Home News CEMEX uczestniczy w największej inwestycji wodno-kanalizacyjnej w Wielkiej Brytanii
CEMEX uczestniczy w największej inwestycji wodno-kanalizacyjnej w Wielkiej Brytanii
0

CEMEX uczestniczy w największej inwestycji wodno-kanalizacyjnej w Wielkiej Brytanii

0
0

CEMEX dostarczy ponad 40.000 ton betonu natryskowego na budowę tunelu Thames Tadeway w Londynie w Wielkiej Brytanii. To największy w historii tego kraju projekt infrastrukturalny związany z budową sieci wodociągowej, przeprowadzony przez brytyjską branżę wodną.

System wodno-kanalizacyjny w Londynie został poddany modernizacji w celu zwiększenia wydajności, przy stale rosnącej liczbie mieszkańców miasta. Obecnie Londyn korzysta ze 150-letniego systemu kanalizacji, który w założeniu miał służyć dla populacji mniejszej niż połowa obecnej. W rezultacie, podczas silnych opadów deszczów, infrastruktura jest bardzo przeciążona.

Nowy 25-kilometrowy tunel będzie przechwytywał, składował i przesyłał nieczystości z dala od Tamizy. Począwszy od Acton w zachodnim Londynie, tunel będzie biegł przez centrum Londynu na głębokości od 30 do 60 metrów, wykorzystując grawitację do przenoszenia odpadów na wschód oraz przetwarzania ich w nowoczesnym obiekcie.

Beton natryskowy CEMEX wykorzystywany jest przy budowie szybów i tuneli w głównej części projektu – na 12,5-kilometrowym odcinku biegnącym pod centrum Londynu, budowanym przez konsorcjum Ferrovial Construction i Laing O’Rourke. Beton wstrzykiwany jest od dołu do góry w trybie ciągłym, aż do ukończenia ściany szybu. W tym celu używa się specjalnej mieszanki, składającej się z ośmiu oddzielnych składników, które w połączeniu gwarantują wysoką wytrzymałość, odpowiednią konsystencję oraz urabialność w ciągu dwóch godzin.

Dostarczany beton spełnia bardzo wysokie wymagania w zakresie wytrzymałości oraz sprawdza się przy szybkim przepompowywaniu. Przy budowie tunelu jest to znacząca korzyść, gdyż długość odcinków rurociągu w niektórych miejscach wynosi do 400 metrów. CEMEX dostarcza produkt do centrum Londynu w ilości 3.000 ton miesięcznie z wytwórni betonu w Buxton.

– Tunel Thames Tideway to projekt realizowany na wielką skalę i ma na celu rozwiązanie poważnych problemów z przepustowością londyńskiego systemu kanalizacji miejskiej. Inwestycja przyniesie duże korzyści dla środowiska oraz mieszkańców tego obszaru, jednocześnie zapobiegnie zanieczyszczeniom, utworzy miejsca pracy, zrewitalizuje gospodarkę wodną oraz zapewni nowe obszary przestrzeni publiczne – powiedział Sergio Menendez, Prezes CEMEX EMEAA. – Jesteśmy dumni, że możemy współpracować ze światowej klasy wykonawcami przy budowie kluczowej infrastruktury, w sposób możliwie najbardziej zrównoważony i opłacalny, dla jednego z największych miast świata – dodał.

open