Home Materiały&Technologie REPOMA® – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PŁYNNEJ HYDROIZOLACJI DACHÓW PUMA
REPOMA® – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PŁYNNEJ HYDROIZOLACJI DACHÓW PUMA
0

REPOMA® – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PŁYNNEJ HYDROIZOLACJI DACHÓW PUMA

0
0

W ofercie CPG Polska dostępne jest wyjątkowe rozwiązanie służące do wykonywania ciężkiej izolacji przeciwwodnej dachów – REPOMA®. Ten innowacyjny system płynnej hydroizolacji wykorzystuje unikalną, hybrydową technologię PUMA, która łączy w sobie zalety poliuretanu (PU) oraz żywic metakrylowych (MMA).

Połączenie dwóch technologii

Żywice poliuretanowe nadają produktowi elastyczność, umożliwiając mu bardzo dobrą zdolność przenoszenia rys z podłoża – rów­nież w niskiej temperaturze. Badania labo­ratoryjne pokazują, że REPOMA® ma zdol­ność mostkowania rys statycznych powyżej 5 mm w temp. +23°C i 3 mm w temp. -20°C (badanie BPG). Cechą żywic metakrylowych jest natomiast bardzo krótki czas wiązania. Ta właściwość systemu umożliwia wykona­nie wszystkich jego warstw w ciągu jedne­go dnia roboczego, a powłoka może być użytkowana już po godzinie od jej wykona­nia. Ponadto żywice uzyskują odporność na działanie wody opadowej w ciągu pierw­szych 15–20 minut.

Funkcjonalność

System płynnej hydroizolacji dachów REPOMA® może być układany na nowych i istniejących podłożach betonowych, asfal­towych, większości pap, metalu oraz szkle. Jego ogromną zaletą jest możliwość układa­nia w ujemnej temperaturze – żywice PUMA mogą być aplikowane w temperaturze od -10°C do +35°C.

System REPOMA® jest w pełni wodosz­czelny, a równocześnie charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością (badanie zgodnie z normą EN 495-4). Izolacje te są bardzo odporne na oddziaływanie promie­niowania ultrafioletowego – system uzyskał najwyższy możliwy wynik w badaniach wy­trzymałości na promieniowanie UV w obec­ności wilgoci (1000 MJ/m2) oraz na starzenie termiczne (200 dni w temperaturze +80°C).

SAMSUNG CAMERA PICTURES

REPOMA® ma także dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne, potwierdzoną badaniami na wgniatanie dynamiczne i sta­tyczne, na przerastanie korzeni roślin oraz na działanie niskiej i wysokiej temperatury w za­kresie od -30°C do +90°C. We wszystkich tych kategoriach produkt uzyskał najwyższe noty wg ETAG 005.

Szerokie zastosowanie

Izolacje REPOMA® mogą być stosowane do renowacji oraz naprawy większości po­kryć dachowych bez konieczności ich usu­wania. Można ich użyć zarówno na dachach płaskich, jak i o bardzo dużych nachyle­niach (od S1 do S4). Jedną z kluczowych zalet tej technologii jest to, że materiały mo­gą być nakładane na powierzchnie pozio­me oraz pionowe w grubościach do 3 mm w jednej warstwie.

System REPOMA® jest dostępny w dwóch podstawowych wariantach zaspo­kajających możliwe wymagania inwestorów w zakresie hydroizolacji dachów. Głównym elementem systemu jest membrana uszczel­niająca, która występuje w dwóch warian­tach: REPOMA® Membrana do nakładania ręcznego oraz REPOMA® Machine do na-kładania przy użyciu agregatów natrysko­wych. Właściwości membrany umożliwiają zabezpieczenie dużych powierzchni, a tak­że pozwalają na uszczelnienie detali dacho­wych, często o bardzo skomplikowanym kształcie. W celu zwiększenia wytrzymałości warstwy izolacyjnej można zastosować ela­styczną tkaninę wzmacniającą wykonaną na bazie poliestrów – Vulkem® Fabric.

Fachowe doradztwo

Wykończenie systemu stanowi barwio­na żywica REPOMA® Topcoat w wersji gład­kiej lub antypoślizgowej. Warstwa wierzch­nia może być wykonana w szerokiej gamie kolorystycznej, jednakże zalecane są ko­lory jasne, które zapobiegają nadmierne­mu nagrzewaniu się dachów. W przypadku standardowego wykończenia w kolorze zbli­żonym do RAL 9010 współczynnik odbicia światła słonecznego SRI wynosi 96 według normy ASTM D1980.

Technologia REPOMA® dostępna jest w Polsce w ofercie CPG Polska, a wykony­waniem systemu zajmują się autoryzowani wykonawcy. n

open