Home Materiały i Technologie VERTUA WYZNACZA STANDARDY
VERTUA WYZNACZA STANDARDY
0

VERTUA WYZNACZA STANDARDY

0
0

Dzisiejszy rynek materiałów budowlanych wymaga rozwiązań pozwalających realizować dynamicznie rosnącą liczbę projektów przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych oraz minimalizacji zaangażowanych zasobów. W wielu segmentach, m.in. budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury, odpowiedzią na ten kierunek jest zaawansowana prefabrykacja betonowa. Elementy wykonywane są najczęściej z cementów klinkierowych z grupy CEM I. Ale czy tylko?

Niekoniecznie. Alternatywą mogą być cementy, które zapewniają bardzo wysoką wytrzymałość wczesną przy możliwie niskim śladzie węglowym. CEMEX opracował specjalną zieloną grupę produktów o obniżonej emisji CO2 pod globalną marką Vertua®.

Jednym z przykładów na polskim rynku jest nowy cement Vertua® Plus CEM II / A-V 52,5 R-NA o precyzyjnie zaprojektowanym składzie, produkowany przy użyciu zaawansowanych dodatków funkcyjnych i aktywatorów przemiału przez zakład cementowy w Chełmie. Po badaniach laboratoryjnych oraz próbach przemysłowych z kluczowymi klientami wykazuje wysokie parametry wytrzymałościowe, równe tym dla cementów z grupy CEM I 52,5 R, z jednoczesną wysoką redukcją emisji CO2.

To tylko jedna ze zmian portfolio firmy CEMEX w kierunku „zielonych rozwiązań” z produktami Vertua®, które pomogą osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku. Jest to cel zgodny z kierunkiem wyznaczony przez Europejski Zielony Ład (zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050 r.). CEMEX, ogłaszając ambitny cel ograniczenia emisyjności swoich produktów do zera, bezpośrednio wpisuje się w tę strategię.

Wkładem CEMEX w zielone rozwiązania dla budownictwa jest m.in. nowy cement Vertua® Plus CEM II/A-V 52,5 R-NA. Dotychczas trudno było sobie wyobrazić cement z grupy CEM II, zwłaszcza z dodatkiem lotnego popiołu krzemionkowego, który byłby w stanie konkurować, a docelowo zastąpić w segmencie prefabrykacji cementy czysto klinkierowe z grupy CEM I. Zaprojektowanie receptury cementu, który spełniałby oczekiwania najbardziej wymagających klientów, a jednocześnie był bardziej przyjaznym środowisku naturalnemu, wymagało wielopłaszczyznowej współpracy w ramach organizacji, a także pełnego zaangażowania ekspertów z Centrum Badawczego CEMEX w Szwajcarii oraz CEMEX Admixtures. Działania te zaowocowały stworzeniem specjalnego aktywatora przemiału, który dodatkowo aktywuje ziarna mielonego klinkieru i popiołu celem intensyfikacji procesu hydratacji na początkowym etapie wiązania bez konieczności zwiększenia powierzchni, czyli zwiększenia energii potrzebnej do przemiału.

W trakcie prac badawczo-rozwojowych wykonano szereg testów, badań laboratoryjnych oraz przemysłowych, sprawdzono wiele wariantów i kompozycji składników, aby uzyskać parametry cementu, które mogą konkurować z cementami klasy 52,5 z grupy cementów CEM I. Niewątpliwie cement Vertua® Plus CEM II/A-V 52,5 R-NA to unikalny na rynku europejskim produkt o wyjątkowych poziomach wytrzymałości wczesnej i końcowej. Łączy najlepsze cechy użytkowe cementów portlandzkich bez dodatków, a także cementów z dodatkami: rozwój wytrzymałości wczesnej, współpraca z domieszkami, urabialność w czasie, ciepło uwodnienia, narastanie wytrzymałości po 28. dniu dojrzewania, odporność na agresję chemiczną. Wierzymy, że cement Vertua® Plus CEM II/A-V 52,5 R-NA wyznaczy nowe standardy w projektowaniu receptur cementowych przyjaznych dla środowiska naturalnego, a jednocześnie gwarantujących użytkownikom najlepsze parametry fizykochemiczne oczekiwane w produkcji zarówno elementów prefabrykowanych, jak i betonu towarowego. Dowiedz się więcej na: www.cemex.pl/vertua-cement-niskoemisyjny.

open