EKSPANSJA
0

EKSPANSJA

0
0

W kwietniu ubiegłego roku firma COLAS Polska kupiła od Skanska 11 Wytwórni Mas Bitumicznych wraz z zapleczem laboratoryjnym, a także przejęła około 330 pracowników. O tym, jak wykorzystuje uzyskany w ten sposób potencjał oraz jakie ma dalsze plany rozwojowe, opowiadają Renaud Roussel – Dyrektor Regionu COLAS Polska, Czechy, Słowacja; Sébastien Picaut – Prezes Zarządu COLAS w Polsce oraz Frederic Molitor, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy COLAS w Polsce.

Natalia Chylińska-Żbikowska: Jakie są plany ekspansji firmy COLAS po przejęciu oddziałów bitumicznych?
Renaud Roussel: Od wielu lat model ekspansji firmy COLAS bazuje na rozwoju organicznym oraz wzroście zewnętrznym. Dzięki przejęciu bitumicznych oddziałów zrealizowanemu w ubiegłym roku jesteśmy teraz spółką krajową. Przed przejęciem nasza firma liczyła 350 pracowników, obecnie liczba ta została ponad dwukrotnie zwiększona. Naszym zamierzeniem jest realizowanie kontraktów drogowych i utrzymaniowych oraz sprzedaż naszych produktów na terenie całej Polski. Drugą istotną kwestią jestintegracja naszego modelu biznesowego w nowej strukturze.

N.Ch.: Na czym polega polityka fuzji i przejęć grupy COLAS?
R.R.: Nasz model ekspansji pozwolił na szybki rozwój firmy COLAS w Polsce i na świecie. Każdego roku COLAS przejmuje do sześciu nowych firm. To olbrzymi potencjał. W 2018 roku podwoiliśmy oddział kanadyjski poprzez przejęcie w Toronto. Na początku 2019 roku kupiliśmy również dwie nowe firmy w Peru oraz firmę o profilu budowy kolei w Szwajcarii. Jesteśmy też obecni na Bliskim Wschodzie – trzy lata temu przejęliśmy firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie i Dubaju. Główną ideą polityki fuzji i przejęć jest pozyskanie przedsiębiorstw o takim samym profilu i modelu biznesowym jak COLAS.

N.Ch.: Jakie znaczenie miała wielkość firmy COLAS w Polsce na tle innych firm z COLAS Europe?
R.R.: W porównaniu z krajami, w których byliśmy obecni od dłuższego czasu, choćby w Europie, tylko polski oddział był za mały, aby przeprowadzić fuzję. Aktualnie osiągnęliśmy rozmiar, który umożliwia efektywne prowadzenie biznesu oraz przejęcia w kolejnych krajach.

N.Ch.: Czym charakteryzuje się nowa struktura firmy?
Sébastien Picaut: Aktualnie integracja jest w zaawansowanej fazie. Proces wiązał się z wieloma zmianami organizacyjnymi. Zatrudniamy obecnie ponad 720 osób, dlatego skupiamy się głównie na aspektach organizacyjnym i kadrowym. Przeprowadziliśmy procesy rekrutacyjne na nowe stanowiska i stworzyliśmy procedury współpracy pomiędzy działami firmy – wszystkie zasady postępowania musiały zostać zredefiniowane i zaadaptowane do nowej struktury.

N.Ch.: Jakie są obecnie największe wyzwania dla firmy?
S.P.: Największym wyzwaniem jest wypracowanie czołowej pozycji na rynku i równomierne zaangażowanie projektowe we wszystkich województwach, na terenie których prowadzimy działalność. Po włączeniu do naszych struktur nowych oddziałów bitumicznych przekształciliśmy się z regionalnej firmy działającej w zachodnim regionie Polski w spółkę krajową. Kontynuujemy naszą strategię biznesową i rozszerzamy ją na nowe lokalizacje. Obecnie czynnikiem, który musimy brać pod uwagę, prowadząc naszą działalność, jest oczywiście sytuacja związana z epidemią w Polsce. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów, partnerów biznesowych i wszystkich pracowników, ale również mając na uwadze zachowanie ciągłości działalności operacyjnej, COLAS w Polsce wprowadził we wszystkich swoich placówkach szereg działań profilaktycznych związanych z reorganizacją naszej pracy, informacyjnych i technicznych, by zminimalizować ryzyko zachorowań. Bezpieczeństwo jest dla Grupy COLAS od zawsze priorytetem, dlatego dokładamy wszelkich starań, by zachować szczególne środki ostrożności oraz stworzyć jak najbezpieczniejsze warunki współpracy dla wszystkich interesariuszy. Przy dochowaniu tych rygorystycznych założeń nasze budowy są realizowane bez większych zakłóceń. Pozyskujemy również nowe zadania i zwiększamy portfel zamówień.

