Home IT&BIM Transformacja cyfrowa szansą dla budownictwa
Transformacja cyfrowa szansą dla budownictwa
0

Transformacja cyfrowa szansą dla budownictwa

0
0

Wsparcie w obszarach IT, tj. cyfryzacja procesów (np. BIM) lub oparcie procesów o IoT (czyli Internet of Things) daje branży budowlanej możliwość znalezienia nowatorskich rozwiązań, które zwiększają efektywność procesów projektowania, a także całościowego zarządzania procesem budowlanym.

Przemysł budowlany odgrywa kluczową rolę zarówno w państwach rozwiniętych, jak i w krajach rozwijających się. Sektor zapewnia miejsca pracy, wpływa na rozwiązanie problemów społecznych, klimatycznych i energetycznych, a także napędza wzrost gospodarczy. Współczesne budownictwo, aby sprostać wymaganiom rynku zarówno w zakresie coraz bardziej zaawansowanych projektów, jak również konieczności zwiększenia efektywności prac, musi szukać innowacyjnych rozwiązań.

Potrzeba zmian
Podczas gdy w ciągu ostatnich 20 lat wydajność pracy w innych branżach wzrosła o 25 proc., a w przemyśle produkcyjnym nawet o prawie 60 proc., w branży budowlanej nastąpił wzrost tylko o 5 proc. Ten niski poziom wydajności pracy w tym sektorze jest jedną z największych przeszkód, która hamuje dalsze innowacje, a tym samym utrudnia sprostanie rosnącemu popytowi na rynku.

Jeśli wydajność nie wzrośnie, więcej osób będzie musiało zostać zatrudnionych, więcej standardowych maszyn zakupionych, a ich znalezienie i utrzymanie pozostanie wyzwaniem. Zmiany są konieczne i sektor to czuje.

Wiele wyzwań
Trendy kształtujące przyszłość branży budowlanej powiązane są z zagadnieniami zmiany klimatu i dbałości o zasoby, a także ze zrównoważonym rozwojem oraz zwiększaniem wydajności istniejących procesów budowlanych. Budownictwo przyszłości odegra kluczową rolę w łagodzeniu globalnych wyzwań klimatycznych, ponieważ szacuje się, że budowa i późniejsze użytkowanie budynku może przyczyniać się negatywnie do zwiększenia emisji gazu (w skali globalnej może to być nawet 30 proc.). Zapotrzebowanie na inteligentne budynki o zerowym zużyciu energii będzie rosło. Ponadto w wielu obszarach widzimy wysiłek państw na rzecz zmniejszenia zużycia surowców. Również tutaj przemysł budowlany może odegrać ogromną rolę – w ostatnich latach popularność zyskuje budownictwo ekologiczne oparte o materiały pochodzące z recyklingu. Lepsze zarządzanie odpadami to mniejsze zużycie surowców – przykładowo europejski przemysł budowlany generuje 25–30 proc. wszystkich odpadów wytwarzanych w krajach UE.


UWAGA !

Cyfrowe wydania dostępne bezpłatnie!

Aktualny numer magazynu Builder, numery archiwalne oraz pozostałe publikacje z Biblioteki Buildera do pobrania bezpłatnie w wersji cyfrowej:

na urządzenia mobilne (tablet, smartfon) w bezpłatnej aplikacji Builder Polska dostępnej w App Store i Google Play

do przeglądania na komputerach w dowolnej przeglądarce na stronie e.buildercorp.pl

open