Home Biznes i Ludzie BUILDER ZOOM – ZBIGNIEW CZAJEWSKI, Partner Buro Happold
BUILDER ZOOM – ZBIGNIEW CZAJEWSKI, Partner Buro Happold
0

BUILDER ZOOM – ZBIGNIEW CZAJEWSKI, Partner Buro Happold

0
0

Wielobranżowe, zintegrowane podejście do projektowania to coś więcej niż zagadnienie koordynacji międzybranżowej.

Projektowanie jest niezwykle złożonym i wielowątkowym procesem. W ostatnich latach obserwujemy stale rosnące wymagania inwestorów dotyczące poziomu szczegółowości projektów, zakresu dostarczanych informacji, sposobu opracowania dokumentacji przy jednoczesnym dążeniu do jeszcze większej optymalizacji rozwiązań. Do tego dochodzą nowe wyzwania, takie jak na przykład ograniczenie negatywnego wpływu budownictwa na środowisko naturalne.

Wielobranżowe, zintegrowane podejście do projektowania to coś więcej niż koordynacja wielobranżowa. Technologia BIM pozwala praktycznie wyeliminować kolizje przed fazą realizacji, dzięki możliwości stworzenia kompleksowego prototypu budynku z jego wszystkimi częściami składowymi w przestrzeni wirtualnej. Co więcej, technologia BIM wsparta specjalistycznym oprogramowaniem (a często także indywidualnymi skryptami) pozwala na wykorzystanie modelu do dalszych analiz – statyki konstrukcji, szczegółowych modeli energetycznych, optymalizacji fasady, wykorzystania światła dziennego czy kalkulacji kosztów albo obliczenia śladu węglowego. Jednak zastosowanie BIMu jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do tego, żeby projekt można było nazwać prawdziwie zintegrowanym.

Sztuką jest umiejętność patrzenia z różnych perspektyw i holistyczne podejście do projektowania. Optymalne rozwiązanie wielobranżowe rzadko kiedy jest sumą najlepszych rozwiązań z punktu widzenia każdej branży rozpatrywanej indywidualnie. Poszukując złotego środka, trzeba wyjść poza ramy dziedziny, w której jest się specjalistą i znaleźć synergię z pozostałymi elementami składowymi projektu. Wymaga to dobrej komunikacji i bliskiej współpracy w obrębie zespołu projektowego. Dlatego zawsze jestem pełen podziwu dla architektów, którzy to potrafią! Doświadczenie, spojrzenie wielobranżowe, a dziś także odpowiednia technologia są podstawą dobrych, zintegrowanych i komplementarnych rozwiązań projektowych.

ZBIGNIEW CZAJEWSKI
Partner Buro Happold

open