Home Materiały i Technologie ZNACZENIE WŁAŚCIWEGO SZKLENIA OKIEN Z PVC
ZNACZENIE WŁAŚCIWEGO SZKLENIA OKIEN Z PVC
0

ZNACZENIE WŁAŚCIWEGO SZKLENIA OKIEN Z PVC

0
0

We współczesnym budownictwie przed przegrodami budowlanymi takimi jak okna, stawianych jest szereg zadań. Podstawowym elementem okna PVC, oprócz profili i okuć, są różnego rodzaju pakiety szybowe bądź elementy nieprzezierne np. w postaci paneli wypełniających. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom szyba zespolona w oknie może chronić przed utratą ciepła, zabezpieczać przed nadmiernym nagrzewaniem, chronić przed hałasem i stanowić czasową ochronę przed włamaniem. Warunkiem jest zastosowanie materiałów o odpowiednich właściwościach i przede wszystkim w prawidłowy sposób.

To właśnie właściwości zastosowanych szyb zespolonych w dużej części decydują o ostatecznych parametrach okna czy też drzwi pod kątem przenikalności cieplnej, akustyki oraz komfortu użytkowania.

Obecnie, z uwagi na wymagania związane z minimalnymi wartościami przenikalności cieplnej konstrukcji okiennych, coraz większą popularnością cieszą się dwu-komorowe pakiety szyb zespolonych (tzw. pakiety 3-szy-bowe), których zastosowanie na wielu rynkach europejskich stało się już standardem.

Niemniej warto zwrócić uwagę na fakt, że tzw. szyby potrójne mają różne parametry w zależności od swojej budowy oraz rodzaju gazu, którym wypełnione są przestrzenie międzyszybowe, a to w efekcie ma przełożenie na końcową cenę wyrobu. Przykładowo, szyba zespolona o grubości 36 mm zbudowana z 3 tafli szkła o standardowej grubości 4 mm, z których zewnętrzne wyposażone są w powłoki niskoemisyjne, a między szybami znajdują się ramki dystansowe o grubości 12 mm każda, przy wy-pełnieniu przestrzeni międzyszybowych argonem, charakteryzuje się zazwyczaj współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie Ug = 0,7 W/m2K. W przypadku, gdy grubość ramek dystansowych zwiększymy do 14 mm, czy całą grubość zespolenia do 40 mm, uzyskamy współczynnik przenikania ciepła na poziomie Ug = 0,6 W/m2K, natomiast jeśli grubość ramek dystansowych zwiększymy do 18 mm, czyli grubość całego pakietu do 48 mm, uzyskamy współczynnik Ug = 0,5 W/m2K.

W systemach okiennych, w których nie ma możliwości szklenia pakietów o grubości min. 48 mm, w celu poprawy parametrów termicznych zespolenia trzeba stosować albo inne powłoki ciepłochronne, albo wypełnienie innym rodzajem gazu. Obydwa zabiegi zazwyczaj wiążą się ze wzrostem kosztów zespolenia, często pogrążając ekonomiczną zasadność takiej inwestycji.

W przypadku systemu Elegant 76, 84 czy też 115, w połączeniu ze skrzydłami Infinity, Abstract, Infitnity Thermofibra lub Grando, jak również w systemach przesuwnych HST i LegendSlide, mamy możliwość szklenia pakietami 48 mm, a jeśli zajdzie taka konieczność, nawet do 70 mm, co w połączeniu z bardzo dobrymi parametrami termicznymi profili Elegant pozwala uzyskać doskonałe parametry termiczne całej konstrukcji okiennej.

Możliwość stosowania szerokich pakietów szybowych pozwala również, przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów termicznych, uzyskać wysokie parametry akustyczne konstrukcji, dla których osiągnięcia budowa szyby ma znaczenie kluczowe. W tym zakresie Deceuninck jako lider branży kładący nacisk na badania i rozwój, posiada szeroki wachlarz badań różnych typów okien, które pokazują, że osiągnięcie wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw na poziomie 47–48 dB jest możliwe przy zastosowaniu akustycznych pakietów szybowych Rw = 51 dB dostępnych w standardowej ofercie dostawców szyb zespolonej. Ponadto skrzydła okienne serii Elegant przystosowane są konstrukcyjne do wklejania pakietów szybowych na krawędzi szyby, co w połączeniu z przeznaczonymi do tego celu podkładkami systemowymi pozwala na zachowanie ciągłości spoiny kle-ju na całym obwodzie zespolenia, dzięki czemu, poprzez związanie szyby z profilem skrzydła możliwe jest m.in. uzyskanie większych wymiarów konstrukcji przy zachowaniu jej właściwej stabilności.

open