Home Biznes i Ludzie Ludzie POTENCJAŁ SILNEJ MARKI
POTENCJAŁ SILNEJ MARKI
0

POTENCJAŁ SILNEJ MARKI

0
0

,,COLAS to silna, o ponad 90-letniej tradycji, globalna marka, która wciąż ma ogromny potencjał i możliwości rozwoju”. Wywiad z Członkiem Rady Nadzorczej COLAS Polska, Dyrektorem Regionu COLAS Polska, Czechy, Słowacja, RENAUD ROUSSEL.

Danuta Burzyńska: „We open the way” – brzmi motto Grupy COLAS. Jakie rodzaje działalności firmy ono w sobie kryje, w jaki sposób wpływają one na siebie wzajemnie i co symbolizuje sama nazwa firmy?

Renaud Roussel: Jesteśmy Grupą z sektora infrastrukturalnego o ponad 90 letniej tradycji. Przytoczone przez Panią motto przyświeca nam we wszystkich podejmowanych działaniach. Początki firmy sięgają drugiej dekady XX wieku i związane są z opracowaną przez Hugha Alana McKay innowacyjną emulsją asfaltową oraz jej rewolucyjnym, jak na owe czasy, procesem wytwarzania. Była to pierwsza emulsja do celów drogowych. Fakt ten uwieczniono w nazwie COLAS składającej się z pierwszych liter dwóch słów – COLd ASphalt, czyli asfalt na zimno. Produkt COLAS stał się niezwykle popularny, odpowiadając na rosnące potrzeby rynku w zakresie budowy oraz modernizacji infrastruktury drogowej. COLAS jest dzisiaj częścią globalnej grupy Bouygues, która dodatkowo zajmuje się również nieruchomościami, jest właścicielem sieci telefonicznej oraz francuskiego kanału telewizyjnego. Jako COLAS działamy w 50 krajach na 5 kontynentach głównie w sektorze konstrukcyjno-budowlanym, infrastruktury drogowej, kolejowej i miejskiej na rzecz inteligentnych miast oraz inteligentnej mobilności. Podstawową działalność wykonawczą stanowiącą 80% całkowitej aktywności uzupełnia w naszej ofercie profil specjalistyczny związany m.in. z produkcją materiałów rafineryjnych, budowlanych, np. hydroizolacyjnych, sprzętu drogowego (np. bariery zabezpieczające, sygnalizacja itd.), a także produkcją i recyklingiem takich materiałów budowlanych jak kruszywa czy beton.

D.B.: Branża budowlana jako jedna z nielicznych nie poddała się kryzysowi w wyniku pandemii. Jaki wpływ pandemia wywarła na Państwa spółki i realizowane inwestycje?

R.R.: W skali globalnej oczywiście zostaliśmy dotknięci pandemią, ale jak do tej pory przechodzimy przez nią z minimalnymi skutkami. Powody są dwa. Jesteśmy obecni na całym świecie, a rozwój pandemii w tym samym czasie przebiegał różnie od Azji do USA i dzięki temu mogliśmy kontynuować nasze działania w jednych miejscach, podczas gdy inne obszary borykały się z problemami. Drugim powodem jest nasz core business, w którego zakresie roboty budowlane wykonywane są na zewnątrz. Wszystkie zarządy na całym świecie zachęcały nas do kontynuowania właśnie tej działalności związanej z drogami i innymi pracami infrastruktury zewnętrznej, podczas gdy nasze inne biznesy – związane z budową obiektów kubaturowych, takich jak centra handlowe, hotele, obiekty przemysłowe – stopowały.

D.B.: Przeszło trzy dekady funkcjonowania Grupy COLAS w Polsce zaowocowały wieloma transakcjami, przedsięwzięciami i realizacjami. Które z nich uznałby Pan za kluczowe dla rozwoju firmy oraz budownictwa?

R.R.: Przełomowe były lata 1992– 1994, kiedy doskonaląc swoje umiejętności wykonawcze, polska dywizja unowocześniła technologię produkcji emulsji asfaltowych i rozszerzyła profil produkcyjny. Od 1995 roku firma wprowadzała kolejne nowe technologie do swojego profilu wykonawczego. Dwa lata później została sprywatyzowana, najpierw z częściowym, a od 2005 roku z całościowym udziałem COLAS SA.

W 2019 roku po włączeniu do naszych struktur nowych oddziałów bitumicznych zakupionych od firmy Skanska przekształciliśmy się z regionalnej firmy działającej na zachodzie Polski w spółkę krajową o zasięgu ogólnopolskim.

Spośród wielu projektów ważnych dla firmy i zmieniających oblicze polskiej infrastruktury wymieniłbym udział w remoncie autostrady A2, jednej z najważniejszych dróg w Polsce, poza tym szeroki zakres specjalistycznych prac na S5, a także wiele innych zadań dot. dróg krajowych realizowanych dla GDDKiA i jej oddziałów regionalnych, jak przebudowa kilku odcinków DK 92 czy budowa obwodnicy Wronek. COLAS Polska prowadzi obecnie prace na ponad 300 projektach w całym kraju i wciąż pozyskuje nowe zlecenia.

