Home Materiały i Technologie WSPÓLNA WIZJA BEZPIECZEŃSTWA
WSPÓLNA WIZJA BEZPIECZEŃSTWA
0

WSPÓLNA WIZJA BEZPIECZEŃSTWA

0
0

Budowa obiektu bądź jego modernizacja muszą spełniać wymagania techniczne i prawne, również w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Firma Małkowski-Martech SA oferuje szeroki asortyment biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych ze znakiem CE.

Wofercie są m.in. bramy kurtynowe, przesuwne, rozsuwane, opusz­czane, rolowane, rozwierane; kur­tyny okienne; kurtyny dymowe (stałe i rucho­me); zamknięcia systemów transportowych; zamknięcia bunkrów spalarni oraz bramy teatralne. Nasze rozwiązania funkcjonują w obiektach administracyjno-biurowych, han­dlowych, użyteczności publicznej, kultury, rozrywki i rekreacji, przemysłowych, maga­zynowych oraz zakładach unieszkodliwiania odpadów i obiektów infrastruktury lotniczej czy drogowej na terenie całej Polski, jak rów­nież Europy. Zaufali nam inwestorzy i admi­nistratorzy tacy jak: Rossmann, Volkswagen, Coca-Cola, Indesit, Bosch, Amica, Tymbark, Lubella, Lorenz, Cadbury-Wedel, Rockwool, Lisner, Nestle czy też Ghelamco itd.

Działamy kompleksowo

– Dzięki wieloletniemu doświadcze­niu każda niestandardowa nowa realiza­cja jest dla nas wyłącznie designerskim wyzwaniem. Specjaliści doceniają dostar­czane przez nas rozwiązania przeciwpoża­rowe – podkreśla Marcin Małkowski, Prezes Małkowski-Martech SA. Od wielu lat opra­cowujemy niepowtarzalne rozwiązania prze­ciwpożarowe, dbając o szczegóły i estetykę. Doradzamy w momencie tworzenia projek­tu koncepcyjnego oraz pomagamy w dobo­rze właściwych zabezpieczeń przeciwpoża­rowych na późniejszym etapie powstawania obiektu. Dzięki szerokiemu wachlarzowi moż­liwości naszych rozwiązań, rozumiejąc wizję i potrzebę architekta, działamy kompleksowo.

Nowoczesna przeciwpożarowa brama kurtynowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz rygorystycznym wymogom, a także dostosowując się do obowiązujących przepisów pożarowych, wprowadziliśmy bra­mę kurtynową elastyczną Marc-Ok plus EI60 i EI120, która otrzymała nagrodę w konkur­sie StolArchi 2019 roku w kategorii funkcja innowacyjna – tym samym została uzna­na przez architektów za najbardziej inno­wacyjny produkt. Marc-Ok plus otrzymała również tytuł Laureata w konkursie o Nagro­dę Marszałka Województwa Wielkopolskie­go i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wiel­kopolski w 2019 roku w kategorii Przemysł jutra. Dzięki niewielkim warunkom zabu­dowy i niebywale lekkiej konstrukcji bra­ma idealnie sprawdza się w każdym pro­jekcie. Przy zamkniętej kurtynie jej płaszcz jest niewidoczny, dzięki temu może znakomicie wkomponować się w dowol­ną przestrzeń. Nasze bramy kurtynowe Marc-Ok plus można podziwiać w najbar­dziej prestiżowych wysokościowcach w War­szawie, m.in. w Mennica Legacy Tower, Skyliner, Unique Tower, Warsaw Hub czy też Warsaw Unit.

Brama kurtynowa ppoż. Marc-Ok plus w Warsaw Hub, Warszawa

Przeciwpożarowe bramy przesuwne

Oprócz bramy kurtynowej kolejnym flago­wym produktem Małkowski-Martech SA są bramy przesuwne Marc-P. Można w nich in­stalować drzwi i mogą być one stosowane na drogach ewakuacji. Nasze bramy prze­suwne Marc-P oraz ponad 100 innych bier­nych zabezpieczeń przeciwpożarowych za­montowaliśmy na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Przeciwpożarowe zamknięcia systemów transportowych

Na podstawie własnej dokumenta­cji produkujemy również przeciwpożaro­we zamknięcia systemów transportowych. Wyroby zawierają wiele innowacyjnych roz­wiązań technicznych potwierdzonych pa­tentami polskimi i europejskimi. Takie za­mknięcia są realizowane wszędzie tam, gdzie systemy transportowe przechodzą przez ściany wydzielające strefy pożarowe. Każdorazowo przeciwpożarowe zamknię­cia systemów transportowych są projekto­wane i dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta.

Fot. arch. Małkowski-Martech SA

open