Home Builder 4Young Engineers EDUKACJA Z BUILDEREM WYKŁAD BRANŻOWY – Pruszyński Sp. z o.o.
EDUKACJA Z BUILDEREM WYKŁAD BRANŻOWY – Pruszyński Sp. z o.o.
0

EDUKACJA Z BUILDEREM WYKŁAD BRANŻOWY – Pruszyński Sp. z o.o.

0
0

10 marca 2021 o godzinie 10:00 odbędzie się kolejny wykład branżowy z cyklu Edukacja z Builderem. Tym razem będziemy gościć na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Wykład branżowy jest organizowany przez miesięcznik „Builder”  w ramach programu Builder for the Young Engineers wraz  z partnerem programu Pruszyński Sp. z o.o. (wykład on-line, na platformie ZOOM). 


GODZ. 10.00 – 11.30
wykład poprowadzi: Piotr O. Korycki, Pełnomocnik ds. Zarządu, Pruszyński Sp. z o.o.


Piotr Olgierd Korycki urodził się w Warszawie. Ukończył studia wyższe na Politechnice Warszawskiej – Wydział Inżynierii Środowiska specjalizacja Budownictwo Hydrotechniczne. Od wczesnych lat życia zawodowego skoncentrowany na problematyce lekkiej obudowy. Zajmuje się takimi zagadnieniami jak m. in.: wdrażaniem wyrobów budowlanych do zastosowania w budownictwie, współpracą z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą oraz wparciem technicznym. Ponadto jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej oraz prezentacji na konferencjach naukowych poświęconych tematyce lekkiej obudowy. Od ponad 12 lat związany z firmą PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. jako Pełnomocnik Zarządu d/s Wdrożeń. Od roku 2018 Prezes Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

I CZĘŚĆ
godz. 10.00 – 10.05 wprowadzenie – miesięcznik „Builder”
godz. 10.05 – 10.35 „Zagadnienie bezpieczeństwa pożarowego”
godz. 10.35 – 10.45 pytania do eksperta

II CZĘŚĆ
godz. 10.45 – 11.15 „Bezpieczeństwo pożarowe oraz walka z hałasem w obiektach halowych z lekką obudową firmy PRUSZYŃSKI Sp. z o. o.”
godz. 11.15 – 11.30 podsumowanie i pytania do eksperta

PODCZAS WYKŁADU DOWIESZ SIĘ:
– czym jest ogień
– poznasz definicje podstawowych pojęć z zakresu właściwości ogniowych – odporność ogniowa, relacja na ogień, stopień rozprzestrzeniania ognia
– co to jest dźwięk
– poznasz definicje podstawowych właściwości akustycznych  – izolacyjność akustyczna, pochłanianie dźwięku
– jakie są konkretne rozwiązania razem z omówieniem ich właściwości ogniowych i akustycznych – rozwiązania PRUSZYŃSKI Sp. z o. o.

Podczas wykładu każdy uczestnik będziecie miał możliwość zadawania pytań i dyskusji  z prowadzącym na temat prezentowanej tematyki.  ZAPRASZAMY DO PRZYGOTOWANIA PYTAŃ I AKTYWNOŚCI PODCZAS WYKŁADU.

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA IMIENNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UDZIAŁ W WYKŁADZIE BRANŻOWYM UWAGA, żeby otrzymać certyfikat konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zarejestrowanie się na naszej platformie oraz potwierdzenie rejestracji i aktywny udział w wykładzie w dniu 10 marca 2021.

Wykłady mają charakter zamknięty, dlatego zapraszamy do kontaktu uczelnie i koła naukowe zainteresowane zorganizowaniem wykładów branżowych.

Kontakt: b4f@buildercorp.pl

open