Home Architecture Design APA Wojciechowski oficjalnie dołączyła do United Nations Global Compact
APA Wojciechowski oficjalnie dołączyła do United Nations Global Compact
0

APA Wojciechowski oficjalnie dołączyła do United Nations Global Compact

0
0

APA Wojciechowski oficjalnie dołączyła do United Nations Global Compact (UNGC), największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Otwiera to przed pracownią architektoniczną nowe możliwości działania na rzecz bezpiecznej przyszłość miast, w której architektura odgrywa kluczową rolę w adaptacji miast do zmian klimatu. Współpraca z UNGC umożliwi bliższy kontakt z firmami oraz osobami, dla których idea zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałanie negatywnym skutkom działalności człowieka są ważne.

APA Wojciechowski od lat realizuje politykę, w ramach której aktywnie angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego budownictwa i ekologii. Realizacje pracowni należą do grona najbardziej zielonych budynków w Polsce oraz Europie Wschodniej, regularnie otrzymują certyfikaty takie, jak BREEAM, LEED oraz WELL. Przedstawiciele biura aktywnie angażują się w działania naukowe oraz szkoleniowe, podczas których upowszechniają „zielone” rozwiązania. Kolejnym krokiem, potwierdzającym dotychczasowe zaangażowanie architektów, była decyzja o dołączeniu do United Nations Global Compact w roli sygnatariusza.

United Nations Global Compact jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, obecną w 157 krajach i zrzeszającą ponad 14,5 tysiąca członków. Poprzez szerokie spektrum działań, współpracę z rządem, administracją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi, UNGC wspiera rozpowszechnienie 10 zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz realizację generalnych celów ONZ, w tym 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Dzięki dużej sieci zrzeszonych członków oraz ścisłej współpracy z UNDP, UNEP, UNFCCC, WHA i innymi agendami ONZ, zasady UN Global Compact wdrażane są na każdej szerokości geograficznej. Podczas dorocznego szczytu ponad 2000 czołowych światowych liderów korporacyjnego zrównoważonego rozwoju omawia wartości ONZ, przyszłości multilateralizmu oraz roli, jaką biznes oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju może odegrać w napędzaniu postępu w osiąganiu globalnych celów.

– „Jako pracownia architektoniczna obecna na rynku ponad 25 lat posiadamy szerokie portfolio realizacji w kraju i za granicą. Zależy nam na środowisku – jesteśmy pionierem zielonych i zrównoważonych rozwiązań. Równocześnie zarządzamy naszym biznesem w sposób odpowiedzialny by dbać o rozwój ekonomiczny naszej działalności. Dołączenie do największej światowej inicjatywy odpowiedzialnego biznesu, jaką jest United Nations Global Compact, jest dla nas wielkim zaszczytem. Wierzymy, że dzięki dobrej współpracy osiągniemy nasze wspólne cele, zapewniając trwałe korzyści dla ludzi, społeczności i rynków – Szymon Wojciechowski, Prezes Zarządu, Architekt-Partner, APA Wojciechowski.

– „Jesteśmy świadomi nadchodzących zmian klimatycznych i nieuniknionych katastrof, które mogą być ich skutkiem. Każdego dnia musimy zmieniać wiele naszych przyzwyczajeń prywatnych i zawodowych, aby pozostawić przyszłym pokoleniom świat czysty i bezpieczny do życia. Od ponad dekady wdrażamy w naszej pracy zawodowej zasady zrównoważonego rozwoju, projektując budynki sprzyjające zdrowiu użytkowników i środowisku naturalnemu. Dziś wiemy że to nie wystarczy, dlatego budujemy koalicję na rzecz bezpiecznej przyszłość miast, której architektura i urbanistyka stanowi solidne fundamenty. Razem z United Nations Global Compact deklarujemy realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, które są naszą mapą drogowa do 2030 roku. – Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Członek Zarządu, Architekt-Partner, APA Wojciechowski.”

– „Jednym z najważniejszych wyzwań dla Systemu ONZ jest obniżenie energochłonności miast. Dziś w miastach mieszka i pracuje 50% światowej populacji, a miasta zużywają od 60% do 80% energii, która w 75% jest wytwarzana z paliw kopalnych. Żeby zmniejszyć pobór energii przez miasta kluczowe jest takie projektowanie budynków, by były wykonane z materiałów, które ograniczają do minimum straty energii wykorzystywanej do ogrzewania, chłodzenia lub wentylacji. Zależy nam także na tym, aby budynki były przyjazne nie tylko dla przebywających w projektowanych budynkach ludzi, ale także dla środowiska na etapie ich wytworzenia, czy przetworzenia po rozbiórce budynku. Zrównoważone budownictwo to kluczowy element, także w kontekście walki ze zjawiskiem syndromu chorego budynku. Z APA Wojciechowski sp. z o.o., chcemy zająć się zrównoważonym projektowaniem i wypracowywać najwyższe standardy dla budynków powstających w Polsce, w trosce o środowisko, zdrowie i jakość życia ludzi. – Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland.”

APA Wojciechowski Architekci istnieje już 25 lat. Obecnie zatrudnia ponad 100 architektów w Warszawie i Trójmieście, a ich projekty realizowane są w Polsce, Rosji, na Ukrainie oraz Litwie. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju biuro poszukuje takich rozwiązań projektowych, które w ramach założonego budżetu przyniosą największe ekologiczne, ekonomiczne i społeczne korzyści. APA Wojciechowski jest jednym z polskich liderów projektowania ekologicznego, co potwierdzają liczne certyfikaty dla budynków i nagrody za zielone budownictwo. Najsłynniejsze realizacje pracowni to między innymi: White Square Office Center i White Gardens Office Center w Moskwie, UNIT.City w Kijowie, Lviv.Tech.City we Lwowie, Elektrownia Powiśle, Skyliner, The Park Warsaw, Latarnia (Port Praski) w Warszawie, Osiedle Riverview, Alchemia w Gdańsku oraz Centrum Południe i Business Garden Wrocław. Wiele z nich posiada certyfikaty ekologiczne w systemach BREEAM, LEED, a także WELL.

UN Global Compact Network Poland to sieć krajowa z niezależnym sekretariatem prowadzonym oraz zarządzanym przez Fundację Global Compact Compact Poland. Stanowi biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny dla polskich członków i sygnatariuszy UN Global Compact.

open