Home News Zielona odbudowa zaczyna się w naszych domach – wyniki VI edycji „Barometru zdrowych domów”
Zielona odbudowa zaczyna się w naszych domach – wyniki VI edycji „Barometru zdrowych domów”
0

Zielona odbudowa zaczyna się w naszych domach – wyniki VI edycji „Barometru zdrowych domów”

0
0

VI edycja „Barometru zdrowych domów” pokazuje, że zdrowy dom jest bardzo ważnym aspektem w życiu Polaków i zyskuje na znaczeniu, jako siła napędowa remontów oraz inwestycji w nowe miejsce zamieszkania. Zdrowie i komfort życia rodziny są dla 75 proc. badanych najważniejszym czynnikiem decydującym o podjęciu prac remontowych. Kluczowe cechy zdrowego domu, jak jakość powietrza i ilość światła dziennego, to dla ponad 80 proc. Polaków ważne aspekty brane pod uwagę przy poszukiwaniu nowego lokum. Wnioski z raportu stanowią istotne wskazówki dla branży budowlanej oraz osób zaangażowanych w decyzje legislacyjne w kontekście zielonej odbudowy po COVID-19. Warto budować i remontować z myślą o człowieku i klimacie.

Raport „Barometru zdrowych domów. VI edycja”, który powstał z inicjatywy firmy VELUX, zwraca szczególną uwagę na znaczenie zdrowego domu, w procesie zielonej odbudowy po COVID-19. Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia, przeprowadzonego na potrzeby Barometru, oraz analizy danych z wcześniejszych edycji raportu – energooszczędność i komfort, który wiąże się ze zdrowymi warunkami w domu, idą w parze. Nie można tego pominąć myśląc o przyszłości budownictwa mieszkaniowego w Polsce i Europie. Tym bardziej, że dla 75 proc. respondentów głównym powodem do przeprowadzenia prac remontowych była chęć poprawy komfortu życia rodziny.

Raport pokazuje również potrzebę przyspieszenia tempa renowacji budynków w Polsce i Europiez 1 proc. do przynajmniej 2 proc. rocznie oraz budowania nowych domów tak, aby były one przyjazne dla człowieka i środowiska oraz pomogły osiągnąć ambitny cel neutralności pod względem emisji CO2 do 2050 roku. Przekazy te wpisują się w bieżącą sytuację w Polsce, gdzie niebawem ma zostać uchwalona Długoterminowa Strategia Renowacji.

Zdrowe życie zaczyna się w domu

Jak wynika z badania, Polacy uznają swój dom za czynnik najważniejszy dla utrzymania dobrego zdrowia, istotniejszy niż zdrowa dieta czy aktywność fizyczna. To bardzo podobne wyniki do badania z 2014 roku. Z dziewięciu badanych aspektów życia codziennego, które mają wpływ na ludzkie zdrowie, najważniejszym okazał się zdrowy sen w nocy. Co ciekawe, w porównaniu do 2014 roku, z pozycji 5 na 2 awansowało spędzanie czasu na świeżym powietrzu, co może być związane z istotnymi brakami w tym zakresie spowodowanymi pandemią i docenieniem tej kwestii przez Polaków. Na trzecim miejscu znalazło się wietrzenie domu, a na piątym dostęp do światła dziennego. Natomiast systematyczne ćwiczenia fizyczne, które powszechnie kojarzone są z dbaniem o zdrowie, znalazły się na ósmym miejscu z dziewięciu możliwych do wyboru aspektów życia.

Jednocześnie, co trzeci Polak narzeka na jakość powietrza w domu, a co czwarty na dostęp do światła dziennego. Okazuje się również, że prawie 60 proc. Polaków nie jest zadowolona ze stopnia użycia w ich mieszkaniach ekologicznych materiałów budowlanych, a 45 proc. z wysokich kosztów energii.

„Ambitna inicjatywa KE jaką jest „Fala renowacji”, stanowiąca filar zielonej odbudowy oraz utrzymujący się popyt na rynku mieszkaniowym, to szansa na transformację zasobów mieszkaniowych, aby były one energooszczędne oraz przyjazne dla ludzi i środowiska. W VI edycji Barometru podkreślamy, jak ważny w tym procesie powinien być człowiek i jego potrzeby. Życie w zdrowym domu nabrało nowego znaczenia przez ostatni rok trwania pandemii COVID-19″ – mówi Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska.

