach, zrealizowana po północnej stronie miasta, po śladzie nieczynnej, jednotorowej linii kolejowej, którą otwarto w 1910 roku, a zamknięto w roku 2008, była społecznie oczekiwana. Modernizacja układu komunikacyjnego i zmiana przeznaczenia terenu z infrastruktury kolejowej na drogową to dla inwestora i projektanta duże wyzwanie, które całkowicie zmieniło układ komunikacyjny w centrum Obornik. 

Podstawowym celem wykorzystania przestrzeni kolejowej na infrastrukturę drogową było wyprowadzenie ruchu samochodowego (zwłaszcza tranzytowego) ze zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i likwidacja tzw. wąskiego gardła w układzie komunikacyjnym województwa z kierunku Poznań– –Czarnków. Inwestycja dała korzyść przede wszystkim lokalnym mieszkańcom, maksymalnie wykorzystała teren, a także poprawiła komfort jazdy kierowcom.

Realizacja inwestycji wymagała rozebrania mostu kolejowego przez rzekę Wełnę, wiaduktu w ciągu ul. Staszica oraz wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 11. Powstały nowe obiekty o innych parametrach technicznych, dostosowanych do współczesnych wymogów komunikacji samochodowej. Posadzono łącznie około czterech tysięcy nowych drzew liściastych, iglastych, krzewów i bylin. Inwestycja zagwarantowała również bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Zlokalizowano ścieżki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszych. Powstające obiekty zostały zaprojektowane w sposób uniwersalny, a więc jako dostępne i bezpieczne dla wszystkich – również dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

– Nasza inwestycja w Obornikach, czyli zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 178, to przede wszystkim bardzo udana modernizacja układu komunikacyjnego po śladzie nieczynnej linii kolejowej. Budowa dróg zazwyczaj budzi emocje. Mam nadzieję, że udało się tutaj uniknąć emocji negatywnych poprzez wykorzystanie przestrzeni kolejowej na cele drogowe, a co za tym idzie – nastąpiła minimalizacja wywłaszczania nieruchomości. Dzięki takim inwestycjom poprawia się przepustowość komunikacyjna, zwiększa się atrakcyjność terenów jako miejsc lokalizacji nowych inwestycji i tym samyma nowych miejsc pracy – podkreśla Paweł Katarzyński, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

POBIERZ PREZENTACJĘ

 

open