Home News 1 czerwca – nowe produkty z nowej fabryki ARBETu w Jaśle
1 czerwca – nowe produkty z nowej fabryki ARBETu w Jaśle
0

1 czerwca – nowe produkty z nowej fabryki ARBETu w Jaśle

0
0

1 czerwca została uruchomiona produkcja w nowym zakładzie FS ARBET. Co to oznacza dla klientów Fabryki?

Fabryka Styropianu ARBET w Jaśle w dalszym ciągu produkuje dobrze znane w całym kraju wyroby: bloki, płyty i kształtki o nazwach doskonale kojarzonych przez rynek. Oznacza to, że dalej będzie tam m.in. Fasada GRAFIT, Fasada EXPERT czy HYDROPIAN. A jednak  z tej fabryki produkty te nie są takie jak inne.

Nowe produkty zostały opracowane przez fachowców z Fabryki, którzy analizując sygnały od klientów i odnosząc się do ich stałych oczekiwań zwiększania jakości, wdrożyli ważne innowacje, pionierskie w skali kraju. Dziś klient – projektant, inwestor i wykonawca – oczekuje nowoczesnego, przyjaznego dla środowiska, efektywnego i możliwie łatwego w aplikacji ocieplenia. To o wiele więcej niż tylko „dobry styropian”.

Najważniejsze są innowacje, które pomogą odbiorcom Prawdziwego Styropianu lepiej pracować i mieszkać.

Więcej o innowacjach z Jasła

Z taśmy produkcyjnej od 1 czerwca schodzą innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe o polepszonych właściwościach użytkowych w zakresie:

  • nasiąkliwości płyt,
  • wytrzymałości na ścinanie i moduł sprężystości poprzecznej płyt,
  • zwiększonej jednorodności,
  • zmniejszonym rozrzucie gęstości,
  • stabilności współczynnika przewodzenia ciepła.

Wdrożenie innowacyjnej technologii pozwala zaoferować pierwszy na polskim rynku produkt spełniający wymogi norm ETAG 004, EN 12090, EN 13163. Ponadto nowa technologia umożliwiła zaoferowanie innowacyjne w skali europejskiej płyt styropianowych o zwiększonej powierzchni klejącej. To ułatwi proces aplikacji. Pozwala też na zmniejszenie zużycia kleju na budowie lub przy użyciu tej samej ilości kleju na uzyskanie warstwy klejącej o większej przyczepności na ścinanie. To ważne szczególnie przy klejeniu płyt grafitowych, których aplikacja wymaga szczególnej staranności.

Krótko – z taśmy produkcyjnej właśnie schodzą wyroby pozwalające pracować lepiej, oszczędniej, bezpieczniej.

Dla użytkowników ocieplonych tymi produktami obiektów oznacza to większe poczucie bezpieczeństwa przy korzystaniu z budynku.

Co jeszcze o produkcji?

Innowacje technologiczne to nie tylko lepszy produkt. To również oszczędności energetyczne, ważne dla środowiska. Fabryka już dziś odzyskuje więcej odpadów. Docelowo fabryka w Jaśle będzie odbierać odpady styropianowe od swoich klientów.

Nowa technologia pozwala też na efektywny odzysk energii odpadowej. Zyska na tym jasielskie środowisko naturalne.

W fabryce do produkcji wykorzystuje się wodę deszczową, co pozwala na znaczące oszczędności w tym zakresie. Zakład nie jest obciążeniem dla środowiska w tym zakresie. W obliczu suszy jest to jedyne rozsądne rozwiązanie.

Projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych na rynku europejskim płyt styropianowych do ociepleń” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

open