Home IT&BIM BIM OBJECTS – certyfikowane biblioteki obiektów
BIM OBJECTS – certyfikowane biblioteki obiektów
0

BIM OBJECTS – certyfikowane biblioteki obiektów

0
0

                      

Temat BIM – Building Information Modeling – staje się coraz bardziej powszechny na całym świecie. Dotyczy to zarówno koncernów budowlanych, architektów, zarządców budynków, jak i producentów, którzy powinni dostarczać cyfrowych informacji na temat swoich wyrobów. Wielka Brytania stała się forpocztą tych zmian, doceniając zalety, jakie przynosi BIM. Zatem jakie są oczekiwania tamtejszego rynku i w jaki sposób może to poprawić działanie polskich firm?

 

Aneta Sawicka Product Certification

Sales Manager BSI Group Polska

 

 

Coraz więcej osób zaczyna rozumieć wagę zmian, jakie zachodzą w środowisku budowlanym. Zagadnienie modelowania informacji o obiekcie stało się bardzo powszechne pośród generalnych wykonawców oraz architektów (BIM Design and Construction). W tym artykule skupimy jednak uwagę na kimś często pomijanym w rozważaniach o BIM – na producentach wyrobów. Ponieważ owe wyroby architekci wykorzystują do projektowania, a generalni wykonawcy do fizycznej instalacji, należy uznać, że stanowią one fundament skutecznego projektowania zgodnego z metodologią BIM.

Wielka Brytania
W 2011 r. rząd brytyjski opublikował plan: Government Construction Strategy. Zakładał on przyjęcie modelu BIM na „poziomie 2.” w projektach rządowych – od kwietnia 2016 r. wszystkie publiczne projekty budowlane muszą wykazać kompetencje BIM tego poziomu.

Założenia poziomu 2 BIM
Po pierwsze wszystkie strony korzystają z własnych modeli 3D CAD. Modele te jednak nie muszą pracować w jednym trybie. Po wtóre – wszystkie strony mają obowiązek wymieniać się danymi, a informacje projektowe muszą być udostępnione w jednym formacie. Po trzecie – obowiązuje wspólny model BIM, a co za tym idzie – każda ze stron może łączyć dane w celu ich kontroli.

BSI od początku bierze udział we wprowadzaniu strategii BIM w Wielkiej Brytanii.

W celu uporządkowania podejścia do pracy z modelami BIM BSI stworzyło 3 schematy certyfikacji:
• BSI Kitemark™ BIM Objects (Obiekty BIM),
• BSI Kitemark™ Design and Construction (Projektowanie i konstrukcja),
• BSI Kitemark™ Asset Management (Zarządzanie aktywami).
Cyfrowa transformacja w budownictwie to proces, który obecnie jest odczuwalny również wśród producentów pracujących w tym sektorze. W czerwcu 2017 roku BSI stworzyło nowy schemat certyfikacji BIM Object, by zapewnić producentom możliwość weryfikacji swoich procesów i działań przez niezależną instytucję. Schemat certyfikacji BSI Kitemark dla BIM Objects stanowi zbiór najlepszych praktyk w zakresie wytwarzania produktów cyfrowych używanych w modelach BIM. BIM Object to szereg różnorodnych produktów budowlanych, mechanicznych, elektronicznych, a także rurociągowych. Co zatem daje Kitemark dla BIM Obejcts? Certyfikacja potwierdza, że obiekty BIM mają wysoką jakość i w pełni odzwierciedlają produkty fizyczne. Poniżej pokrótce wyjaśnię, według jakich standardów odbywa się omawiana ocena. Opisy norm pozostawię jednak w języku angielskim, ponieważ owe standardy nie mają polskich odpowiedników.

Kluczowe standardy:
• BS 8541-1:2012 – Library objects for architecture, engineering and construction. Identification and classification. Code of practice.                                                                                                               •BS 8541-3:2012 – Library objects for architecture, engineering and construction. Shape and measurement. Code of practice.
• BS 8541-4:2012 – Library objects for architecture, engineering and construction. Attributes for specification and assessment. Code of practice.

Zalety i wymagania certyfikacji Kitemark:

Zadowolenie klienta – producenci, dostarczając sprawdzone informacje dotyczące swoich wyrobów, mają bezpośredni wpływ na projekty architektów i generalnych wykonawców. Dzięki temu mogą dostarczać projekty wydajne i skuteczne przy jednoczesnym znaczącym zredukowaniu ryzyka.

