Home News 25 lat – ANCHEM dawniej i dziś
25 lat – ANCHEM dawniej i dziś
0

25 lat – ANCHEM dawniej i dziś

0
0

Historia firmy Anchem sięga połowy lat dziewięćdziesiątych i związana jest z istniejącą w tamtym czasie potrzebą rynku w zakresie analiz fizykochemicznych dla oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. W początkowym okresie działalności realizowaliśmy wiele zleceń i kontraktów długoterminowych na wykonywanie analiz laboratoryjnych.

Profil działalności uległ modyfikacji, gdy rynek basenowy w Polsce przeżywał znaczące ożywienie. Powstawało wiele nowych obiektów a te już istniejące wymagały modernizacji i serwisu. Tak też z końcem lat dziewięćdziesiątych działalność firmy poszerza się o nadzór technologiczny stacji uzdatniania wody basenowej. Nadzór technologiczny pociąga za sobą konieczność wykonywania napraw i modyfikacji instalacji a tym samym po pewnym czasie daje możliwość wejścia na jeszcze jeden rynek a mianowicie wykonawstwo.

I tak w 2008 roku wykonujemy pierwszą samodzielnie zaprojektowaną i zrealizowaną kompleksowo instalację technologiczną. Dla jednego z obiektów hotelowych wykonujemy wtedy stację uzdatniania wody z ich własnego ujęcia oraz realizujemy kompleksowo nieckę basenową, wannę z hydromasażem oraz dwa kompletne układy technologiczne. Już rok później realizujemy bardziej złożoną instalację dla hotelu Aquarius SPA w Kołobrzegu ugruntowując swoją pozycję jako wykonawcy w zakresie technologii basenowej.

Od tamtego czasu z powodzeniem ukończyliśmy już kilkadziesiąt projektów w zakresie wykonania nowych lub modernizacji już istniejących instalacji technologicznych. Na naszej liście referencyjnej znajdują się takie obiekty jak np. Termy Uniejów, Park Wodny Koszalin oraz Trzy Fale w Słupsku realizowane z takimi wykonawcami jak Polimex, Warbud czy też Budimex, co pokazuje, że zaufali nam liderzy rynku budowlanego w Polsce.

Patrząc w przyszłość widzimy możliwość dalszego rozwoju i jesteśmy przekonani, że kolejne instalacje będą jeszcze bardziej dopracowane. Ciągle się rozwijamy a zdobyte doświadczenie pozwala nam na dobór optymalnych rozwiązań oraz sprawne rozwiązywanie zadań wykonawczych i eksploatacyjnych.

Cieszymy się, że w naszym zespole mamy doświadczonych instalatorów, bez których wykonanie tak wielu złożonych projektów nie byłoby możliwe. To im w dużej mierze należą się podziękowania za to, że możemy działać już od 25 lat. Siłą firmy jest natomiast to, że jest to firma rodzinna a tym samym wspólnie działamy w jednym celu wzajemnie się wspierając. Jednak cały ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie mózg operacji a jednocześnie dobry przyjaciel każdego z pracowników, dlatego szczególne podziękowania kierujemy do Zbigniewa Wojciul właściciela firmy.

 

open