Home Architecture Design Aluprof przewodzi w walce o „lepsze jutro”
Aluprof przewodzi w walce o „lepsze jutro”
0

Aluprof przewodzi w walce o „lepsze jutro”

0
0

Problem zmian klimatycznych, nadmiernego śladu węglowego, dostępności surowców czy potrzeby wydajniejszego procesu recyklingu dotyczy całego świata. Nie bez znaczenia są działania podejmowane przez branżę budowlaną, gdyż ma ona ogromny wpływ na środowisko. W związku z tym Aluprof otwiera Future Builders – platformę do dialogu na temat przyszłości światowej architektury.

Future Builders to platforma stworzona przez Aluprof, za po­mocą której ma toczyć się merytoryczna dyskusja na te­mat przyszłości światowego budownictwa i urbanistyki. A wszystko to w myśl misji promowania idei zrównoważonego rozwoju, poszanowania dla środowiska oraz społeczeństwa. Główne tematy dyskusji to rozwój budownictwa, ekologia, tren­dy społeczne, urbanizacja, architektura. Wydarzenie zostało ob-jęte patronatem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Jego celem jest zgromadzenie młodych adeptów branży, doświad­czonych architektów i projektantów, specjalistów branży budow­lanej oraz wszystkich pasjonatów architektury, aby spróbować odpowiedzieć na pytanie: Jak powinno wyglądać budownictwo przyszłości?

W ramach wydarzenia odbędzie się cykl wywiadów wideo z ważnymi postaciami i autorytetami światowej architektury. Teoretycy urbanistyki oraz socjologowie przestrzeni skonfrontu­ją swoje wizje z codzienną praktyką przedsiębiorców budowla­nych, a także zatrudniających ich deweloperów.

Cykl zainauguruje rozmowa ze światowej sławy architektem, Bogdanem Zahą z ikonicznej pracowni Zaha Hadid. Następ­ne spotkanie będzie należeć do Roberta Koniecznego, laure­ata nagrody Ministra Kultury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury. W grupie prelegentów znaleźli się także Przemo Łukasik i Zbigniew Maćków, których nie trzeba przedstawiać w środowisku architektów, a ich portfolio jest wypełnione naj­ bardziej spektakularnymi inwestycjami realizowanymi w Polsce. Cykl wywiadów zamknie Álvaro Leite Siza Vieira, który jest czę­stym gościem na arenie międzynarodowych spotkań związa­nych z architekturą.

Jak powinno wyglądać budownictwo przyszłości?

Świat przyszłości to taki, który został wybudowany w zgo­dzie z naturą, z myślą o przyszłych potrzebach społecznych, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i materiałów. Prio­rytetem jest pełna neutralność klimatyczna produktów, a tak­że procesów produkcyjnych, wynikające z troski o równowagę ekosystemu. Warto pamiętać, że zdrowie psychofizyczne czło­wieka coraz bardziej łączone jest z bliskością natury. Dbanie o środowisko to troska także o samego siebie.

Nie moda, lecz konieczność

Wcielanie w życie idei zrównoważonego rozwoju to już nie tyl­ko kwestia mody i osobistego wyboru każdego z nas, ale ko­nieczność. Naciskają na to organizacje gospodarcze, ruchy społeczne, a przede wszystkim rosnąca świadomość oraz tro­ska o przyszłość planety. Trend kierowania się kwestiami za­stosowanych ekologicznych rozwiązań widać już nie tylko w budownictwie mieszkaniowym. Jak podaje raport Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC Certyfika­cja zielonych budynków w liczbach 2021, powierzchnia użytko­wa obiektów, jakie uzyskały Certyfikację Zielonych Budynków, przekroczyła 23 mln m2. To 35% wzrost w ciągu roku!

Zatem zielone budownictwo staje się istotnym trendem – za­równo ekologicznym, jak i ekonomicznym. Liczą się tu zastoso­wane technologie, które pozwolą ograniczyć zużycie energii czy materiałów, a przede wszystkim podniosą komfort użytkowania. Realizacje zgodne z wymogami zielonej przyszłości, zbudowa­ne już dziś, są przykładem dla następnych.

Dlaczego z Aluprof?

Aluprof jako lider innowacyjnych technologii oraz za­awansowanej wiedzy w największym stopniu wspiera CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu). Producent stolarki alu­miniowej zdaje sobie także sprawę, że los przyszłych poko­leń leży w rękach tych żyjących współcześnie. To kolejny krok w tym celu, gdyż marka i firma od dawna posługuje się hasłem „Let’s build a better future”.

