Home Materiały i Technologie NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA W SYSTEMACH PONZIO – cz. 2
NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA W SYSTEMACH PONZIO – cz. 2
0

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA W SYSTEMACH PONZIO – cz. 2

0
0

Drzwi wejściowe do domu pełnią przede wszystkim funkcje reprezentacyjne. Kreują wizerunek domu, a także jego gospodarzy. Obecne możliwości pozwalają wręcz na spersonalizowanie wejścia do domu, począwszy od wyboru kształtu konstrukcji, rodzaju wypełnienia, kolorystyki przez dobór pochwytów, określenie sposobu dostępu po rodzaj podświetlenia.

Wybierając drzwi z aluminium w systemach Ponzio, można korzystać z pełnej gamy możliwości i udogodnień, jakie daje ten wyjątkowy materiał. Aluminium pozwala przede wszystkim na swobodę w projektowaniu. Jego doskonałe właściwości mechaniczne pozwalają na konstruowanie stabilnych, wytrzymałych konstrukcji o bardzo dużych gabarytach. Drzwi zewnętrzne mogą więc tworzyć okazałe konstrukcje z naświetlami bocznymi lub górnymi, dzięki czemu wejście do domu zyskuje jeszcze bardziej atrakcyjny wygląd. 

Drzwi płaszczowe

Drzwi płaszczowe z charakterem

System drzwi płaszczowych Ponzio PE78N został opracowany z myślą o wymagających i ceniących nowoczesne wzornictwo klientach. Przeznaczony jest do wykonywania drzwi o jednolitej płaszczyźnie skrzydła drzwiowego (skrzydło zlicowane z ościeżnicą). Estetyczny wygląd zapewnia bogata paleta wzorów paneli, niewidoczne elementy konstrukcji oraz nowoczesny de­sign. Drzwi płaszczowe odgrywają też ważną rolę w bilansie energetycz­nym całego budynku. Dzięki specjal­nym wkładom izolacyjnym stanowią skuteczną barierę termiczną zabez­pieczającą wnętrze przed utratą ciepła. Wśród rozwiązań drzwiowych o najwyższej izolacyjności termicz­nej na szczególną uwagę zasługu­ją też drzwi w systemie PE96, które dołączyły do najcieplejszych okien w tym samym systemie. Przed utratą ciepła zabezpiecza komorowa przekładka termiczna o szer. 50 mm.

Drzwi PE96

Sprawdzone w każdych warunkach

Drzwi chronią też przed nieko­rzystnymi czynnikami atmosfe­rycznymi. Nie tylko przed wiatrem i deszczem, ale również przed nad­miernym nasłonecznieniem oraz mrozem. Warto wiedzieć, że w skraj­nych temperaturach jedynie od­powiednia konstrukcja drzwi za­pobiega ich odkształceniom. Jeśli więc wejście do domu jest wyeks­ponowane oraz narażone na bez­pośrednie działanie bardzo wy­sokiej lub niskiej temperatury, to zastosowanie systemu drzwi Ponzio PE78NHI z „płaszczem pływają­cym” pozwoli na niezawodne funk­cjonowanie w każdych warunkach atmosferycznych. 

Duża ochrona przed hałasem

Konstrukcje aluminiowe świet­nie sprawdzają się nie tylko jako ze­wnętrzne przegrody izolujące od zimna czy innych niekorzystnych czynników. Wnętrza biur, któ­re w obecnych czasach odchodzą od modelu open space, coraz czę­ściej kształtują swoją przestrzeń za pomocą lekkich ścian działowych. W tej roli świetnie sprawdza się sys­tem ścian działowych zabudowy wewnętrznej systemu Ponzio OF90. Po serii badań w Laboratorium Akustyki GRYFITLAB osiągnęły bar­dzo wysokie parametry izolacyjności akustycznej. Wartość współ­czynnika R sięgająca nawet 52 dB to doskonały wynik wskazujący na najwyższą izolacyjność akustyczną ze wszystkich systemów Ponzio. Te­stom poddano również nowoczesne rozwiązanie bezszprosowe, które optycznie znacząco powiększa prze­strzeń biura.

Drzwi OF90 IW

 

Loftowy design

Najnowszym systemem w tym segmencie są ścianki loftowe Ponzio OF90 IW, które stylistyką wpisu­ją się w estetykę coraz bardziej po­pularnych wnętrz industrialnych, zarówno biurowych, jak i miesz­kalnych. Smukłe profile oraz szpro­sy tworzące delikatne podziały po­zwalają na swobodne kształtowanie przestrzeni i dopasowanie do stylu danego wnętrza. W systemie ścianek jest możliwość zastosowania drzwi rozwiernych oraz przesuwnych. Ścianki loftowe można też łączyć z systemem „akustycznych” ścian wewnętrznych Ponzio OF90. Swo­boda kształtowania wnętrza, cisza, a także niepowtarzalny design to nie-wątpliwe atuty tego systemu. 

Ścianki loftowe

Zdjęcia arch. Ponzio Polska

open