Home IT&BIM BIM w czasach pandemii
BIM w czasach pandemii
0

BIM w czasach pandemii

0
0

BIM to narzędzie, które znacznie usprawnia pracę oraz komunikację w obrębie danego projektu. Jak wygląda digitalizacja budownictwa w czasach pandemii COVID-19? Czy to dobry czas na wdrożenie BIM-u w przedsiębiorstwie?

Budownictwo, podobnie jak inne branże, jest obecnie poddane bardzo ciężkiej próbie. Z powodu panującej na świecie pandemii koronawirusa COVID-19 wprowadzono liczne ograniczenia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, łącznie ze wstrzymaniem działalności części z nich – w takich obszarach, jak chociażby turystyka, hotelarstwo czy branża handlowa. Co ciekawe, w części branż – jak choćby znanej mi branży szkoleniowej – ograniczono możliwość prowadzenia szkoleń w tzw. tradycyjnej formie, natomiast dopuszczono możliwość realizacji szkoleń w sieci, w wersji online. Oczywiście ta forma świadczenia usług szkoleniowych była już znana na rynku, ale nie tak szeroko stosowana jak tradycyjna. Co za tym idzie, wiele organizacji, chcąc kontynuować świadczenie usług, musiało szybko dostosować swoją ofertę i możliwości do nowych realiów. Dzięki temu znaczna ilość firm szkoleniowych mogła kontynuować (z powodzeniem) swoją działalność i de facto rozszerzyć bazę klientów oraz znacząco powiększyć swój zasięg.

Jak zatem na tym tle wygląda branża budowlana? Z moich rozmów z kolegami z dużych i małych firm, a także obserwacji rynku, wynika, że praca online umożliwiła skuteczną kontynuację większości realizowanych zadań. Pozwoliła również wielu pracownikom w dalszym ciągu świadczyć pracę, a pracodawcom realizować swoje inwestycje – pomimo zakłóceń w funkcjonowaniu rynku. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się kwestia digitalizacji branży budowlanej w Polsce – jak przedsiębiorstwa funkcjonujące na naszym rynku są przygotowane do realizacji zadań online lub pracy współdzielonej? Jak są przygotowane technicznie, jeśli chodzi o hardware i software – sprzęt niezbędny do wykonywania zadań, czy też pod kątem merytorycznym, jeśli chodzi o procesy wspierające efektywne funkcjonowanie zespołów w pracy zdalnej? Tutaj zróżnicowanie jest dość istotne, ale z pewnością czas pandemii jeszcze bardziej wyostrzył problemy poszczególnych przedsiębiorstw budowlano- projektowych, które zauważyły, że szeroko pojęta digitalizacja/informatyzacja budownictwa jest już koniecznością. W raporcie Komisji Europejskiej z EU BIM Task Group pt. Handbook for the introduction of the Building Information Modelling by the European Public Sector. Strategic action for construction sector performance: driving value, innovation and growth jest mowa o tym, że digitalizacja budownictwa jest sprawą kluczową dla osiągnięcia niezbędnej wydajności i zdolności do realizacji dużych, złożonych inwestycji w sektorze publicznym, a Building Information Modelling jest w zasadzie egzemplifikacją digitalizacji tu i teraz. Jest to konkretny, namacalny przykład tego, jak konkretnie podejść do kwestii digitalizacji – szczególnie w odniesieniu do szeroko pojętej branży budowlanej (projektowanie, generalne
wykonawstwo, zarządzanie obiektami budowlanymi, specjalistyczne usługi budowlane).

Zdjęcia arch. BSI Group Polska Sp. z o.o.


Całość artykułu dostępna bezpłatnie!

Aktualny numer magazynu Builder, numery archiwalne oraz pozostałe publikacje z Biblioteki Buildera do pobrania bezpłatnie w wersji cyfrowej:

na urządzenia mobilne (tablet, smartfon) w bezpłatnej aplikacji Builder Polska dostępnej w App Store i Google Play

do przeglądania na komputerach w dowolnej przeglądarce na stronie e.buildercorp.pl

open