Home IT&BIM Spacemaker wprowadza funkcję analizy mikroklimatu
Spacemaker wprowadza funkcję analizy mikroklimatu
0

Spacemaker wprowadza funkcję analizy mikroklimatu

0
0

Spacemaker, spółka należąca do Autodesk, wprowadza analizę mikroklimatu, pierwsze proste w obsłudze wizualne narzędzie umożliwiające planistom i projektantom prawidłową ocenę komfortu cieplnego przestrzeni miast, wykrywanie obszarów problemowych i symulowanie optymalnych rozwiązań umożliwiających wprowadzanie na wczesnych etapach niedrogich zmian dających duże skutki, zanim zostaną podjęte jakiekolwiek już wiążące istotne decyzje projektowe. Nowa funkcja jest częścią analiz prowadzonych w czasie rzeczywistym w oprogramowaniu Spacemaker, umożliwiających użytkownikom sprawdzanie jaki wpływ na ich wstępne projekty mają czynniki środowiskowe, takie jak hałas, oświetlenie dzienne i wiatr.

Z roku na rok temperatura naszej planety wzrasta. Ze względu na ogromne powierzchnie zabetonowane i brak zieleni, miasta są szczególnie narażone na tworzenie się miejskich wysp ciepła (MWC), w których różnice temperatur pomiędzy miastem i pobliskimi terenami wiejskimi są tak duże, że mają poważny wpływ na nasze życie i przemieszczanie się. W miarę jak są podejmowane szeroko zakrojone działania w celu zmniejszania tego problemu, wywierana jest presja na architektów, urbanistów i deweloperów by tworzyli zrównoważone, długofalowe rozwiązania.

„Komfort cieplny i teren zabudowany to dwie strony jednego medalu, jako że na występowanie wiatru i nasłonecznienia obiektu ogromny wpływ mają zasadnicze decyzje dotyczące rzutów i form budynków. Niestety w większości wypadków komfort cieplny zaczyna być dostrzegany dopiero wtedy, gdy jest już za późno, przez co krytyczne elementy budowania strategii całościowego zrównoważenia miast stają się nieskuteczne” – mówi Håvard Haukeland, współzałożyciel Spacemaker i Senior Director Autodesk.

„Zespoły planistyczne i projektowe są następnie zmuszane do rozwiązywania naprawdę rozległych problemów w drodze wprowadzania niewielkich acz bardzo kosztownych przeróbek i ulepszeń, pociągających za sobą poważne zagrożenie opóźnieniami” – dodaje Håvard Haukeland.

Europejskich miast nie budowano na temperatury, które w nich panują obecnie i będą panowały w przyszłości. Skala ekstremalnych zjawisk pogodowych rośnie – zarówno fal upałów, jak i błyskawicznych powodzi – miasta trzeba będzie projektować i planować tak, by wytrzymywały te zjawiska.

„Analiza mikroklimatu to znaczący krok na drodze zaopatrywania projektantów we właściwe narzędzia do podejmowana już od samego początku bardziej przemyślanych decyzji opartych na danych. Prowadzi to do rozwiązań, które redukują skutki zmian klimatycznych poprzez zapewnianie optymalnych warunków bytowych, jednocześnie zwiększając odporność miast na te zmiany.” – podsumowuje Håvard Haukeland.

Jak to działa?

