Home Topbuilder ROZBUDOWA SEJMU RP BUDYNEK KOMISJI SEJMOWYCH
ROZBUDOWA SEJMU RP BUDYNEK KOMISJI SEJMOWYCH
0

ROZBUDOWA SEJMU RP BUDYNEK KOMISJI SEJMOWYCH

0
0

Budynek Komisji Sejmowych został oddany do użytkowania w 2018 roku, po 3 latach realizacji. Projekty powstały w latach 2013–2015. Jednak koncepcja, która została rozwinięta w tych projektach, powstała w 2001 roku, kiedy to Bolesław Stelmach oraz Biuro Architektoniczne Stelmach i Partnerzy wygrali Ogólnopolski Konkurs Architektoniczny na projekt rozbudowy Sejmu RP.

Miasto
Dom zlokalizowano wzdłuż ulicy Wiejskiej, naprzeciw dawnego Hotelu Sejmowego autorstwa Kazimierza Skórewicza, przebudowanego po II wojnie światowej przez Bohdana Pniewskiego. Budynek Komisji Sejmowych ukształtowano tak, aby nie zasłonić, od ul. Matejki, widoku na bardzo charakterystyczny półokrągły narożnik starego Hotelu Sejmowego, kulisujący rotundę Sali Głównej Sejmu. Dom ma sześć kondygnacji nadziemnych i trzy podziemne. Wysokość do gzymsu jest taka sama, jak budynku naprzeciw – 23,80 m. Kondygnacja -1 zawiera największe sale obrad Komisji Sejmowych. Tą dolną kondygnacją, położoną pod ulicą Wiejską, nowy budynek łączy się z całym Kompleksem Sejmowym położonym po drugiej stronie ulicy.

Struktura
Budynek mieści 6 sal Komisji Sejmowych i zaplecze administracyjne do ich obsługi. Sale ulokowano od strony ul. Pięknej, a pokoje biurowe od ul. Matejki. Do tego układu funkcjonalnego dostosowano strukturę domu. Podłużny układ konstrukcyjny, przy sprężonych stropach monolitycznych, pozwala na dowolną aranżację przestrzeni rzutu. Węzeł komunikacyjny ulokowany w jego środku łączy w poziomie – części obsługiwane (sale) i obsługujące (pokoje biurowe), a w pionie – poszczególne kondygnacje. Pomieszczenia biurowe dają możliwość pracy posłów z Prezydium Komisji, posłów sprawozdawców itp.

Materiały
Dom zbudowano z żelbetu, szkła oraz stali czarnej i nierdzewnej, a niektóre elementy – konstrukcja ścianek działowych czy wewnętrzne brise-soleil – są z aluminium. Struktura domu: ściany szczelinowe, ściany nośne, stropy, szkielet szachtów windowych są widoczne i budują estetykę przestrzeni. To ta struktura, wykonana z jasnego, prawie białego betonu architektonicznego, odpowiada za charakter obiektu. Ściany zewnętrzne są prefabrykowane w identycznej teksturze jak beton architektoniczny we wnętrzu. Estetykę kształtują też elementy instalacji widoczne przez ażurowe sufity, których zadaniem jest ukształtowanie właściwej atmosfery akustycznej.

 

POBIERZ PREZENTACJĘ

 

 

 

open