Home News ILF Polska zaangażowany w prace przy dwóch nowych instalacjach termicznego przekształcania odpadów
ILF Polska zaangażowany w prace przy dwóch nowych instalacjach termicznego przekształcania odpadów
0

ILF Polska zaangażowany w prace przy dwóch nowych instalacjach termicznego przekształcania odpadów

0
0

ILF Consulting Engineers Polska świadczy usługi doradztwa dla dwóch instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie Polski. Firma w swoim portfolio posiada wiele kontraktów z tego zakresu – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W minionych latach była zaangażowana w inwestycje m.in. w Koninie, w Poznaniu, czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (w Sharjah i Dubaju). Od 2018 roku uczestniczy w budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów w Gdańsku, a od 2020 w Warszawie.

Przy pierwszym z nowych projektów ILF Polska pełni rolę doradcy technicznego w procesie przygotowania inwestycji budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO) na terenie Polski (100 000 Mg/rok). Usługi firmy obejmują przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych oraz pozwoleń na realizację inwestycji oraz wybór wykonawcy.

Firma odpowiada za wykonanie projektu podstawowego, a także opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W zakresie jej obowiązków jest również sporządzenie dokumentacji, która jest wymagana przy składaniu wniosku o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Ponadto, ILF Polska sporządzi wniosek o wydanie warunków lokalizacyjnych dla inwestycji. Finalnie, ILF Polska opracuje projekt budowlany oraz uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę.

Oprócz wskazanych już obowiązków, ILF Polska – jako doradca techniczny – będzie wspierać klienta doradzając mu przy wyborze wykonawcy. Przygotuje dokumentację przetargową, dokona oceny ofert oraz rekomendacji wyboru najkorzystniejszej z nich. Będzie także uczestniczyć w negocjacjach w trakcie postępowań.

Natomiast przy drugim projekcie ITPO (również 100 000 Mg/rok) ILF Polska jest doradcą technicznym i środowiskowym. Usługi firmy w tym przypadku obejmują m.in.: weryfikację i analizę istniejącej dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnych i środowiskowych uzyskanych w trakcie procesu inwestycyjnego, w tym: raportu o oddziaływaniu na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia na budowę. Firma zweryfikuje także istniejącą dokumentacje projektową pod kątem zmodyfikowanych rozwiązań technicznych. Firma odpowiedzialna będzie również za sporządzenie analizy oferty technicznej wykonawcy. Ponadto, ILF Polska zidentyfikuje ryzyka techniczne wykonalności projektu oraz oszacuje CAPEX.


mat.pras.:ILF Consulting Engineers Polska 

open