Jak widać, rozwijamy się dynamicznie. Mamy pomysły na rozwój oraz na to, by być prężnym i silnym graczem na wszystkich rynkach. Również nasza działalność w Polsce jest dowodem na to, że tam, gdzie COLAS już funkcjonuje, mamy z jednej strony rozwój organiczny, bo znamy lokalny rynek, a z drugiej realizujemy przejęcia w ramach naszej podstawowej działalności w oparciu o strategię integracji pionowej. Na nowych rynkach, opierając się na biznesowych analizach, krok po kroku poszerzamy działalność. Możliwości rozwoju i przejęć oraz rozpoczęcia dużych projektów w branży drogowej i kolejowej szukamy wszędzie, na całym świecie.

D.B.: Jaką rolę w rozwoju firmy i nowoczesnego budownictwa odgrywa dział rozwoju Grupy COLAS? Jakimi osiągnięciami oraz wkładem w rozwój myśli inżynierskiej może się pochwalić?

R.R.: To ważne, by wciąż poszukiwać i udoskonalać rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa na drogach, ochrony środowiska czy redukcji kosztów. COLAS posiada duże centrum badawczo-rozwojowe Campus for Science & Techniques (CST) w Paryżu. Jego celem jest rozwój w kilku kierunkach: produktowym, technologicznym oraz produkcyjnym. W zakresie produktów pracujemy m.in. nad rozwojem nowej palety kolorów, udoskonaleniem parametrów, jeśli chodzi np. o redukcję hałasu, ale również nad usprawnieniem ruchu ciężkiego (lotniska) czy ulepszeniem systemu drenażu.

Ciekawym przykładem rozwoju nowych technologii jest Wattway – droga solarna produkująca energię elektryczną do zasilania np. oświetlenia ulicznego. Naukowcy z COLAS jako pierwsi na świecie wynaleźli i opatentowali tę fotowoltaiczną nawierzchnię drogową. Innym innowacyjnym rozwiązaniem jest FLOWELL, tzw. inteligentne oświetlenie pozwalające m.in. na dynamiczny przydział pasa ruchu.

Badania CST realizowane są również w zakresie poprawy produkcji: optymalizacji wykorzystania energii w procesie czy zwiększenia ilości asfaltu spienionego przez dodanie powietrza w celu poprawy plastyczności czy zwiększenia zawartości RAP – Reclaimed Asphalt Pavement.

Trzeba też pamiętać, że posiadamy ponad 50 regionalnych laboratoriów COLAS z akredytacją ISO 9001. Laboratoria drogowe COLAS Polska zlokalizowane są na terenie całego kraju i działają przy wszystkich oddziałach firmy. Natomiast jakość produkowanych kruszyw kontroluje Laboratorium COLAS Kruszywa, które znajduje się przy kopalni na Winnej Górze. Wykonuje badania kruszyw bazaltu z Winnej Góry oraz granitu z Rogoźnicy.

D.B.: Niewątpliwie ta naukowo-badawcza działalność wyróżnia Grupę COLAS, buduje unikalny i silny wizerunek marki. W jaki jeszcze sposób budujecie Państwo przewagę konkurencyjną w kraju oraz na rynkach zagranicznych? Co jeszcze stanowi o sile firmy? Co czyni Państwa ofertę innowacyjną?

R.R.: COLAS to silna globalna marka, która wciąż ma ogromny potencjał i możliwości rozwoju. Celem jest zyskowny i zrównoważony wzrost z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz poszanowaniem środowiska. W Polsce budujemy, stosując zasady operrational excellence – doskonałości operacyjnej, koncentrując się na projektach i klientach. Pracujemy wydajnie oraz elastycznie, a u podstaw naszego funkcjonowania w organizacji leży współpraca zespołów. Wspólnie, dzięki takim działaniom, osiągnęliśmy wynik 150 mln euro obrotu. Mocno zaznaczyliśmy swoją obecność w regionie zachodnim (100 aktywnych projektów) (przykłady – obwodnica Wronek, Tramwaj Naramowice, zakończenie robót na S5, DW 432 Ruszkowo–Grzymysławice dla WZDW D&B) i północnym. Na północy mamy 134 aktywne projekty budowlane (przykłady: DK 21 Ustka–Słupsk, Wielka Pętla Olsztyna). W regionie wschodnim także mamy obszar rozwojowy (MZDW DW 635 Wołomin S8 czy ŁZDW DW 483 Bogumiłowice, by wymienić tylko te publiczne). Z sukcesami pracujemy zarówno dla partnerów publicznych, jak i prywatnych, realizując projekty różnej wielkości – od małych dróg powiatowych oraz gminnych po drogi krajowe, również w formule „projektuj i buduj”. Za granicą stosowany jest ten sam model biznesowy, a dodatkowo synergię między krajami poprawiają konkurencyjność, jak choćby przez współdzielenie zadań. Na przykład: centrum zysku wydzielone w naszej strukturze, a zajmujące się układaniem
nawierzchni betonowej w Czechach, było w stanie ułożyć drogę ekspresową również w Polsce, wokół Warszawy. Pamiętajmy także, że COLAS prowadzi europejską politykę w zakresie zamówień asfaltu.