Choć już istnieją sposoby obliczania skutków powstawania miejskich wysp ciepła, często są one dostępne tylko ekspertom, obliczenia zajmują długie godziny lub nie jest zapewniana wizualizacja danych. Analiza mikroklimatu Spacemaker jest tak szybka, intuicyjna i wysoce obrazowa, że po raz pierwszy cały zespół projektowy może szybko zobaczyć skutki decyzji projektowych dla komfortu cieplnego i wszelkie problemy z nim rozwiązywać sprawnie i skutecznie. Użytkownicy mają możliwość łatwej zmiany percentyli, by sprawdzać, jak dobrze obiekt będzie sobie radził z ekstremami, np. w szczególnie upalne letnie dni i natychmiast oglądać wyniki na mapie Komfortu Cieplnego. Korzystając z mapy Częstotliwości Komfortu użytkownicy mogą indywidualnie ustawiać zakresy czasowe i temperatury, które uznają za komfortowe. Wygenerowana zaledwie w ciągu sekund mapa cieplna pokaże czasy trwania i godziny występowania warunków komfortowych i niekomfortowych na terenach zewnętrznych. W ten sposób funkcja analizy mikroklimatu wraz z innymi analizami dostępnymi w oprogramowaniu Spacemaker daje projektantom do rąk nowe narzędzie pozwalające im podejmować decyzje projektowe bardziej na podstawie ich rezultatów.

Zespół firmy Spacemaker poświęcił dwa lata na badania nad stresem cieplnym i temperaturą odczuwalną. W analizie mikroklimatu stosowany jest wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka UTCI (Universal Thermal Climate Index). Poszukującym dodatkowych informacji o UTCI polecamy pracę badawczą [(PDF) An introduction to the Universal Thermal Climate Index (UTCI)], w której szczegółowo opisano, w jaki sposób są tworzone i obliczane przybliżenia UTCI, która była podstawowym źródłem informacji do analizy.

Z punktu widzenia polskich przepisów budowlanych ważną funkcją jest linijka słońca. Przepisy nakładają wymóg bezpośredniego nasłonecznienia podczas równonocy w określonych porach dnia. Spacemaker pozwala użytkownikowi przeanalizować w ciągu kilku sekund, ile godzin światła słonecznego przypada na każdy punkt fasady. Funkcja ta została opracowana specjalnie na rynek polski. Użytkownik może również przybliżyć ilość światła słonecznego w mieszkaniu, licząc tylko światło słoneczne padające na elewację pod określonym kątem, określanym przez grubość ścian i szerokość okna. Dzięki natychmiastowej informacji zwrotnej na temat zgodności z przepisami, użytkownik może w krótkim czasie zapoznać się z wieloma propozycjami.

Główne przesłania:

Spacemaker wprowadził nową funkcję analizy mikroklimatu, obecnie już dostępną w platformie.

Analiza mikroklimatu jest pierwszym prostym w obsłudze narzędziem wizualnym do analizowania komfortu cieplnego, które w zaledwie sekundy umożliwia pełnemu zespołowi projektującemu lokalizację obejrzenie wpływu jego decyzji projektowych na komfort cieplny w miastach.

Analizy pomogą w ograniczaniu zjawiska powstawania miejskich wysp ciepła, z którym boryka się wiele miast, poprzez ułatwienie projektowania lokalizacji miejskich na wstępnych etapach tworzenia planów miejscowych na podstawie danych i rezultatów decyzji.

Dzięki stosowaniu analizy mikroklimatu od samego początku procesu, rozległe przyszłe problemy z komfortem cieplnym można rozwiązywać na wczesnych etapach, unikając konieczności późniejszego wprowadzania drogich i marnotrawnych rozwiązań na małą skalę.

Funkcja analizy mikroklimatu w Spacemaker jest wynikiem przeszło dwóch lat badań zespołu produktowego i działa zgodnie z metryką UTCI.


O Spacemaker:

Misją Spacemaker, firmy należącej do Autodesk, jest wsparcie w budowaniu lepszych i bardziej zrównoważonych miast poprzez dostarczanie oprogramowania w chmurze, umożliwiającego zespołom planistycznym i projektowym wykorzystanie mocy sztucznej inteligencji do maksymalizacji wartości i walorów użytkowych terenów zabudowy. Spacemaker jest partnerem głównych deweloperów i firm architektonicznych w Europie, w tym Bouygues, Skanska, JM, OBOS, AF Gruppen, NREP, Snøhetta, and White Arkitekter.

open