Home Komentarze Budująca cyfryzacja
Budująca cyfryzacja
0

Budująca cyfryzacja

0
0

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do przyspieszenia cyfryzacji w wielu branżach gospodarki. Budownictwo nie jest na tym tle wyjątkiem.

Zachowanie płynności procesów, efektywności działania wymaga dziś cyfryzacji coraz większych obszarów branży. Firmy w tym zakresie transformują się na pełnych obrotach, o czym przeczytacie Państwo zarówno na kolejnych stronach niniejszego, jak i w sierpniowym wydaniu „Buildera” w ramach zainicjowanej przez nas akcji – Cyfrowe Lato 2020. A jakie działania w kontekście digitalizacji budownictwa podejmuje odpowiedzialny za cyfryzację resort administracji państwowej? O komentarz zwróciliśmy się do Marka Zagórskiego, Ministra Cyfryzacji.

Zacznę od tego, że wszystkie usługi, które budujemy, są opracowywane z myślą o tym, by mogły znaleźć zastosowanie w jak najszerszym zakresie branż, tym samym, by mogła z nich skorzystać jak największa liczba obywateli. Co do branży budowlanej, to bez wątpienia jeden z bardzo ważnych procesów, mających wpływ na ten sektor, jest związany z zagospodarowaniem przestrzennym i działaniami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W tym obszarze już widać zdecydowany postęp, jeśli chodzi chociażby o elektronizację dostępu do informacji na temat infrastruktury przestrzennej.

Najważniejsze dwa zadania, jakie są przed nami, dotyczą stopniowego wdrażania usług, które będą miały charakter procesów w zakresie procesu inwestycyjnego. Innymi słowy nie będziemy mieli do czynienia z pojedynczymi usługami obejmującymi jeden z etapów całego postępowania, na przykład w zakresie wnioskowania na budowę, ale chcemy, aby to były kompleksowe procesy, czyli takie, w których cały obrót między urzędami odbywa się w tle, bez angażowania podmiotów.

Aby to mogło wydarzyć się w sposób pełny, potrzebna jest oczywiście zmiana prawa. W związku z tym w centrum naszej uwagi jest obecnie praca nad projektem deregulacyjnym, który roboczo nazwaliśmy paper less 2.0.

Pod koniec ubiegłego roku zwróciliśmy się do kilkuset organizacji, podmiotów, instytucji z prośbą o wskazanie obszarów, które wymagają korekty, eliminacji papieru w procesie. Otrzymaliśmy kilkaset propozycji, które w tej chwili są poddawane analizie. Pozwalają nam one także w tym obszarze, który dotyczy procesów związanych z budownictwem, zaproponować rozwiązania legislacyjne, które wyeliminują zbędne procedury oparte na papierze, a także pozwolą na efektywniejszą obsługę procesów objętych przepisami prawa budowlanego. Działania te prowadzimy oczywiście we współpracy ze wspomnianym Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii oraz odpowiednimi ministerstwami.

Wprowadzane przez nas rozwiązania w zakresie cyfryzacji, jak już zaznaczyłem, są niespecyficzne dla sektora budowlanego, chcemy bowiem, aby procedury miały charakter spójny dla wszystkich branż. Istotnym krokiem, który przybliża nas w tym kierunku i w pewnym sensie konsumuje niektóre oczekiwania, w tym także branży budowlanej, jest ustawa o elektronizacji doręczeń, nad którą w tej chwili trwają prace w Sejmie. Jest w niej przewidziany cały szereg zmian, m.in. w kodeksie postępowania administracyjnego, które generalnie ułatwią wykorzystywanie rozwiązań elektronicznych we wszelkiego rodzaju procedurach.


Fot. arch. cyfryzacja.gov.pl

open