Home News ​Już w lipcu na budowie Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych zakończenie pierwszej fazy realizacji.
​Już w lipcu na budowie Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych zakończenie pierwszej fazy realizacji.
0

​Już w lipcu na budowie Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych zakończenie pierwszej fazy realizacji.

0
0

Roboty wyburzeniowe, skuwanie i kruszenie prawie 9000 m3 starych, żelbetowych konstrukcji podziemnych oraz budowa tymczasowej stacji transformatorowej dla potrzeb zasilenia placu budowy. Tak rozpoczęły się prace przy realizacji nowego Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Krakowie. Roboty prowadzone są jednocześnie przy trzech obiektach wchodzących w zakres inwestycji. Ale to nie wszystko. Aby móc wykonać posadowienie budynków oraz przygotować niwelację terenu, na plac budowy trzeba będzie dostarczyć docelowo ponad 30.000 m3 mas ziemnych.

Budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych to część powstającego Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych. Grupa NDI wykona między innymi budynki hali produkcyjnej i magazynowej odpadów komunalnych o łącznej powierzchni ok. 18.000 m2 oraz budynek zaplecza socjalnego. W zakres prac wchodzi także zrealizowanie infrastruktury  technicznej,  koniecznej  dla  funkcjonowania  tych obiektów. Na podstawie odrębnej umowy, NDI realizuje dla tego samego inwestora drogę dojazdową do Centrum, wiodącą od ul. Igołomskiej.

Pierwsze wykonane zadania

Na przełomie 2022 oraz 2023 roku, jeszcze w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, ekipa realizowała prace przygotowawcze, m.in. szeroki zakres robót wyburzeniowych, skuwając i krusząc niemal 9000 m3 żelbetowych konstrukcji dawnych fundamentów kombinatu, ponieważ kolidowały z planami nowej inwestycji.

Aby zasilić plac budowy w energię elektryczną, wybudowano tymczasową trafostację. Wcześniej, rozpoczęto prace ziemne w celu przygotowania nasypów umożliwiających wykonanie posadowienia obiektów hali produkcyjnej, hali magazynowej oraz budynku socjalnego. Zakres zaplanowanych prac ziemnych obejmie dowiezienie na budowę ponad 30.000 m3 ziemi w celu niwelacji terenu.

Po zakończeniu fazy projektowania i uzyskaniu pozwolenia na budowę obiektów kubaturowych rozpoczęły się prace budowlane, prowadzone równolegle przy wszystkich budynkach. Zrealizowano posadowienia w formie stóp i ław fundamentowych oraz wykonano ich zasypy. Zakończył się montaż ponad 150  prefabrykowanych słupów żelbetowych. Część z nich osiąga wysokość ponad 20 m.

– Aktualnie zakończyliśmy realizację ścian żelbetowych w budynku hali produkcyjnej i wykonujemy w budynku hali magazynowej. Na ukończeniu jest montaż konstrukcji stalowej dachu hali produkcyjnej, rozpoczęliśmy krycie blachą trapezową. Skupiamy się też na wykonaniu instalacji podposadzkowych sanitarnych i elektrycznych. Mocno zaawansowana jest już także realizacja stanu surowego budynku socjalnego. Zdecydowaliśmy się na wysoki stopień prefabrykacji elementów konstrukcyjnych z uwagi na bardzo napięty termin oddania Inwestorowi budynku hali produkcyjnej pod montaż linii technologicznych, co ma nastąpić już w Sierpniu. W międzyczasie zakończyliśmy prace konstrukcyjne przy budowie podziemnego zbiornika technologicznego pożarowo–retencyjnego, o objętości prawie 3 tys. m3. Rozpoczęło się jego napełnianie w ramach próby szczelności. Wcześniej, zrealizowaliśmy część robót sieciowych, m.in. odcinki instalacji zewnętrznych C.O. oraz kanalizacji deszczowej – mówi Maciej Stochmal, Dyrektor Projektu z Grupy NDI.

Jakie są plany na kolejne tygodnie?

Kontynuacja montażu ścian prefabrykowanych z dyli gazobetonowych, montaż poszycia dachów z blachy trapezowej oraz samego pokrycia w celu uzyskania szczelności połaci. Wykonane zostaną żelbetowe kanały podposadzkowe, które posłużą jako odwodnienie technologii w obrębie hali produkcyjnej. W planach na najbliższe tygodnie jest także wykonanie posadzek przemysłowych, montaż ślusarki aluminiowej i bram rolowanych oraz rozpoczęcie robót dociepleniowych a także drogowych.

– Przewidujemy, że szczelne zamknięcie obiektu hali produkcyjnej wraz z posadzkami oraz wykonanie prac budowlanych, które umożliwią Inwestorowi rozpoczęcie dostaw technologii, nastąpi na koniec lipca. To duże wyzwanie i jednocześnie nasz kamień milowy, który zamierzamy osiągnąć – dodaje Maciej Stochmal dyrektor projektu z Grupy NDI.

Działka jest własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, które jest również Inwestorem budowy. Czas na realizację to 18 miesięcy od podpisania umowy. Inwestycja jest realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Wartość projektu to ponad 99 mln zł. brutto.

Materiały Grupa NDI 

open