N.Ch.: Jak przebiegał proces integracji?
Frederic Molitor: Rozpoczęliśmy rozmowy w marcu 2018 roku. To był długi proces, który trwał ponad rok. Na początku w negocjacjach brało udział niewielkie grono przedstawicieli COLAS i Skanska. Jako konkurencja nie mogliśmy poruszać kwestii organizacyjnych czy omawiać strategii firmy. Milowym krokiem było podpisanie wstępnego porozumienia określającego zakres współpracy i plan integracji.

Aktualnie osiągnęliśmy rozmiar, który umożliwia efektywne prowadzenie biznesu oraz przejęcia w kolejnych krajach.

N.Ch.: Jakie procesy zostały dostosowane do nowej organizacji?
F.M.: Przez ponad 20 lat działalności w Polsce byliśmy obecni tylko w zachodniej części kraju. Przed integracją oddziałów bitumicznych Skanska byliśmy lokalną firmą i wszystkie istotne kwestie mogliśmy omawiać bezpośrednio w ramach zarządu. Obecnie firma jest dwa razy większa i ma zasięg ogólnokrajowy, rozproszone po całej Polsce oddziały. Skupiliśmy się przede wszystkim na integracji wewnątrz organizacji. Mieliśmy trzy grupy pracowników: dotychczasowi pracownicy COLAS, pracownicy, których pozyskaliśmy wraz z transferem
Skanska oraz ci nowo zrekrutowani. W związku z rozwojem wzrosła również ilość dokumentów. Biorąc pod uwagę obecną skalę firmy, potrzebne było też określenie procedur, aby zapewnić wszystkim zatrudnionym jasno określone ramy pracy.

N.Ch.: Jak działa COLAS po integracji?
F.M.: COLAS działa dobrze i efektywnie prowadzi działalność operacyjną we wszystkich nowych lokalizacjach. Podczas pierwszych, bardziej wymagających 3–4 miesięcy dostosowywaliśmy procesy IT, pozwolenia, kwestie proceduralne, trwały też intensywne szkolenia i unifikacje niezbędne do zaadaptowania firmy do obecnej skali.

N.Ch.: Czy firma jest już w pełni przygotowana do zaspokojenia potrzeb klientów?
F.M.: Niektóre nowe lokalizacje są bardziej wymagające niż inne i musimy włożyć więcej wysiłku, by sprostać wymaganiom lokalnych klientów. Chcemy również zwiększyć w tych obszarach rozpoznawalność marki COLAS, tak jak ma to już miejsce w Polsce zachodniej. Budujemy zaufanie i dobre relacje z klientami w każdym obszarze, w którym COLAS prowadzi działalność.

N.Ch.: Jakie cele stawia sobie COLAS Polska?
F.M.: Być ogólnopolskim graczem i liderem branży budownictwa drogowego w Polsce, docenianym za bezpieczne środowisko pracy, jakość swoich produktów (kruszywa, masy bitumiczne i emulsje), wiedzę specjalistyczną w zakresie robót budowlanych (szeroki zakres projektów związanych z budową dróg, produkcją i technologiami, jakie oferujemy zarówno klientom publicznym, jak i prywatnym na całym terytorium Polski). Zależy nam na odpowiedzialnym i zrównoważonym podejściu uwzględniającym kwestie bezpieczeństwa, etyki i środowiska wpisane od początku istnienia COLAS w nasze DNA i konstytuujące nasze wartości. Dążymy do tego, aby COLAS w Polsce był uznany za dobre i bezpieczne miejsce pracy dla kompetentnych pracowników, co Zarząd stawia sobie za najważniejszy cel.

www.colas.pl

LINKEDIN

Fot. arch. COLAS Polska


UWAGA

Cyfrowe wydania dostępne bezpłatnie!
Aktualny numer magazynu Builder, numery archiwalne oraz pozostałe publikacje z Biblioteki Buildera do pobrania bezpłatnie w wersji cyfrowej: na urządzenia mobilne (tablet, smartfon) w bezpłatnej aplikacji Builder Polska dostępnej w App StoreGoogle Play; do przeglądania na komputerach w dowolnej przeglądarce na stronie e.buildercorp.pl.

 

open