Nowe technologie, najnowsze wyniki badań, omówienie ważniejszych trendów – to główne zagadnienia naszego autorskiego, międzynarodowego projektu. Dzięki Future Builders każdy zainteresowany znajdzie wiedzę, inspirację oraz motyw do poszerzania horyzontów. To platforma naszej solidarnej odpowiedzialności za naszą planetę, za którą wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni – mówi BOŻENA RYSZKA, Dyrektor Działu Marketingu i PR Aluprof.

Kalendarium

Wywiady poprowadzi architekt i redaktor polskiego magazynu architektonicznego wydawanego przez Izbę Architektów RP – dr Piotr Żabicki. We wszystkich spotkaniach można uczestniczyć bezpłatnie online na żywo oraz zadawać pytania gościom. Wystarczy wcześniejsza rejestracja na oficjalnej stronie Future Builders: future-builders.com. Warto wspomnieć, że wydarzenie zostanie podsumowane uzupełniającym wydaniem albumu trendów AluBook. Z jakimi prelegentami można uczestniczyć w dyskusjach?

2 września

BOGDAN ZAHA
Światowej sławy architekt z ikonicznej pracowni Zaha Hadid. Ma doświadczenie obejmujące wiele etapów projektowych – ze szczególnym uwzględnieniem modelowania parametrycznego i zaawansowanych metodologii projektowania geometrycznego. Samodzielnie oraz wraz ze swoim zespołem opracował takie projekty jak Alai Residential Complex w Meksyku, Beijing Daxing International Airport, Masaryk Railway Station Central Business District w Pradze, wieże w Nowym Jorku czy Terminal nr 6 dla Międzynarodowego Portu Lotniczego Heathrow w Londynie.

16 września

ROBERT KONIECZNY
Architekt, który uzyskał certyfikat New Jersey Institute of Technology. Szef biura KWK Promes. Od 2012 r. niezależny ekspert Fundacji Miesa van der Rohe. Laureat nagrody Europe 40 under 40 przyznawanej przez The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies and The Chicago Athenaeum, a także Ministra Kultury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury (2011 rok). Projektował m.in. Dom Aatrialny, Dom Bezpieczny, Dom Ukryty, Dom OUTrialny, Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy.

23 września

PRZEMO ŁUKASIK
Po studiach pracował w biurach: P.P. Pabel Architekten w Berlinie oraz w paryskich biurach Jean Nouvel Architecture i Odile Decq / Benoit Cornette. Architekt w 1997 r. wraz z Łukaszem Zagałą założył autorską pracownię architektoniczną medusa group. Przez rok wykładał w Ecole Speciale d’Architecture w Paryżu. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Samodzielnie oraz wraz ze swoim zespołem opracował takie projekty jak: Ambasada Niemiec w Warszawie, plac Rady Europy, Kopalnia Michał, Muzeum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

7 października

ZBIGNIEW MAĆKÓW
Architekt, członek SARP, Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektonicznej (jako przewodniczący) oraz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Wrocławia. Jego prace były wielokrotnie nominowane do nagród i nagradzane w konkursach polskich, a także zagranicznych. Od 1995 r. prowadzi własne biuro – Maćków Pracownia Projektowa. Samodzielnie oraz wraz ze swoim zespołem opracował takie projekty jak Przebudowa Domu Handlowego Renoma, budynek główny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Thespian, Biurowiec Dubois 41, Silver Tower Center.

14 października

ÁLVARO LEITE SIZA VIEIRA
Laureat licznych nagród. Otrzymał m.in. nagrodę England International Wallpaper Awards i Russian International Architectural Awards (ARCHIP) w kategorii Innowacje w prywatnych domach. Bierze udział w publikacjach w najważniejszych czasopismach architektonicznych, filmach dokumentalnych, telewizyjnych. Jest prelegentem na wielu konferencjach międzynarodowych. Opracował takie projekty jak Casa Tolo w Alvite, Museu da Agua i Museu do Vinho dla Rady Miasta Cartaxo, Centrum Muzealne Fundacji Manuela Cargaleiro w Vila Velha de Ródão.

Zarejestruj się na future-builders.com

Fot. arch. Aluprof

open