Home Builder Online BUILDER – 05.2021
BUILDER – 05.2021
0

BUILDER – 05.2021

0
0

Zapraszam do lektury majowego numeru, który oprócz jak zwykle szerokiego spojrzenia na budownictwo i działające w nim branże już tradycyjnie podejmuje ważne zagadnienia w wiodącym temacie wydania – budownictwie komunikacyjnym. Tym razem sygnalizujemy te z nich, które dotyczą zrównoważonego podejścia oraz ekologii, a więc wpływu na środowisko, innowacyjnych rozwiązań nawierzchni, recyklingu, działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń, hałasu, a także poprawy bezpieczeństwa na drogach. Przyszłość infrastruktury rysuje się ciekawie, biorąc pod uwagę wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, ale przede wszystkim dlatego, że wszyscy wspólnie budujemy coraz większą świadomość ochrony tego, co dla nas najważniejsze, a także wykorzystywania proekologicznych rozwiązań i metod realizacji. Jeśli spojrzymy jeszcze na trzy istotne inicjatywy prorozwojowe w interesującym nas sektorze – Program Budowy Dróg Krajowych realizowany do 2023 roku z perspektywą do 2025 r., Program budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030 oraz Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021–2024 – możemy śmiało stwierdzić, że zapowiadają się dobre lata dla budownictwa inżynieryjnego i firm wykonujących inwestycje drogowe.

W tym miesiącu serdecznie zapraszam do lektury „Buildera”, jego naukowego działu Builder Science oraz publikacji specjalnej: TopBuilder 2021 prezentującej tegorocznych Laureatów tej prestiżowej nagrody!

DANUTA BURZYŃSKA
REDAKTOR NACZELNA

W tym numerze szczególnie polecamy wywiad ,,POTENCJAŁ SILNEJ MARKI”. Rozmowa z Członkiem Rady Nadzorczej COLAS Polska, Dyrektorem Regionu COLAS Polska, Czechy, Słowacja, RENAUD ROUSSEL. Z działu “ARCHITECTURE & DESIGN” polecamy artykuł ,,Patrzeć w przeszłość, projektując dla przyszłości”, Joanna Małecka, Wojciech Małecki, MAŁECCY Biuro Projektowe.

BUILDER W WERSJI CYFROWEJ OPEN ACCESS

open