Home News Grzegorz Bajek nowym Prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów.
Grzegorz Bajek nowym Prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów.
0

Grzegorz Bajek nowym Prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów.

0
0

W dniu 29 września 2021 roku w Warszawie odbył się XVII Walny Zjazd Stowarzyszenia Producentów Betonów, który m.in. dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Pan Grzegorz Bajek, wieloletni członek SPB, aktywnie biorący udział w pracach jego organów. W ostatniej kadencji pełnił funkcję członka Rady. Pan Grzegorz Bajek jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej i całe swoje życie związany jest z budownictwem, a zwłaszcza z prefabrykacją betonową. Obecnie jest Prezesem Zarządu firmy Goldbeck Comfort.

open