Home PATRONATY VI FORUM BUDOWNICTWO W POLSCE 2022 – BRANŻOWA DEBATA ROKU!
VI FORUM BUDOWNICTWO W POLSCE 2022 – BRANŻOWA DEBATA ROKU!
0

VI FORUM BUDOWNICTWO W POLSCE 2022 – BRANŻOWA DEBATA ROKU!

0
0

Już 7 października 2021 roku w hotelu Renaissance Warsaw Airport w Warszawie, jak co roku, inwestorzy, wykonawcy oraz producenci materiałów budowlanych spotkają się podczas VI Forum Budownictwo w Polsce 2022, aby wspólnie omówić sytuację na rynku, prognozy, a także strategie współpracy na kolejny rok.

W czasie niepewności i dynamicznych zmian w sektorze branżowa debata roku to niepowtarzalna okazja do wymiany argumentów czy poznania eksperckich scenariuszy. Wsparciem dla rozmów będą najnowsze dane firmy PMR dla całego sektora oraz szczegółowe prognozy dla rynków: mieszkaniowego, komercyjnego i infrastruktury. Dynamiczne wzrosty cen materiałów budowlanych czy rosnąca niepewność inwestycyjna w otoczeniu postcovidowym będą bez wątpienia motywem przewodnim większości dyskusji. Przedstawiciele PMR wraz z liderami branży przeanalizują obszary największego ryzyka, przyjrzą się możliwym rozwiązaniom, wymienią doświadczenia, a także sformułują kierunki, które pozwolą na zminimalizowanie strat.

Podczas zeszłorocznej edycji Forum, która odbyła się u progu II fali pandemii COVID-19, według sondy przeprowadzonej wśród gości wydarzenia największym wyzwaniem, z jakim branża miała się zmierzyć w ostatnim roku, było zapełnienie portfela zleceń oraz obserwowane  osłabienie popytu na usługi budowlane. Co ciekawe, tylko 1% uczestników sondy wskazało wówczas, że to rosnące koszty materiałów budowlanych będą stanowiły dla budownictwa największe wyzwanie, które dziś wyrasta na największą bolączkę całej branży, zwiększającą niepewność oraz poziom ryzyka na rynku budowlanym i inwestycyjnym. Obecnie coraz trudniej jest przygotowywać oferty na generalne wykonawstwo, szczególnie w wypadku dużych, długotrwałych inwestycji. Inwestorzy także mają utrudnione zadanie pod kątem szacowania kosztów budowy w swoich projektach. Na kluczową kwestię wyrasta zatem zdiagnozowanie oraz oszacowanie najbardziej prawdopodobnego scenariusza dalszego rozwoju sytuacji. Dlatego też zespół analityków i ekonometryków PMR przygotował specjalne opracowanie Prognozy cen głównych materiałów budowlanych, III–IV kw. 2021, w którym zaprezentowano indeksy cenowe oraz dynamiki cen głównych kategorii materiałów budowlanych. Analizie poddano 16 kategorii głównych materiałów budowlanych wykorzystywanych zarówno w budownictwie kubaturowym, jak i inżynieryjnym. Syntetyczne ujęcie agregujące obliczenia według typów materiałów budowlanych używanych w budownictwie kubaturowym czy inżynieryjnym wskazują, że ceny podstawowych materiałów używanych w pracach inżynieryjnych rosną zdecydowanie szybciej w porównaniu z typowymi materiałami wykorzystywanymi we wznoszeniu budynków. W II kw. 2021 r. ceny podstawowych materiałów używanych w budownictwie kubaturowym wzrosły o 12,5%, podczas gdy analogiczny wzrost cen zestawu głównych materiałów używanych w budownictwie inżynieryjnym sięgnął aż 22,5%. Modele prognostyczne przedstawione w opracowaniu zostały przygotowane na tle trzech scenariuszy rozwoju sytuacji rynkowej oraz makroekonomicznej, uwzględniających różne kształtowanie się zarówno sytuacji gospodarczej, strony popytowej, jak i podażowej.

