Home News Współpraca KZWM Ogniochron i BSI
Współpraca KZWM Ogniochron i BSI
0

Współpraca KZWM Ogniochron i BSI

0
0

Firma KZWM Ogniochron rozpoczęła prace nad dostosowaniem swojej certyfikacji do wymagań rynku Wielkiej Brytanii po Brexicie. W jej ramach wybrano firmę BSI jako partnera dla certyfikacji UKCA w zakresie Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016. 

Cieszymy się, że KZWM Ogniochron tak odpowiedzialnie podeszło do tematu i przystąpiło do tego procesu już w pierwszym kwartale 2021 roku. Pamiętajmy, że w większości przypadków wprowadzanie wyrobów z oznakowaniem CE na rynek brytyjski będzie możliwe tylko do 31 grudnia 2021 r.

KZWM Ogniochron jest niekwestionowanym liderem na rynku podręcznego sprzętu gaśniczego w Polsce, znanym i obecnym również w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie systematycznie wzmacnia swoją pozycję. Firma jest cenionym producentem gaśnic przenośnych, przewoźnych, agregatów i urządzeń gaśniczych oraz motopomp pływających.

BSI (British Standards Institution) to najstarsza na świecie instytucja ściśle związana ze standardami i normami międzynarodowymi. Zajmuje się certyfikacją Systemów Zarządzania Jakością, certyfikacją wyrobów oraz szkoleniami. Jest jednym z członków-założycieli ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) oraz stałym członkiem jej Rady. Wspiera ponad 84 000 organizacji ze 193 krajów.

open