Home Biznes i Ludzie Ludzie RAFAŁ GAJEWSKI – JESZCZE BLIŻEJ KLIENTÓW
RAFAŁ GAJEWSKI – JESZCZE BLIŻEJ KLIENTÓW
0

RAFAŁ GAJEWSKI – JESZCZE BLIŻEJ KLIENTÓW

0
0

Rafał Gajewski, Członek Zarządu Dyrektor Pionu Handlowego CEMEX Polska: Chcemy być dla naszych klientów nie tylko dostawcą betonu, cementu czy kruszyw, ale preferowanym partnerem.

Builder: Jak Pan uważa, jakie prognozy i perspektywy rozwoju stoją przed branżą budowlaną w 2017 roku?
Rafał Gajewski: Perspektywy rozwoju na rok 2017 są lepsze, niż były dla roku 2016 – jestem tu ostrożnym optymistą. Jak prognozuje PMR, mamy przed sobą kilka lat wzrostów w budownictwie infrastrukturalnym, w którym wydatki na inwestycje drogowe mają być nawet o niemal 5% wyższe niż w okresie 2010–2015, z kolei na kompleksowe budowle na terenach przemysłowych nawet o ponad 40%. Jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, to nadal odnotowuje ono wysokie wzrosty pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów. Korzystna perspektywa jest również w budownictwie niemieszkaniowym, gdzie największe wzrosty spodziewane są w budownictwie przemysłowo-magazynowym, biurowym i handlowo-usługowym.

Jak Pan wspomniał, w kolejnych dwóch latach branża spodziewa się przyspieszenia w związku z realizacją nowych inwestycji infrastrukturalnych i mieszkaniowych. Jak CEMEX Polska przygotowuje się do tego okresu?
Staramy się dobrze przygotować zarówno siebie, jak i naszych Klientów do wyzwań, które przed nami stoją. Inwestycje infrastrukturalne niejednokrotnie wymagają opracowania specyficznych rozwiązań produktowych. Ponieważ w CEMEX oprócz cementu, betonu i kruszyw posiadamy również linię biznesową domieszek chemicznych do betonu (CEMEX Chemical Admixtures), jesteśmy w stanie podjąć się przygotowania najbardziej wymagających rozwiązań technicznych i technologicznych dla budownictwa infrastrukturalnego, zarówno w segmencie producentów betonu towarowego, jak i w segmencie prefabrykacji. Wierzymy, że rządowy program „mieszkanie plus” rzeczywiście przyczyni się do wzrostów w segmencie producentów prefabrykacji, producentów suchych zapraw oraz w segmencie dystrybucji. Dlatego współpracujemy blisko z naszymi partnerami w tych segmentach i staramy się wspólnie odpowiadać na nadchodzące zapotrzebowanie. Ciągle rozwijamy również własną markę produktów chemii budowlanej przeznaczoną dla segmentu dystrybucji, w skład której wchodzi już ponad 40 produktów.

Czy Klienci doceniają wysiłki CEMEX w tym obszarze?
CEMEX Polska opiera swoje podejście do sprzedaży na praktycznym wykorzystaniu inicjatyw oferty wartości, stanowiących nierozerwalny element naszej strategii handlowej. Naszym celem jest proponowanie takich rozwiązań, które stanowią odpowiedź na właściwie rozpoznane potrzeby naszych partnerów oraz wyjście im naprzeciw z rozwiązaniami przyczyniającymi się do odnoszenia przez nich sukcesów. W 2016 roku przekonaliśmy się, że Klienci dostrzegają korzyści płynące z oferty wartości, jaką im proponujemy jako CEMEX. Mimo postępującej od kilku lat deflacji cen cementu w 2016 roku udało nam się odwrócić negatywny trend cenowy.

Co wchodzi w skład inicjatyw oferty wartości?
Oferta wartości CEMEX to zbiór działań mających na celu stworzenie dla naszych Klientów najbardziej wartościowej oferty, która pozwala osiągać nam oraz naszym partnerom obopólne korzyści. Inicjatywy zostały podzielone na kilka kluczowych obszarów: programy partnerskie, wiedza i edukacja, obsługa Klienta oraz jakość i rozwiązania techniczne. Wspólnie z naszymi Klientami zastanawiamy się, jaka inicjatywa jest im najbardziej potrzebna oraz najbardziej dla nich wartościowa.

Wdrażane inicjatywy przedstawiają się imponująco. Jakich efektów spodziewa się firma?
Celem naszych działań związanych z ofertą wartości jest przygotowanie zindywidualizowanej oferty, która będzie odpowiadała na najbardziej wymagające potrzeby klientów. Dlatego liczymy na to, że odpowiednie przygotowanie do nowego sezonu budowlanego pozwoli na jeszcze lepsze rozpoznanie wymagań Klienta oraz zaproponowanie mu najlepszych, dostępnych rozwiązań. Chcemy, aby zaproponowana oferta pomogła odbudować rentowność nie tylko nam, ale przede wszystkim aby pozwoliła odnieść sukcesy naszym partnerom biznesowym. Mam nadzieję, że szeroki wachlarz usług wchodzących w skład naszej oferty wartości pomoże nam osiągnąć ten cel. Chcemy być dla naszych Klientów nie tylko dostawcą betonu, cementu czy kruszyw, ale preferowanym partnerem.

open