Home Architecture Design Przyroda wraca do miast
Przyroda wraca do miast
0

Przyroda wraca do miast

0
0

Tonąca podczas ulew Warszawa, choć stolica nie należy do wyjątków, to sygnał, że w miastach została zaburzona równowaga. Aby ją przywrócić, potrzeba m.in. jak najwięcej roślinności, ta bowiem ma ogromny potencjał retencyjny.

Potrzeba rozsądnie, ale i rychło realizowanych projektów w zakresie infrastruktury zielono-niebieskiej. O potrzebach związanych ze zmianami klimatu, ale i o wielu innych znaczeniach architektury krajobrazu, jak również o priorytetach w tym kontekście, pisze w komentarzu dr Piotr Reda, Prezes Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.

Współczesne podejście do kształtowania przestrzeni zurbanizowanych, zarówno w skali lokalnej (osiedli i małych miast), jak i w skali szerszego podejścia urbanistycznego (większych miast oraz aglomeracji) wymaga ujęcia tej problematyki w sposób bardzo interdyscyplinarny. Nie można tu pominąć roli architektury krajobrazu w planowaniu, zagospodarowywaniu i zarządzaniu tkanką miejską.

Udział architektury krajobrazu na poziomie planistycznym, realizacyjnym oraz eksploatacyjnym nabiera szczególnego znaczenia w czasach konieczności odpowiedzi na dotykające nas coraz wyraźniej skutki zmian klimatu. Urządzanie przestrzeni mieszkalnych, miejsc pracy, handlu i innych usług, a nawet stref przemysłowych z wykorzystaniem infrastruktury w postaci terenów zieleni i otwartych wód, wraz z ich żywym bogactwem roślin i zwierząt, jest niezbędne do właściwego kształtowania lokalnego klimatu miast i osiedli.

Budowanie i zarządzanie tzw. błękitno-zieloną infrastrukturą, tworzącą sieć powiązanych ze sobą lasów miejskich, parków, zieleńców, alei, zespołów ogrodów działkowych, cmentarzy bogatych w zieleń oraz cieków, rzek i zbiorników wodnych, daje realną możliwość retencji oraz gospodarowania zasobami wodnymi, a także powrotu bogactwa przyrody do miast. Niezbędne jest w tym zakresie tworzenie tzw. systemu przyrodniczego miasta w połączeniu z siecią hydrologiczną. Układ korytarzy ekologicznych, łączących ze sobą obszary zwartej zieleni, odpowiednio zintegrowanych z systemem wód stojących i płynących, pozwala chronić miasta przed skutkami ekstremalnych warunków pogodowych w postaci suszy czy powodzi. Jednocześnie pozwala wprowadzać do naszych osiedli bogactwo kwitnących oraz owocujących roślin, śpiewających ptaków, kolorowych motyli, pożytecznych owadów zapylających uprawy w miejskich ogrodach, a także utrzymywać równowagę biologiczną pomiędzy organizmami pożytecznymi i tymi, które stwarzają nam problemy jako tzw. szkodniki. WIĘCEJ

DR PIOTR REDA
– biolog, architekt krajobrazu; kierownik naukowy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego; członek: Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (Prezes), Federacji Arborystów Polskich, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministerstwie Rozwoju, Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego; Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni; autor inwentaryzacji i ekspertyz przyrodniczych oraz projektów architektury krajobrazu.


UWAGA !

Cyfrowe wydania dostępne bezpłatnie!

Aktualny numer magazynu Builder, numery archiwalne oraz pozostałe publikacje z Biblioteki Buildera do pobrania bezpłatnie w wersji cyfrowej:

na urządzenia mobilne (tablet, smartfon) w bezpłatnej aplikacji Builder Polska dostępnej w App Store i Google Play

do przeglądania na komputerach w dowolnej przeglądarce na stronie e.buildercorp.pl

open