Home Raporty BAROMETR RYNKU – Wyniki I kwartału 2020 roku
BAROMETR RYNKU – Wyniki I kwartału 2020 roku
0

BAROMETR RYNKU – Wyniki I kwartału 2020 roku

0
0

Grupę PSB tworzy 396 firm handlowych, dysponujących łącznie 292 hurtowniami, 314 sklepami PSB Mrówka oraz 66 placówkami PSB Profi z materiałami budowlanymi oraz do domu i ogrodu. Placówki PSB oferują klientom ponad 410 tys. pozycji asortymentowych pochodzących od ponad 700 renomowanych dostawców. Skala działania i osiągane przez Grupę PSB wyniki stanowią swoisty barometr dystrybucji budowlanej. Prezentujemy dane za I kwartał bieżącego roku.

Przychody Grupy PSB
Przychody partnerów PSB ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w I kwartale 2020 r. wyniosły 1,6 mld zł. Przeciętny partner Grupy zwiększył przychody o ponad 6%.

W składach i placówkach Profi dynamika przychodów wyniosła 5,7%, a w sklepach Mrówka 7,6%. Widać wyraźne odwrócenie trendów – w roku 2018 sytuacja w hurcie była znacząco lepsza, a w 2019 i 2020 wyraźnie poprawił się popyt detaliczny, związany z remontami oraz utrzymaniem posesji. Pozytywnie zaskoczyła dodatnia dynamika sprzedaży w styczniu i lutym. Wpływ na to miały m.in. dobre warunki pogodowe (brak zimy). Natomiast w marcu nastąpiło spowolnienie sprzedaży ze względu na obostrzenia związane z epidemią wirusa.

Dynamika sprzedaży oraz zmiany cen Grupy PSB (centrali) w grupach asortymentowych
Z kolei przychody centrali – Grupy PSB Handel S.A., w omawianym okresie wyniosły 0,8 mld zł i były wyższe
o ponad 6%, w tym efekt wzrostu cen stanowił 1,6%.

Liderem wzrostu sprzedaży w centrali PSB były produkty związane z otoczeniem domu, które odnotowały 25% wzrost sprzedaży przy 2,5% wzroście cen. Wicelider – cement, wapno – uzyskał ponad 18% przyrost, ale już przy wyższym wzroście cen o 6%. Trzecia grupa – ściany, kominy – osiągnęła wzrost o 17% przy ponad 4% wzroście cen.
Kolejne cztery grupy osiągnęły dynamiki sprzedaży od 11 do 17%, przy wzrostach cen od 1 do 3%.

Największy spadek sprzedaży odnotowały dwie grupy: płyty OSB –11% przy 12% spadku cen oraz izolacje termiczne –7%, a ich ceny spadły o prawie 4%.

Ogólnie można stwierdzić, że ceny materiałów hurtowych zwiększyły się o ok. 0,8%, zaś z sektora dom i ogród o ok. 2,3%.

 

open