D.B.: Analitycy wyników finansowych firm z branży budowlanej twierdzą, że generalni wykonawcy w zdecydowanej większości balansują na granicy rentowności lub mają straty. Są jednak wyjątki. Co jest kluczem do dobrej rentowności firmy COLAS?

R.R.: W Polsce COLAS znajduje się w pierwszej 40 firm budowlanych (źródło: ranking „Buildera” z 2019 r.) i dążymy do tego, aby uplasować się jeszcze wyżej. Generalnie zasada dobrej rentowności obowiązuje w każdym kraju – oczywiście w Polsce również. W związku z pandemią wzrosła konkurencja na rynku budowlanym, co przy jednoczesnym ograniczeniu liczby nowych projektów spowodowało obniżenie marż w wygranych przetargach. Wzmocnienie wzajemnej współpracy między kierownikami projektów i kosztorysantami pozwala nam na optymalne oszacowanie kosztów projektu oraz zaproponowanie klientowi rozwiązania dostosowanego do jego potrzeb, a w końcu na przedstawienie klientowi globalnej oferty obejmującej rozwiązania dotyczące mobilności. Kluczem do dobrej rentowności firmy COLAS jest dywersyfikacja naszej działalności i pełna kontrola nad niemal całym łańcuchem dostaw. Ponadto – wymiana
doświadczeń między regionami oraz zespołami. Opanowujemy procesy w organizacji w ramach doskonałości operacyjnej, ciągle stawiamy sobie wyzwania na różnych poziomach organizacji – jak pracować wydajniej, lepiej. Doskonalimy nasze wewnętrzne procedury, np. przez wdrożenie certyfikacji 6S we wszystkich naszych warsztatach.

D.B.: W jaki sposób COLAS rozwija swoje usługi w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem?

R.R.: Nasza polityka w tym zakresie jest długofalowa. Bieżąca realizacja wdrażania polityki CSR w Polsce obejmuje kilka obszarów. Po pierwsze polega na wdrażaniu strategii redukcji śladu węglowego i strategii na rzecz bioróżnorodności w celu poszanowania naszej planety: wyposażamy wszystkie wytwórnie mas bitumicznych w instalację do asfaltu spienionego, możliwego do układania w niższej temperaturze, modernizujemy nasze wytwórnie i wyposażamy w proekologiczne rozwiązania, jak na przykład ponowne wykorzystanie wody podgrzewanej w procesie produkcji, a także dążymy do szerszego wykorzystania RAP – Reclaimed Asphalt Pavement. Prowadzimy politykę gospodarki obiegowej. Dbamy o naszych pracowników i partnerów biznesowych na całym świecie oraz szanujemy prawa człowieka. Pracujemy odpowiedzialnie i z dbałością o nasze wspólne środowisko oraz zrównoważone miasta.

D.B.: Z jakimi planami rozpoczęliście Państwo bieżący rok? Jakie wyzwania postawił Pan przed sobą i firmą na najbliższy czas?

R.R.: W tym roku przyświeca nam motto: umieć dostosować się w każdej chwili do dynamicznej sytuacji, aby odpowiadać na potrzeby naszego rynku i naszego klienta. Wyzwania? Po pierwsze być gotowym na drugi rok trwania sytuacji związanej z pandemią COVID-19, zorganizować firmę prawidłowo oraz zapewnić niezakłóconą ciągłość działalności w celu dotrzymania wszystkich terminów wobec naszych klientów i partnerów. A po drugie – ulepszać zmiany w sposobie pracy w trybie zdalnym oraz dostosować nasz biznes do nowej generacji. Nieustannie stawiamy sobie wyzwania na różnych poziomach organizacji: jak pracować wydajniej i lepiej, doskonalimy nasze wewnętrzne procedury – i to jest proces ciągły. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo oraz podnoszenie jego świadomości i budowanie mocnej kultury. W tej kwestii wciąż istnieje przestrzeń do poprawy świadomości naszych pracowników czy osób trzecich, dlatego wiele energii kierujemy w różne formy komunikacji w postaci Zasad bezpieczeństwa Grupy i Zasad ratowania życia. Ważnym wyzwaniem jest również wdrożenie strategii COLAS 2030 na rzecz zmniejszenia emisji CO2. Nadal mamy również ambitne plany ekspansji i szukamy nowych możliwości rozwoju.

Zdjęcia arch. COLAS Polska

 

open