Uczestnicy tegorocznej edycji Forum jako pierwsi będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi prognozami i wynikami badań koniunktury budowlanej przygotowywanymi do raportu PMR Sektor budowlany w Polsce – Analiza rynku i prognozy rozwoju. Informacje zawarte w raporcie są doskonałą podstawą w budowaniu strategii, budżetowaniu, analizie strategii największych firm wykonawczych czy wyznaczaniu celów sprzedażowych w poszczególnych segmentach rynku. Na potrzeby raportu wśród małych (zatrudniających poniżej 9 pracowników) i dużych firm budowlanych przeprowadzono m.in. badanie dotyczące oceny najbliższych 12 miesięcy na polskim rynku budowlanym. I tak: jedynie 6% małych firm kubaturowych oraz 9% inżynieryjnych spodziewa się spadku cen materiałów do końca 2022 r., natomiast wzrostów spodziewa się 48% małych firm kubaturowych oraz 43% małych firm inżynieryjnych. Ponadto małe firmy prognozują, że wszystkie kategorie materiałów budowlanych odnotują wzrosty cen o co najmniej 10%. Najbardziej mają podrożeć płytki ceramiczne, materiały instalacyjne oraz izolacje termiczne (po 18%). Wśród dużych firm budowlanych sytuacja wygląda natomiast następująco: 8% firm inżynieryjnych i 18% kubaturowych przewiduje spadki cen, podczas gdy wzrostów spodziewa się aż 58% firm inżynieryjnych oraz 41% kubaturowych. Duże firmy zakładają, że wszystkie kategorie materiałów odnotują wzrosty poniżej 10%. Co ciekawe, najmniej mają podrożeć płytki ceramiczne (o 3%), które według małych firm budowlanych czeka największy wzrost cen.

Skoki cen materiałów budowlanych to niejedyne wyzwania, z jakimi musi się obecnie mierzyć branża. Rynek mieszkaniowy kolejny miesiąc z rzędu notuje zaskakująco silne dane na temat ruchu budowlanego w sektorze. Kontynuacja wzrostów obserwowanych zarówno w liczbie udzielanych pozwoleń na budowę mieszkań, jak i w liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto, zwiastuje kontynuację kolejnego ożywienia w budownictwie mieszkaniowym. Pozytywne statystyki potwierdzają potwierdzają także liczne informacje napływające z rynku, które wskazują na optymistyczne nastawienie inwestorów do tego segmentu rynku budowlanego. Deweloperzy coraz częściej informują o zakupach nowych gruntów, uruchamianiu kolejnych projektów oraz odważnych planach sprzedażowych, wykorzystując pozytywną koniunkturę ze strony popytowej. Również przedstawiciele sektora bankowego oczekują, że wysokie zapotrzebowanie na kredyty mieszkaniowe utrzyma się w najbliższych miesiącach, i to pomimo tego, że w lipcu padł rekord wartości udzielonych kredytów hipotecznych (ponad 8 mld zł), a same banki dotarły do granicy swojej codziennej przepustowości.

Także przed sektorem budownictwa inżynieryjnego stoją kolejne wyzwania. O ile realizacja inwestycji drogowych budzi optymizm, o tyle w ramach budownictwa kolejowego nie ma na tę chwilę powodów do pozytywnej oceny. Branża kolejowa, przygotowana na duże projekty, z niecierpliwością oczekuje na rozpoczęcie nowych przetargów przez PKP PLK. Przed kolejnictwem otwarte są bardzo korzystne perspektywy, jednakże przeciągający się zastój w ogłaszaniu postępowań może sprowadzić poważne problemy, a nawet falę upadłości na branżowych wykonawców i podwykonawców. Istotnym tematem do omówienia, który będzie poruszony podczas Forum, pozostaje także kwestia tego, które segmenty poza drogami oraz koleją mają największą szansę na wzrost aktywności inwestycyjnej.

W sektorze budownictwa komercyjnego panuje natomiast umiarkowany optymizm. Rynek magazynowy bije kolejne rekordy, a wybuch pandemii, pomimo sporych obaw, PMRnie zatrzymał realizacji inwestycji biurowych. Również sytuacja w segmencie nieruchomości handlowych i hotelowych po bardzo ciężkim 2020 r. powoli wraca do równowagi sprzed pandemii. Rosnące ceny materiałów budowlanych zaczynają natomiast odciskać swoje piętno w segmencie budownictwa użyteczności publicznej, gdzie zaobserwowaliśmy rosnącą ilość przetargów unieważnianych z powodu zbyt wysokich ofert w stosunku do zaplanowanych budżetów. Być może ratunkiem dla realizacji publicznych inwestycji okaże się transformacja cyfrowa, która w dłuższej perspektywie może przynieść istotne oszczędności, optymalizując zużycie materiałów i czas pracy na placach budów. Otwartą kwestią pozostaje jednak, czy samorządy są gotowe na takie zmiany – o tym również będziemy mieli okazję porozmawiać już 7 października br.

Forum Budownictwo w Polsce – tu trzeba być

Forum Budownictwo w Polsce to coroczna branżowa debata, podczas której omawiane są najnowsze dane, prognozy i strategie decydujące o kształcie rynku. To jedyna, niepowtarzalna okazja, by skonsolidować wyniki badań oraz prognoz PMR z opiniami ponad 150 liderów branży. Dzięki obecności kluczowych graczy wydarzenie od lat jest stałym miejscem pozyskiwania wiedzy o sektorze, realizowanych projektach, a także przeglądem planów rozwojowych polskiej gospodarki. Głównym partnerem branżowym Forum jest Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Więcej informacji nt. wydarzenia: https://www.forum-budownictwo.com/.

open