Home Biznes i Ludzie BCC DLA SPOŁECZNEGO DIALOGU
BCC DLA SPOŁECZNEGO DIALOGU
0

BCC DLA SPOŁECZNEGO DIALOGU

0
0

Rozmowa z DR. ŁUKASZEM BERNATOWICZEM, Prezesem Związku Pracodawców Business Centre Club, przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego.

Builder: BCC przewodzi Radzie Dialogu Społecznego, której jest pan przewodniczącym. Jakie funkcje pełni RDS?

Łukasz Bernatowicz: RDS to, funkcjonujące na poziomie centralnym, forum trójstronnego dialogu i współpracy pracowników, pracodawców oraz strony rządowej. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Aktualnie w skład Rady w najważniejszych sprawach dotyczących pracowników i pracodawców, takich jak np. płaca minimalna, wieloletni plan finansowy państwa czy projekt ustawy budżetowej. Kiedy pod koniec 2022 r. Business Centre Club przejął przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego, nasze zaproszenie do osobistego udziału w obradach przyjęli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Jakie tematy w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej są podejmowane w ramach RDS? Jak się to przekłada na rynek budownictwa i nieruchomości?

Oprócz wspomnianych już najważniejszych dla gospodarki spraw Rada zajmowała się nowelizacją ustawy deweloperskiej. Jej przedstawiciele biorą udział w pracy Komitetu Monitorującego KPO (z którego środki – mamy nadzieję – w końcu trafią do Polski), jak również zajmują się nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych, która ma ogromny wpływ na rynek budowlany w Polsce, zwłaszcza w kontekście inwestycji infrastrukturalnych. Natomiast jeśli chodzi o ustawy mające wpływ na rynek nieruchomości, BCC pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Rozwoju, gdzie wraz z naszą organizacją członkowską PZFD staramy się prezentować argumentację przedsiębiorców związanych z rynkiem budowlanym.

BCC, oprócz aktywnego udziału w RDS, uczestniczy również w pracach komisji senackich i sejmowych oraz w spotkaniach na szczeblu ministerialnym. Jakie ważne rozwiązania prawne dotyczące budownictwa, generalnego wykonawstwa i usług deweloperskich promuje w tych gremiach BCC?

Jak już wspomniałem, staramy się blisko współpracować z ministrem Waldemarem Budą, który jest zwykle otwarty na rzeczową argumentację ze strony przedsiębiorców. Działamy też w Radzie Przedsiębiorczości, zrzeszającej dziewięć największych organizacji pracodawców w Polsce. Rada regularnie przyjmuje stanowiska w sprawach ważnych dla przedsiębiorców, także z rynku budowlanego. Apelowaliśmy w kwestii ustawy deweloperskiej, przepisów technicznych, stóp procentowych czy narracji dotyczącej tzw. patodeweloperki. Jest to termin bardzo nośny, lecz zupełnie fałszywy.

BCC to prestiżowy klub przedsiębiorców oraz reprezentatywny związek pracodawców. Jakie korzyści wiążą się z członkostwem w tej organizacji?

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć o praktycznym wsparciu i konkretnej pomocy firmom członkowskim – te zadania Klub traktuje priorytetowo. Oprócz spotkań o charakterze networkingowym proponujemy wiele spotkań szkoleniowych i doradczych, także w formule online, dzięki którym członkowie zyskują możliwość poznania nowych narzędzi biznesowych, strategii budowania przewag konkurencyjnych czy sprawnego poruszania się w świecie zawiłości gospodarczo-prawnych. Każdy członek BCC otrzymuje także Polisę Bezpieczeństwa, gwarantującą pomoc wówczas, gdy zagrożone są jego interesy zawodowe lub osobiste. Wielokrotnie, dzięki naszym interwencjom, zmieniane były niekorzystne przepisy, a firmy członkowskie uniknęły bankructwa i ciągnących się latami procesów. Pomagamy rozwiązywać konflikty z urzędami skarbowymi, windykować należności, znaleźć pracę. Poprzez sztab ponad stu klubowych ekspertów z różnych dziedzin, działających w około 30 komisjach tematycznych i gremiach, staramy się wpływać na rządzących na rzecz kształtowania przyjaznego przedsiębiorcom otoczenia gospodarczego.

Jakie cele stoją przed BCC w bieżącym roku?

Oczywiście nie zabraknie spotkań z interesującymi ludźmi, wydarzeń poświęconych odbudowie Ukrainy oraz Business Mixerów, na które zapraszamy również firmy niezrzeszone. Chcemy ponadto otworzyć się na współpracę ze start-upami oraz promować najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców i firmy. Temu ma służyć BCC for Future – konferencja i gala, podczas której wręczana będzie Nagroda im. Marka Goliszewskiego, założyciela i wieloletniego prezesa BCC. Przed nami, szczególnie w roku wyborczym, czas merytorycznej debaty o kluczowych problemach w trudnym dla gospodarki okresie. W BCC planujemy zorganizować spotkania z przedstawicielami poszczególnych partii oraz rządu i przekonywać ich do rozwiązań zgodnych z ideami naszej organizacji i postulatami naszych członków. Wspólnie z naszymi partnerami i organizacjami członkowskimi – Federacją Przedsiębiorców Polskich i Krajową Izbą Gospodarczą – chcemy także zwrócić uwagę polityków na sytuację polskich przedsiębiorców. W tym celu powstał „Dekalog przedsiębiorcy”, czyli 10-punktowy program dla przedsiębiorców. Wystartowała również kampania informacyjna pod hasłem #PrzedsiębiorcaTo- TeżWyborca, której celem jest uzyskanie jak najszerszego poparcia społecznego dla zaprezentowanych postulatów. Każdy może poprzeć tę inicjatywę na https://www.petycjeonline. com/przedsiebiorca_to_tez_wyborca.


Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 r. Jest prestiżowym klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. Honorowymi członkami BCC zostali m.in.: George Bush, Krzysztof Penderecki, Jacques Chirac, Bill Clinton, Margaret Thatcher, Władysław Bartoszewski, Tony Blair, Wołodymyr Zełenski i papież Franciszek.

open