Home Builder 4Young Engineers BUDUJĄCE WARSZTATY – DMI 15.03.2018 R.
BUDUJĄCE WARSZTATY – DMI 15.03.2018 R.
0

BUDUJĄCE WARSZTATY – DMI 15.03.2018 R.

0
0

15 marca studenci wydziałów budownictwa oraz młodzi inżynierowie z całej Polski, biorąc udział w warsztatach edukacyjnych miesięcznika „Builder”, wykonali kolejny krok na drodze do kariery. Zorganizowany we współpracy z czołowymi firmami z branży Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa odbył się w warszawskim Multikinie Złote Tarasy.

Inwestycja w młodych ludzi to inwestycja w przyszłość. Wychodząc z tego założenia, miesięcznik „Builder” zainicjował i od kilkunastu miesięcy kontynuuje realizację społecznego programu edukacyjnego Builder For The Young Engineers. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano do tej pory szereg działań mających ułatwić początkującym inżynierom start zawodowy. Wśród nich odbyły się m.in. warsztaty studyjne na budowach, pierwsza edycja Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa, którego zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali 24 maja, oraz cykliczne spotkania pt. Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa. Wymienione propozycje edukacyjne zostały urzeczywistnione dzięki zaangażowaniu najważniejszych organizacji branżowych, studenckich, ośrodków akademickich, przede wszystkim zaś firm będących Partnerami programu Builder For The Young Engineers.

Aktualny przekaz
Zorganizowane po raz trzeci warsztaty Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa były wydarzeniem o wielowymiarowej i esencjonalnej merytorycznie formule. Ćwiczenia, wykłady, debata, konsultacje oraz strefa kariery – wszystko w jednym miejscu i przy udziale najbardziej kompetentnych teoretyków i praktyków budownictwa. Treść każdego z punktów programu stanowiły zagadnienia aktualne, będące odpowiedzią na wyzwania, które czekają lub z którymi już mierzą się młodzi inżynierowie w biurach projektowych czy na placach budów.

Jednym z takich najbardziej aktualnych obszarów tematycznych jest BIM, dlatego warsztaty umożliwiające poznanie narzędzi ułatwiających realizację zadań inżynierskich na budowie przy użyciu nowoczesnego oprogramowania są stałym punktem Dnia Młodego Inżyniera Budownictwa. Tym razem uczestnicy mogli skorzystać z rozbudowanej propozycji ćwiczeń, które obejmowały dwa tematy. Podczas pierwszej części zaprezentowane zostały usługi chmurowe dedykowane pracom na budowie – w tym między innymi system pozwalający na dokonywanie sprawniejszych niż w tradycyjny sposób odbiorów robót. W drugiej części uczestnicy mogli zobaczyć, jak modelować konstrukcje obiektu przemysłowego oraz jak w szybki sposób wygenerować z modelu dokumentację rysunkową i zestawienia. Zajęcia poprowadził Tomasz Duda, inżynier aplikacji BIM w firmie AEC Design.

Wyzwania dla młodych
Oprócz części praktycznej młodzi inżynierowie wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy poprowadził duet: Piotr Noakowski – wybitny autorytet w budownictwie specjalistycznym, wszechstronny inżynier, Visiting Profesor w Boulder i Stanford, USA, Profesor na Technische Universität Dortmund; oraz Katarzyna Lemańska – przedstawicielka młodego pokolenia inżynierów projektantów. Zarówno wystąpienie podczas warsztatów, jak i współpraca na co dzień tych dwóch osób to dobry przykład synergii, tego, że doświadczenie i młodość to nie elementy przeciwstawne, ale mogące stanowić duży potencjał do rozwiązywania problemów w budownictwie. Tematem tego wystąpienia były inżynierskie wyzwania, z jakimi podczas realizacji projektów musieli zmierzyć się prelegenci. Ponadto Profesor Noakowski i Katarzyna Lemańska przybliżyli charakter reprezentowanej przez nich firmy – Exponent Industrial Structures – będącej jednym z wiodących biur projektowych na świecie.

Inspirującym punktem warsztatów było również spotkanie z Karolem Kalinowskim, który opowiedział o swoich doświadczeniach inżynierskich. Droga zawodowa obecnego Dyrektora ds. Budownictwa Kubaturowego w firmie NDI to przykład zarówno ciekawy, jak i kompletny. Karol Kalinowski przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w budownictwie: od majstra, kierownika robót, projektanta, kierownika projektu aż do inżyniera kontraktu oraz inżyniera rezydenta. Ponadto jest członkiem brytyjskiego Institution of Civil Engineers, zebrał bogate doświadczenie przy realizacji obiektów budowanych w ramach przygotowań do Olimpiady w Londynie w 2012 r. W trakcie wystąpienia prelegent zachęcał do pracy w NDI, m.in. przybliżając na przykładzie ukończonych budów możliwości samorealizacji, jakie stwarza młodym osobom reprezentowana przez niego firma. Podkreślał też, jak ważna w zawodzie inżyniera jest pasja.

Budujący dialog
Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa to platforma przekazu wiedzy, ale również integracji i dialogu. Uczestnicy po raz kolejny mogli skorzystać z konsultacji branżowych i porozmawiać z doradcami technicznymi z firm reprezentujących dostawców technologii oraz usług dla budownictwa. Mieli okazję nawiązać w ten sposób przydatne kontakty i uzyskać szczegółowe informacje na temat nowoczesnych rozwiązań niezbędnych przy projektowaniu.

Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyła się uruchomiona po raz kolejny Strefa Kariery, w której można było dowiedzieć się, jakich pracowników szukają wiodące firmy budowlane w Polsce, dlaczego warto dołączyć do ich zespołu oraz jakie kompetencje są przez nie wymagane. Doradcy z firm pomagali też uczestnikom warsztatów rozeznać się w tym, jak mogą realizować się w zawodzie inżyniera budownictwa. Były też oferty pracy, praktyk oraz staży.

Dopełnienie dialogu podczas Dnia Młodego Inżyniera Budownictwa stanowił panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli wiodących firm budowlanych w Polsce – Partnerów Strategicznych B4YE. W debacie pt. Młody Inżynier na rynku pracy wzięli udział: Marzena Lisiecka-Kawalska – AEC Design, Eliza Gissel i Piotr O. Korycki – Blachy Pruszyński, Leszek Stankiewicz – Fundamental Group, Jerzy Werle – Warbud, Jacek Szymanek – Mostostal Warszawa, Bartosz Lubicki – PERI Polska, Rafał Adamczyk – EJOT Polska. Uczestnicy mówili między innymi o tym, jak widzą przyszłość młodych ludzi w swoich firmach. Zarysowany został szeroki horyzont możliwości stojących dziś przed inżynierami budownictwa. Zróżnicowaną propozycję realizacji i rozwoju w tym zawodzie przedstawili wykonawcy, ale nie mniej do zaoferowania mają również chętnie zatrudniające młodzież firmy producenckie. Przedstawiciele branży szeroko otwierają drzwi przed stawiającymi pierwsze kroki na budowlanej drodze, doceniając ich przygotowanie oraz kreatywność, zachęcając do odważnego zaangażowania i wykazując gotowość do wspierania w rozwoju i zdobywaniu doświadczeń. To bardzo optymistyczny sygnał, który wybrzmiał w wypowiedziach wszystkich uczestników dyskusji na zakończenie kolejnego Dnia Młodego Inżyniera Budownictwa.

open