„Spędzając ponad 90 proc. czasu w domu, dostosowując nasze mieszkania do pracy i nauki zdalnej, uświadomiliśmy sobie, że zdrowe funkcjonowanie rodziny i dobre samopoczucie jej członków wymaga komfortowych warunków mieszkania. Jak ważne to kwestie wynika z badań, które omawiamy na łamach raportu. Dlatego wszelkie programy wsparcia, działania na rzecz zrównoważonego budownictwa, gdzie do tej pory dominował argument związany z energooszczędnością, powinny uwzględnić perspektywę ludzi i ich zdrowia. Jako branża musimy o tym pamiętać, gdyż to jak wykorzystamy ten czas i zieloną odbudowę będzie procentować przez wiele lat i dla przyszłych pokoleń. Mamy szansę zrobić to dobrze” – dodaje Jacek Siwiński.

Potrzeba komfortu siłą napędową remontów

Z raportu dowiadujemy się również, że dla trzech czwartych respondentów, którzy przeprowadzili w ciągu ostatnich 5 lat prace remontowe w domu lub mieszkaniu, głównym motywatorem była chęć poprawy komfortu życia rodziny. Warto przy tym podkreślić, że komfort i zdrowie są ze sobą ściśle powiązane. Równie ważne (dla 70 proc.) były aspekty wizualne, tj. zmiana wyglądu czy wystroju. Co trzeci badany zdecydował się na remont w celu obniżenie rachunków za energię.

Prawie połowa badanych, którzy nie przeprowadzali remontu w czasie ostatnich 5 lat dostrzega potrzebę remontu w chwili obecnej, jednak największą barierą w jego realizacji jest brak środków finansowych. Okazuje się, że 40 proc. Polaków planuje w ciągu najbliższych dwóch lat remont lub przeprowadzkę w związku z pandemią COVID-19.

Według badania powstał również ranking cech domu, które są najważniejsze dla Polaków. Aż 87 proc. badanych uważa, że najważniejsze są dla nich – funkcjonalność pomieszczeń, wygoda domu oraz niskie rachunki za energię. Aż 85 proc. ceni sobie jakość powietrza w domu oraz atrakcyjność swojego lokum. 84 proc. lubi mieszkać w dobrze doświetlonych domach w zielonej okolicy.

Budujmy w trosce o środowisko i klimat

VI edycja „Barometru zdrowych domów” zwraca także uwagę na znaczenie budynków mieszkalnychw osiągnięciu unijnych i krajowych celów klimatycznych. W raporcie podkreślona została rola Nowych Warunków Technicznych, które zaostrzają parametry energetyczne dla nowopowstającychi remontowanych budynków, a także wymagają stosowania nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań może być budownictwo drewniane, o czym przekonuje w raporcie Minister Klimatu i Środowiska.

„Oprócz renowacji istniejących budynków powinniśmy także zadbać, aby nowo powstające domy były nie tylko energooszczędne, ale również dzięki zastosowaniu ekologicznych i nowoczesnych technologii – pomagały obniżać emisje CO2 i troszczyć się o nasze środowisko. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu jest obecnie jednym z największych wyzwań. Zadecyduje ono o naszym bezpieczeństwie i jakości życia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska z całym przekonaniem stoi na stanowisku, że budownictwo drewniane może pomóc w realizacji tego celu” – mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Raport zachęca do przyjrzenia się współczesnym technologiom budownictwa drewnianego, które wychodzą naprzeciw celom środowiskowym. Drewno może być lepszą alternatywą dla powszechnie używanych materiałów, jak beton zbrojony, stal i styropian, jako surowiec odnawialny, mniej obciążający środowisko i zużycie wody.

Rola miast w zielonej odbudowie

Najnowszy „Barometr zdrowych domów” podkreśla również rolę miast w procesie zielonej odbudowy oraz realizacji Porozumień Paryskich. Jak przekonuje Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland, partnera raportu – „Miasta odpowiadają za 75 proc. globalnych emisji CO2. Oznacza to, że globalna dekarbonizacja opiera się na decyzjach prezydentów i burmistrzów miast, ale także na indywidualnych wyborach konsumentów mieszkających w miastach”.

Jak czytamy w raporcie, udział miast w globalnym zużyciu energii jest szacowany w przedziale 60–80 proc. Kluczowe jest pilne obniżenie energochłonności miast, gdzie ważną rolę odgrywają budynkii technologie ich budowy. Może się to stać tylko przy zmianie źródeł pozyskiwania energii i przejściu przez miasta na system energetyki rozproszonej pochodzącej z OZE. Niestety obecnie globalny udział OZE w zabezpieczeniu potrzeb energetycznych miast to zaledwie 17,5 proc. Tempo wzrostu tego udziału jest bardzo powolne. Jeśli chodzi o Polskę udział OZE w 2018 roku w produkcji energii elektrycznej wyniósł 12,7 proc.

Partnerami VI edycji „Barometru zdrowych domów” są: UN Global Compact Network Poland, Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Więcej wyników badań ARC Rynek i Opinia oraz szczegółowe omówienie tematów wraz z komentarzami ekspertów znajduje się w raporcie dostępnym na stronie www.velux.pl/zdrowedomy

 

open