Przewaga konkurencyjna – BSI Kitemark to znak, który od 1903 roku wyróżnia produkty godne zaufania, zatem jest to doskonały sposób na podkreślenie jakości swojego wyrobu. Oznaczenie to wskazuje, że produkt został pozytywnie zweryfikowany jako obiekt BIM.

Wytrzymałość operacyjna – dzięki zastosowaniu sprawdzonych procesów w tworzeniu obiektów BIM można ochronić swoją markę i zwiększyć odporność operacyjną.

Zmniejszenie ryzyka – zagwarantowanie, że obiekty tworzone w BIM będą odzwierciedlały rzeczywiste wyroby. Znacząco wpływa to na zmniejszenie ryzyka przeróbek lub wymiany.

Poświadczenia zaufania – poświadczenia, że wyroby są godne zaufania obecnie i w przyszłości poprzez regularne audity BSI.

Proces certyfikacji Kitemark zapewnia, że obiekty BIM są odzwierciedleniem produktów fizycznych, a klientom daje pewność podczas projektowania, budowy i zarządzania aktywami.

Fot. arch. BSI Group Polska

Dane dotyczące obiektu weryfikowane podczas certyfikacji:
• cel i funkcja obiektu,
• wymiary fizyczne i geometryczne,
• trwałość i utrzymanie,
• testowanie i certyfikacja,
• charakterystyka działania,
• cechy stabilności.
BSI Kitemark to nie tylko jednorazowe sprawdzenie obiektów. Poprzez regularne audyty można udowodnić, iż obiekty BIM są stale utrzymywane i aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian produktów. BSI potwierdza, że spełniają one najnowsze standardy i że zostały osadzone w modelu BIM.

Dlaczego BSI?
BSI od początku bierze udział w opracowywaniu standardów dotyczących BIM. Działania te są oparte na współpracy zainteresowanych stron, tak aby opracowane wymagania obejmowały produkty w całym cyklu ich życia. W wyniku tej współpracy powstała np. rodzina norm BS 8541.

BSI opracowało również przewodnik dla producentów, którzy planują rozpocząć produkcję zgodnie z wymaganiami BIM. Wskazówki te zostały podzielone na 5 etapów.
• Wymagania klientów – należy bardzo dokładnie przeanalizować wymagania klientów dotyczące stopnia szczegółowości danych na temat obiektów
w modelu BIM.
• Aktualizacja wymagań rynku – wymagania dotyczące prowadzenia projektów BIM w różnych częściach świata rozwijają się w odmiennym tempie, dlatego należy nadzorować wymagania rynków, na których prowadzona jest działalność.
• Odpowiedni stopień szczegółowości – należy bardzo dokładnie przeanalizować, jakie dane i na jakim poziomie szczegółowości umieszczamy w modelu BIM. BS 8541-3 określa trzy poziomy szczegółowości, w tym: schemat, koordynację i wizualizację.
• Ustandaryzowane zarządzanie danymi – dane dotyczące obiektów mogą być generowane przez wiele zespołów w różnych formatach, dlatego ustandaryzowanie jest tu bardzo istotną kwestią. BS 1192 definiuje wspólne środowisko danych, dlatego norma ta może usprawnić i poprawić jakość przechowywanych danych.
• Skoncentrowanie się na jakości danych – poprawność danych dotyczących obiektów BIM ma bezpośredni wpływ na projekty prowadzone w BIM. Dlatego firmy powinny ustanowić jasny system sprawdzania danych.

Podsumowanie
BIM stanowi obecnie bardzo ważny element sektora budowlanego, który przynosi wiele korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Rząd Wielkiej Brytanii szacuje, że zaoszczędził już 840 milionów funtów dzięki wykorzystaniu BIM. Stanowi to średnią oszczędność projektu wynoszącą 20%.

Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące zarówno w samym budownictwie, jak również w produkcji, nieuniknione jest wykorzystanie systemów informatycznych. Proces cyfryzacji w produkcji trwa i raczej nic nie jest w stanie go zatrzymać. Przemysł 4.0, BIM i IoT to tylko przykłady działań związanych z digitalizacją naszego świata. Tematy te przenikają się i wprowadzają nas w rzeczywistość technologii smart, od której nie jesteśmy w stanie uciec. Dodatkowo, dzięki audytom niezależnych podmiotów, mamy gwarancję bezpieczeństwa i niezawodności tych systemów. Stąd też należy uznać, że większa kontrola na całym etapie funkcjonowania produktów i przedsiębiorstw jest kierunkiem, w którym należy podążać z całą stanowczością. Dzięki niej zyskują nie tylko producenci, ale i konsumenci. A to przynosi już wymierne korzyści.

open