Home Komentarze Nadajemy gospodarce rozpędu
Nadajemy gospodarce rozpędu
0

Nadajemy gospodarce rozpędu

0
0

„Polska Izba Konstrukcji Stalowych obchodzi w tym roku 25-lecie swojego istnienia. Nasza organizacja, założona w 1996 r., przetrwała z sukcesem liczne zawirowania rynku budowlanego i dynamiczne zmiany gospodarcze. Dzięki otwartości oraz elastyczności działalność Izby spotyka się nieprzerwanie z pozytywnym odbiorem branży budownictwa stalowego”. Komentuje ZBIGNIEW BARŁÓG, Prezes PIKS.

Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że 25 lat temu, gdy Polska Izba Konstrukcji Stalowych była powoływana do życia na Założycielskim Walnym Zgromadzeniu, żaden ze 116 reprezentantów Firm Członkowskich nie spodziewał się, iż nasza organizacja nie tylko przetrwa ćwierć wieku na dynamicznie zmieniającym się rynku budowlanym, ale też dostosuje swoją ofertę do rosnących oczekiwań i wymogów tego rynku.

Dzisiaj PIKS jest organizacją nowoczesną, wsłuchującą się w potrzeby Członków. Naszym największym sukcesem jest nie tylko sam fakt istnienia od 25 lat (w tym czasie wiele organizacji samorządu gospodarczego, ale też dużych przedsiębiorstw budowlanych zdążyło powstać oraz zakończyć działalność!), ale przede wszystkim to, że nasze inicjatywy, konferencje i spotkania wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród reprezentantów branży. W wydarzeniach organizowanych przez PIKS biorą udział przedstawiciele m.in. największych firm produkcyjnych, politycy, naukowcy, architekci.

Słuszne okazały się decyzje podejmowane na przestrzeni lat, aby Izba była organizacją otwartą na szeroki wachlarz potrzeb firm nie tylko stricte zaangażowanych w produkcję konstrukcji stalowych, ale i takich, które z tą branżą współpracują. Dziś wśród aktywnych Członków Izby można wyróżnić największe oraz najbardziej odpowiedzialne
w Polsce i Europie zakłady wytwórcze, produkujące bardzo skomplikowane konstrukcje stalowe, ale także firmy projektowe, certyfikujące oraz takie, które dostarczają materiały, maszyny i oprogramowanie dla przemysłu. PIKS jest otwarta na wszelkie formy współpracy nie tylko dlatego, że tego wymagają od nas Członkowie, ale przede wszystkim ze względu na to, że taka jest nasza misja – ułatwiać wymianę poglądów i opinii, rozwiązywać problemy, udzielać branży wsparcia. Te zadania od 25 lat są wciąż aktualne, mimo że zmieniły się warunki naszej działalności. Wiele z aktywności marketingowej przeniosło się do internetu, co dodatkowo spotęgowała pandemia COVID-19, ale Izba wciąż odnajduje się w tej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Obecnie PIKS działa również na arenie międzynarodowej. W 2020 r. decyzją Walnego Zgromadzenia Izba, jako reprezentant Polski, rozpoczęła członkostwo w ECCS – Europejskiej Konwencji Konstrukcji Stalowych. Jeżeli naszych planów nie pokrzyżuje koronawirus, przedstawicieli tej dużej struktury planujemy gościć na październikowym Kongresie PIKS, na którym chcielibyśmy szczególnie zaakcentować dalsze kierunki naszej współpracy.

Łącza telefoniczne i internetowe nie będą nigdy w stanie zastąpić bezpośredniego spotkania oraz rozmowy. Dlatego staramy się odnaleźć w „nowej rzeczywistości”, w której konferencje i spotkania odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Podstawowym czynnikiem jest oczywiście bezpieczeństwo uczestników, ale musimy pamiętać także o tym, że życie pomimo pandemii toczy się dalej. Gospodarka do działania potrzebuje siły napędowej – to właśnie wiele wydarzeń organizowanych przez PIKS jest taką siłą. Nadawaliśmy, nadajemy i dalej będziemy nadawać gospodarce dynamiki oraz rozpędu.


ZBIGNIEW BARŁÓG
Sprawuje funkcję prezesa Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych od 2018 r. Ostatnie trzy lata to okres dynamicznego rozwoju Izby – w tym czasie doszło m.in. do znaczącego zwięk-szenia liczby Firm Członkowskich i podjęcia nowych rodzajów aktywności promocyjnej. Izba została również wprowadzona do międzynarodowych struktur ECCS (Europejskiej Konwencji Konstrukcji Stalowych). Jednocześnie Zbigniew Barłóg jest od 2010 r. preze-sem zarządu firmy Metalbark Sp. z o. o. Sp. k. Firmę założył w 1991 roku, zaczynając od realizacji niewielkich zamówień. Dziś zakład wykonuje najbardziej skomplikowane i niepowtarzalne konstrukcje stalowe, doceniane oraz nagradzane na całym świecie.

Fot. arch. PIKS

open